, ,

DEN ER GOD NOK!

CONNECT Denmark screener hvert år ca. 400 virksomheder for vækstambition, vækstpotentiale og mulighed for at skalere sin forretningsmodel. Ca 125 virksomheder får tilbudt et SPRINGBOARD og ca. 75 virksomheder tilbydes PITCH-Træning eller PITCH-Springboard.

Deltag som paneldeltager eller observatør på vores mange aktiviteter og hold dig skarp på forretningsudvikling, skab et stort og velfunderet professionelt netværk og mød potentielle samarbejdspartnere og kunder. Med fokus på viden og en real-life cases i centrum opstår mange muligheder.

PITCH-Træning

PANELDELTAGER

Medlemmerne giver sparring til virksomheder, som ønsker at blive skarpere til at præsentere deres idé eller ydelser. En god pitch bringer virksomhederne tættere på potentielle partnere, investorer, kunder etc. Til PITCH-Træning fokuseres der på virksomhedens evne til at præsentere og PITCH-Træning anvendes også til screeningsværktøj til et videre forløb.

Det er primært vores partnere, der kommer med virksomhederne.

OBSERVATØR

Vores medlemmer kan også deltage som observatør på aktiviteterne. Her deltager man ikke i sparringen, men lytter til hele sessionen og styrker sine kompetencer

PITCH-Springboard

På et PITCH-Springboard giver medlemmerne sparring til en virksomhed på deres pitch og på deres forretningsplan. Virksomheden er parat til at modtage mere end blot sparring på deres performance og PITCH-Springboard giver dem mulighed for at snuse til indholdet i et egentligt SPRINGBOARD. Et PITCH-Springboard tager ca. 1 time og vi gennemfører typisk 2 aktiviteter på samme dag med efterfølgende netværk.

SPRINGBOARD

Forud for et SPRINGBOARD hjælper CONNECT Denmarks aktivitets- og netværkschefer virksomhederne med at forberede en god og præcis invitation til medlemmerne om at deltage som paneldeltager eller observatør på vores sparringsaktiviteter. Medlemmerne gøres opmærksom på indenfor hvilke branche, der opereres, på hvilket stadie virksomheden befinder sig , hvilken strategisk udfordring de ønsker sparring på og hvilke kompetencer vi søger at dække i panelet.

Med dette udgangspunkt kan du som medlem tilmelde dig som paneldeltager eller som observatør. Paneldeltagere får inden SPRINGBOARD tilsendt forretningsplan, som klæder panelet godt på. Som observatør modtager man ikke forudgående uddybende materiale, ligesom man heller ikke deltager aktivt i selve diskussionen. Man er dog 100% indviet i den sparring som panelet giver til virksomheden i sparring.

På selve dagen har virksomheden en halv time til at præsentere sig og sin virksomheds samt uddybe den strategiske udfordring, de ønsker sparring på. Herefter giver paneldeltagerne professionel sparring. Aktiviteten er professionelt faciliteret af CONNECT Denmarks kompetente facilitatorer.

Virksomheden som modtager sparring får en videooptagelse med hjem, så de i ro og mag kan suge alle væsentligheder til sig endnu engang.

Et SPRINGBOARD varer ca. 2 timer med efterfølgende stærke netværksmuligheder.

KAPITALMATCH - Investordag

Kapitaldag hvor forskellige typer af investorer møder spændende cases, som søger kapital. Cases på forskellige stadier.

Virksomhederne/cases pitcher deres forretning for reelle investorer og svarer på spørgsmål fra investorkredsen. Efterfølgende netværksarrange-ment giver begge parter mulighed for at indsamle uddybende information og booke evt. opfølgende møder.

CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software