PARTNERMEDLEMSKAB

Hos os træner dansk erhvervsliv sammen med de mest ambitiøse iværksættere.

 

Digitalisering og det globale markedsvindue skaber nye forretningsmuligheder og stor vækst, men omdefinerer også hele industrier. Fremtidens markedsledere er ikke nødvendigvis dagens globale drager - hvis ikke man træner sig selv og sine medarbejdere.

 

De processer er vores dagligdag – der hvor ledere og beslutningstagere i erhvervslivet møder og træner sig selv i forretningsudvikling og vækststrategi, samt nye løsninger og forretningsmodeller, sammen med iværksættere og vækstvirksomheder. Vi har snart 800 medlemmer fra dansk erhvervsliv (medarbejdere hos f.eks. Microsoft, FLSmidth, Oticon, Jyske Bank, Vækstfonden m.fl., samt iværksættere, investorer og specialister) der gennem 17 år har deltaget i Springboards og skabt forretningsudvikling og vækst sammen med over 2.000 vækstvirksomheder, f.eks. Trustpilot, Dinero, Podio og Endomondo.

 

Et partner medlemskab hos CONNECT Denmark giver dig og dine kollegaer en træningsbane hvor I bliver mere agile og parate i at udvikle jeres forretning i et omvæltende marked. Og samtidig har du her træningsbanen, for de iværksættere og vækstvirksomheder, som du skal udvikle indenfor din branche og geografiske område!

NÅR SVARET ER CONNECT DENMARK

Du eller din virksomhed er sikkert allerede medlem af et netværk, men måske savner I at deltage i et strategisk vidensnetværk, hvor vækst i 'ægte og rigtige' virksomheder er i fokus? Et netværk hvor vi ikke blot udveksler visitkort, men hvor vi rent faktisk skaber værdi for hinanden i energiske, loyale og professionelle rammer. Et netværk, hvor vi ikke altid mødes med personer fra egen branche og med de samme hver gang, men i stedet mixer kompetencerne og mødes med nye erhvervsprofiler hver gang. Et netværk, hvor vi ikke nødvendigvis skal mødes hver uge eller måned på faste tidspunkter, men et netværk hvor vi kan passe vores aktiviteter ind i vores i forvejen travle hverdag. Et netværk hvor 'pistolsalg' er bandlyst og hvor fokus er på langvarige, seriøse og professionelle relationer. Et netværk hvor vi både giver og får - ikke bare på papiret!

CONNECT Denmark arbejder med flere forskellige partnertyper, som overordnet kan opdeles i to segmenter:

1. Kommercielle partnere, som primært bruger partnerskabet til at udvikle deres nøglemedarbejdere, holde sig opdateret på innovation, opbygge beslutningsdygtigt netværk, fastholde sine kunder og på helt generelt at skabe forretning.

Som kommercielt partnermedlem får du den bedste platform til at udvikle din virksomhed/arbejdsplads sammen med dine nøglemedarbejdere

CONNECT Denmark gennemfører årligt ca. 150 sparringsaktiviteter for virksomheder med vækstpotentiale og det er disse aktiviteter, som er omdrejningspunktet for et kommercielt partnermedlemskab. Virksomhederne, som modtager sparring, spænder fra unge start-ups til modne virksomheder, som har været i markedet i flere år og har realiseret flotte resultater.

CONNECT Denmark ca. 800 medlemmer fra det professionelle erhvervsliv repræsenterer forskellige strategiske spidskompetencer og ekspertområder. De fleste medlemmer er beslutningstagere i egne virksomheder eller i store private virksomheder. Men nogle partnermedlemmer vælger også at bruge CONNECT Denmark til medarbejdere, som udviser særligt talent for forretningsudvikling.

DELTAGELSE PÅ AKTIVITETERNE

At deltage på aktiviteterne hvor medlemmer og virksomhed i sparring inspirerer, udfordrer og deler viden med hinanden skaber helt særlige relationer, effektiv kompetenceudvikling og forretning for og mellem medlemmer og virksomhed i sparring. 

Medlemmerne mødes i skræddersyede livepaneler á op til 10 personer, hvor de giver strategisk sparring til de virksomheder som CONNECT Denmark har screenet og fundet egnet til en sparringsaktivitet. Man kan tilmelde sig som paneldeltager og aktivt deltage i de strategiske diskussioner eller som observatør, hvor man udelukkende bliver inspireret af panelets sparring samt af case-virksomhedernes spændende oplæg.

Vores aktiviteter faciliteres professionelt af CONNECT Denmarks erfarne aktivitets- og netværkschefer. De sikrer at virksomhederne er tilstrækkeligt forberedte og lever op til de høje standarder for vores aktiviteter.

Vores salgs- og kompetenceteam sikrer at CONNECT Denmark til enhver tid råder over de bedste kompetencer blandt vores medlemmer.

Med velforberedte virksomheder og kompetente medlemmer sikrer vi således fremdrift i diskussionerne og fokus på relevante og lærerige diskussioner hvor innovation, forretningsudvikling og vækst er i fokus.

Som partnermedlem bliver partneren, dens nøglemedarbejdere, evt. kunder og samarbejdspartnere medlem af en eksklusiv skare af virksomheder og erhvervspersoner, som prioriterer, brænder for og holder sig opdateret på strategisk forretningsudvikling, innovation og vækst og som for manges vedkommende skaber varige forretningsrelationer.

VÆRTSKABER

Partnermedlemmer har mulighed for at være vært på udvalgte sparringsaktiviteter for virksomhedernes egne kunder eller samarbejdspartnere eller virksomheder som CONNECT Denmark bringer på sparring. Som vært får man mulighed for at introducere deltagerne til sin virksomhed og ydelser, ligesom aktiviteten med partnermedlemmets logo publiceres overfor alle vores medlemmer.

BRANDING

CONNECT Denmarks kommercielle partnere har ofte interesse i at få udbredt kendskabet til virksomheden i en bestemt målgruppe. I CONNECT Denmark kan vi understøtte dette behov ved markedsføring på vores mange platforme og kanaler. Budskaberne styrker virksomhedernes kommunikation og profil, så kunder, samarbejdspartnere, medarbejdere og aktionærer bekræftes i deres valg. CONNECT Denmark garanterer et bestemt antal visninger af relevante budskaber til en foruddefineret målgruppe. 30.000, 50.000, 100.000 eller 200.000 visninger taler sit eget sprog.

Som partnermedlem får man også mulighed for at invitere vores medlemmer til relevante arrangementer hos partneren. Den eneste forudsætning er, at indholdet udfordrer og inspirerer eller gør hverdagen endnu mere professionel og vækstpotentiel for medlemmerne.

SPINOUTS

Måske er din virksomhed løbende på udkig efter gode investeringsmuligheder i vækstpotentielle virksomheder?. CONNECT Denmark har allerede screenet virksomhederne for vækstpotentiale, skalerbare forretningsmodeller og kompetente founderteams - og det betyder, at partneren kan læne sig tilbage og fokusere på andre vigtige områder, når man møder virksomheden på vores sparringsaktivitet. I vores invitationer fremgår altid på hvilket stadie virksomheden er - det gør det nemt for partneren at deltage på de mest relevante aktiviteter.


DET MED SMÅT

CONNECT Denmark har i 2016 vundet Proof-of-Business udbud, hvilket giver os mulighed for at finansiere store dele af vores aktiviteter, og holde priserne på et særdeles konkurrencedygtigt niveau. Virksomhederne som modtager sparring, får denne hjælp uden omkostning, mens vores medlemmer og partnermedlemmer betaler for at være en del af vores fællesskab.

Både virksomheder og medlemmer oplever stor værdi ved at deltage og medlemmernes mulighed for at opbygge og udvide et særdeles kompetent beslutningsdygtigt netværk, udvikle forretningsmæssige kompetencer, skabe forretning og kendskab er meget anerkendt.

Som partnermedlem får man hele pakken af kompetenceudvikling, værtskaber og branding og nøglemedarbejderne kan således komme fra forskellige afdelinger i partnervirksomheden.

Prisen for et partnermedlemskab varierer i forhold til antallet af medarbejdere, værtskaber, graden af branding og særligt tilrettelagte aktiviteter hos partneren. Prisen sættes i forhold til partnerens prioriteringer og varierer fra kr. 50.000 - kr. 400.000 ekskl. moms. Den samlede pris pr. medarbejder er ca. kr. 10.000/år inkl. værtskaber og branding. Et kommercielt partnerskab forudsætter deltagelse af minimum 5 nøglemedarbejdere/talenter.

Kunne du tænke dig at høre mere om partnermedlemskaber, håber vi at høre fra dig. Du kan kontakte salgs- og kompetencedirektør Niels Refsgaard på telefonnummer 21 70 65 70 eller direktør Gitte Haaning Høj på telefonnummer 51 76 27 20.


2. Erhvervsfremmeaktører, uddannelsesinstitutioner, innovationsmiljøer, innovationsnetværk, iværksættermiljøer og selvejende offentlige institutioner, som primært bruger partnerskabet til at sikre udvikling, investorklargøring og skalering af start-ups og vækstvirksomheder.

Som partnermedlem i denne kategori får man den bedste platform til at udvikle virksomheder indenfor sit geografiske område og/eller indenfor sin branche/industri

CONNECT Denmark gennemfører årligt ca. 150 sparringsaktiviteter for virksomheder med vækstpotentiale og det er disse aktiviteter, som er omdrejningspunktet for denne type partnermedlemskab. Virksomhederne, som modtager sparring, spænder fra unge start-ups til modne virksomheder, som har været i markedet i flere år og har realiseret flotte resultater.

CONNECT Denmark ca. 800 medlemmer fra det professionelle erhvervsliv repræsenterer forskellige kompetencer, erfaringer, brancher og ekspertområder. De fleste medlemmer er beslutningstagere på strategisk niveau i egne virksomheder eller ansatte på ledelsesniveau i store private virksomheder. 

TILMELD IVÆRKSÆTTERE OG VÆKSTVIRKSOMHEDER TIL VORES AKTIVITETER

Som partnermedlem får man en unik mulighed for i samarbejde med CONNECT Denmark at styrke de virksomheder, som partneren understøtter. Vi hjælper partneren med at spotte de mest talentfulde virksomheder indenfor sit felt og når partneren selv møder spændende virksomheder, tilbyder vi at screening gennemført af vores erfarne aktivitets- og netværkschefer.

Når virksomhederne godkendes til en sparringsaktivitet tilrettelægger og udfører vi hele arbejdet for partneren. Hvis denne ønsker det, er partnerens nøglemedarbejdere velkomne til at deltage i aktiviteterne, så både partnervirksomheden og nøglemedarbejdere kompetenceudvikles og holder fingeren på pulsen.

Måske har I som erhvervsfremmeaktør behov for at tilrettelægge særlige aktivitetsspor for flere virksomheder ad gangen (PITCH-SPRINGBOARDS eller PITCH-TRÆNINGER). I et partnerskab kan inkluderes særlige aktiviteter, som understøtter udvalgte programmer eller tiltag hos partneren. CONNECT Denmarks sparringsaktiviteter inkl. ekspertpaneler kan i disse tilfælde integreres i de programmer eller projekter, der understøtter jeres indsats. Det giver partneren mulighed for at koncentrere sig om alt det udenom.

VÆRTSKABER

Partnermedlemmer har mulighed for at være vært på udvalgte sparringsaktiviteter for partnerens egne 'iværksættere/vækstvirksomheder' eller virksomheder som CONNECT Denmark bringer på sparring. Som vært får man mulighed for at introducere deltagerne til sin organisation, ligesom aktiviteten med partnermedlemmets logo publiceres overfor alle vores medlemmer.

BRANDING

CONNECT Denmarks offentlige partnere har ofte interesse i at få udbredt kendskabet til en bestemt målgruppe. I CONNECT Denmark kan vi understøtte dette behov ved markedsføring på vores mange platforme og kanaler. Budskaberne styrker partnerens kommunikation og profil overfor vigtige interessenter. CONNECT Denmark garanterer et bestemt antal visninger af relevante budskaber til en foruddefineret målgruppe. 30.000, 50.000, 100.000 eller 200.000 visninger taler sit eget sprog.


DET MED SMÅT

CONNECT Denmark har i 2016 vundet Proof-of-Business udbud, hvilket giver os mulighed for at finansiere store dele af vores aktiviteter, og holde priserne på et særdeles konkurrencedygtigt niveau. Virksomhederne som modtager sparring, får denne hjælp uden omkostning, mens vores medlemmer og partnermedlemmer betaler for at være en del af vores fællesskab.

Både virksomheder og medlemmer oplever stor værdi ved at deltage og erhvervsfremme partneres mulighed for at udvikle endnu flere virksomheder og derigennem skabe gode muligheder for vækst i Danmark er meget anerkendt. Som partnermedlem i denne kategori får I hele pakken af forretningsudvikling af jeres portefølje, kompetenceudvikling af jeres nøglemedarbejdere, værtskaber og branding.


Prisen for et partnermedlemskab varierer i forhold til antallet af virksomheder i udvikling, værtskaber, graden af branding og særligt tilrettelagte aktiviteter hos partneren. Prisen sættes i forhold til partnerens prioriteringer og varierer fra kr. 50.000 - kr. 400.000 ekskl. moms.

Kunne du tænke dig at høre mere om hvilke fordele erhvervsfremmeaktører kan opnå i et samarbejde, håber vi at høre fra dig. Du kan kontakte aktivitets- og netværksdirektør Steffen Vestergaard på telefonnummer 23 35 35 99 eller direktør Gitte Haaning Høj på telefonnummer 51 76 27 20.


CONNECT Denmark — Ryesgade 106 A, 3.tv, 2100 København Ø — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software