, ,

Strategisk sparring til startups og virksomheder med vækstpotentiale

Sparringsforløbet, der tilbydes hedder et "SPRINGBOARD". Selve sparring kommer dels fra CONNECTs forretningsudviklere, dels fra et panel bestående af 5-7 erfarne ledere, investorer og forretningsudviklere, der bidrager med deres kompetencer og erfaring. Panelet "overtager" virksomheden i 2 timer og drøfter med hinanden, hvordan de vil "tackle" de strategiske udfordringer som virksomheden står overfor. Virksomheden lytter med og skal dermed ikke forsvarer sine planer, men overladet sparringen til panelet. Springboardet optages også på video som virksomheder har adgang til efterfølgende. Hele Springboardforløbet faciliteres af CONNECTs erfarne forretningsudviklere.

Sparringen tilbydes startups og virksomheder med vækstpotentiale. Kontakt CONNECT for et screeningsmøde, hvis din virksomhed står overfor strategiske udfordringer. Hvis der efter screeningsmøde er et match og gensidig interesse for et sparringsforløb/SPRINGBOARD, starter vi processen - det koster ikke noget for din virksomhed, da det er finansieret af Erhvervsfremmebestyrelsen, samt vores medlemmer og partnere.

Vi har mere end 300 erfarne ledere, forretningsudviklere og investorer i vores netværk, og CONNECT Denmark tilbyder sparring til såvel startups og virksomheder indenfor de fleste brancher. Vi tilbyder SPRINGBOARDs i hele landet - og sparringen har typisk følgende temaer: Go-to-market, Salgs- og markedsføringsstrategi, Forretningsmodeller/prismodeller, Finansiering/kapital/investor, Digitalisering, Bæredygtighed/grøn omstilling, Organisationsudvikling/bestyrelsesetablering/udvidelse mv.

Erhvervsfremmebestyrelsen har i 2023 bevilliget 7 mio. kr., der sammen med økonomiske bidrag fra CONNECT medlemmer og partnere, finansierer muligheden for at tilbyde sparring til startups og virksomheder. Bevillingen fra Erhvervsfremmebestyrelsen (bevilling DEM 23-0101) består af decentrale erhvervsfremmemidler.

Udover de økonomiske bidrag stiller medlemmer og partnere deres tid, kompetencer og erfaring til rådighed med henblik på at hjælpe danske startups og virksomheder med at skabe vækst.

CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software