DEN ER GOD NOK!

CONNECT Denmark screener hvert år ca. 600 virksomheder for vækstambition, vækstpotentiale og mulighed for at skalere sin forretningsmodel. Ca 125 virksomheder får tilbudt et SPRINGBOARD og ca. 50 virksomheder tilbydes PITCH-Træning eller PITCH-Springboard.

Deltag som paneldeltager eller observatør på vores mange aktiviteter og hold dig skarp på forretningsudvikling, skab et stort og velfunderet professionelt netværk og mød potentielle samarbejdspartnere og kunder. Med fokus på viden og en real-life case i centrum opstår mange muligheder.

PITCH-Træning

Til PITCH-Træning deltager op til 10 spændende start-ups for at få sparring på deres præsentation, deres budskaber og deres performance. Virksomhederne har 5 minutter til at pitche runde 1. Med udgangspunkt i den sparring de modtager, bruger de et par timer på at forbedre præsentationen. Senere på dagen kommer de tilbage og præsenterer endnu engang. Virksomhederne som møder op til PITCH-Træning får lejlighed til at overvære de andre præsentationer også og inspireres derved massivt. En PITCH-dag varer ca. 5 timer med efterfølgende netværk.

PITCH-Springboard

På et PITCH-Springboard giver medlemmerne sparring til en virksomhed på deres pitch og på deres forretningsplan. Virksomheden er parat til at modtage mere end blot sparring på deres performance og PITCH-Springboard giver dem mulighed for at snuse til indholdet i et egentligt SPRINGBOARD. Et PITCH-Springboard tager ca. 1 time og vi gennemfører typisk 2 aktiviteter på samme dag med efterfølgende netværk.

SPRINGBOARD

Forud for et SPRINGBOARD hjælper CONNECT Denmarks regionschefer og netværksledere virksomhederne med at forberede en god og præcis invitation til medlemmerne om at deltage som paneldeltager eller observatør på vores sparringsaktiviteter. Medlemmerne gøres opmærksom på indenfor hvilke branche, der opereres, på hvilket stadie virksomheden befinder sig , hvilken strategisk udfordring de ønsker sparring på og hvilke kompetencer vi søger at dække i panelet.

Med dette udgangspunkt kan du som medlem tilmelde dig som paneldeltager eller som observatør. Paneldeltagere får inden SPRINGBOARD tilsendt forretningsplan, som klæder panelet godt på. Som observatør modtager man ikke forudgående uddybende materiale, ligesom man heller ikke deltager aktivt i selve diskussionen.

På selve dagen har virksomheden en halv time til at præsentere sig og sin virksomheds samt uddybe den strategiske udfordring, de ønsker sparring på. Herefter giver paneldeltagerne professionel sparring. Aktiviteten er professionelt faciliteret af CONNECT Denmarks kompetente facilitatorer.

Virksomheden som modtager sparring får en videooptagelse med hjem, så de i ro og mag kan suge alle væsentligheder til sig endnu engang.

Et SPRINGBOARD varer ca. 2 timer med efterfølgende mulighed for netværk.

SPRINGBOARD-Update

Her får medlemmerne mulighed for at møde nogle af de SPRINGBOARD virksomheder som har undergået mest udvikling og fremdrift. I modsætning til CONNECT Denmarks øvrige aktiviteter er dette en aktivitet hvor medlemmerne modtager i stedet for at give. Springboard virksomhederne fortæller om deres rejse, deres key-learnings og deres forventninger til fremtiden. En meget inspirerende eftermiddag hvor ca. 4 virksomheder er i spil.

CONNECT Denmark — Ryesgade 106 A, 3.tv, 2100 København Ø — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software