, ,

FOKUSPUNKTER
& MÅL

Vi har en række projekter, som indrammer vores virke. Til flere af vores arrangementer årligt sætter vi fokus på forskellige emner, som vi mener fortjener ekstra opmærksomhed. 


IMPACT &
GRØN OMSTILLING

Vi rådgiver virksomheder, som gror og har det rette fokus på miljø og klima. Det er især med fokus på eksport, indtjening og beskæftigelse ud fra en bæredygtig agenda. 


CASH 
IS KING

CONNECT Denmark og Dansk Erhverv samarbejder om kapital og rådgivning omkring kapitalrejsning. Det er en relevant agenda, som vi mærker efterspørgsel på viden omkring. TALENTER
& ROLLEMODELLER


Det er vigtigt at sætte fokus på talenter og rollemodeller - og især matchet herimellem. En rollemodel kan inspirere et talent i den rigtige retning og dermed hjælpe talentet til en dag selv at blive en rollemodel. 

CREATIVE &
TECH

Creative & Tech er umiddelbart to meget forskellige brancher. Men hvordan lykkedes vi egentlig med at få den bedste synergi ud af samspillet mellem de to brancher? 


BIO & 
HEALTH


Danmark har været frontrunners på disse brancher længe. Mængden af biotech, healthtech og medico virksomheder har brug for langsigtede finansieringer, bestyrelser og advisory for at kunne nå deres potentiale fuldt ud. 


EKSPORT & 
EKSPANSION


Selvom Danmark er et lille land, har vores virksomheder stort globalt potentiale. Det er vigtigt at støtte de danske virksomheder til at blive globale spillere - både til gavn for dem selv og det danske økosystem. SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT GOALS

Igennem vores mere end 150 aktiviteter årligt har vi fokus på flere af FN's SDGs. Det gør vi blandt andet ved at guide virksomheder med fokus på målene videre på deres rejser og dermed hjælper dem til at opnå forandring inden for målenes fokusområder. Derudover får flere af emnerne opmærksomhed til vores større events, hvor vi diskuterer, hvordan vi skal fremme agendaerne i det danske økosystem. 


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software