, ,


Giv og få på samme tid!

CONNECT Denmark arbejder med to vigtige målgrupper.

  • - Virksomhederne, som får gratis kompetent sparring af vores kompetente medlemmer 
  • - Medlemmerne, som går sammen om at skabe vækst i Danmark

Som individuelt medlem eller partnermedlem bidrager du og din virksomhed til at skabe vækst i Danmark, du skærper dine strategiske kompetencer, du opbygger og udvider dit professionelle netværk, du holder fokus på innovation og skaber forretning for og udvikling i andres virksomhed og i din egen virksomhed.     

 Kunne du tænke dig at være en del at netværket og gøre en vigtig forskel?
PITCH-Træning

PANELDELTAGER

Medlemmerne giver sparring til virksomheder, som ønsker at blive skarpere til at præsentere deres idé eller ydelser. En god pitch bringer virksomhederne tættere på potentielle partnere, investorer, kunder etc. Til PITCH-Træning fokuseres der på virksomhedens evne til at præsentere og PITCH-Træning anvendes også til screeningsværktøj til et videre forløb. 

Det er primært vores partnere, der kommer med virksomhederne.


OBSERVATØR

Vores medlemmer kan også deltage som observatør på aktiviteterne. Her deltager man ikke i sparringen, men lytter til hele sessionen og styrker sine kompetencer

PITCH-Springboard

PANELDELTAGER

Medlemmerne giver sparring til virksomheder, som er parat til en mere dybdegående form for sparring. PITCH-Springboard er et kombineret arrangement, hvor første del har form af PITCH-Træning og anden del har form af SPRINGBOARD.


Ofte afholdes flere PITCH-Springboards på samme dag, således at medlemmerne kan deltage på flere aktiviteter samme dag - ofte indenfor samme branche/industri eller strategisk udfordring.


OBSERVATØR

Vores medlemmer kan også deltage som observatør på aktiviteterne. Her deltager man ikke i sparringen, men lytter til hele sessionen og styrker sine kompetencer
SPRINGBOARD

PANELDELTAGER

Medlemmerne giver sparring til virksomheder, som er parat til dybdegående sparring og feedback på konkrete problemstillinger. SPRINGBOARD er kerneaktiviteten i CONNECT Denmarks sparringsforløb. Fokus på virksomhedernes forretningsplan og deres strategiske udfordringer.

SPRINGBOARD optages på video, så virksomheden kan gennemse drøftelser og sparringen. Efter Springboard afholdes møde med virksomheden, som udarbejder handlingsplan med eksekveringspunkter med udgangspunkt i den sparring de har fået af CONNECT Denmarks medlemmer.


OBSERVATØR

Vores medlemmer kan også deltage som observatør på aktiviteterne. Her deltager man ikke i sparringen, men lytter til hele sessionen og styrker sine kompetencer

KAPITALMATCH - Investordag

Kapitaldag hvor forskellige typer af investorer møder spændende cases, som søger kapital. Cases på forskellige stadier.

Virksomhederne/

cases pitcher deres forretning for reelle investorer og svarer på spørgsmål fra investorkredsen. Efterfølgende netværksarrange-ment giver begge parter mulighed for at indsamle uddybende information og booke evt. opfølgende møder.

Matchmaking

Har du erfaring med eller ambition om at fungere som bestyrelsesmedlem eller medlem af et advisory board for nogle af de virksomheder som modtager sparring eller for andre medlemmers virksomheder? Som medlem af CONNECT Denmark sættes dit kandidatur i spil, når vi udsender søgninger blandt medlemsgruppen og efterfølgende matcher virksomheder med de rette kandidater.

200 aktiviteter og 650 medlemmer!

CONNECT Denmark tilrettelægger og faciliterer ca. 200 sparringsaktiviteter hvert år. Sammen med vores ca. 650 medlemmer bringer du din viden i spil. Fokus sættes på strategi, forretningsplan, markedsforståelse, afsætning og kapitalfremskaffelse. Aktiviteterne opleves som skarpe, målrettede og værdifulde for både medlemmer og virksomheder, som får sparring.

Læs mere om hvad du kan deltage i

Hvad siger medlemmerne?

Professionelt partner netværk

CONNECT Denmark
partner

Mød vores partnere

Medlemskab

INDIVIDUELT MEDLEMSKAB

Medlemskabet giver dig mulighed for at deltage i vores ca. 200 årlige sparringsaktiviteter og bestyrelses- og advisory board søgninger. Et individuelt medlemskab koster kr. 6.300 ekskl. moms for 12 måneder.

I vores APP har du fuldt overblik over både aktiviteter og medlemmer.

PARTNERMEDLEMSKAB

Medlemskabet er strategisk og understøtter partnerens egne kommercielle, R&D, HR og CSR KPI'er. Nøglemedarbejdere får mulighed for at deltage i vores sparringsaktiviteter og bestyrelses- og advisory board søgninger. Partnere får også unikke værtskabsmuligheder og brandes på flere platforme. Prisen på et partnerskab differentieres i forhold til antal medarbejdere, antal værtskaber og graden af markedsføring.

CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software