, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Nyt og unikt byggeklodskoncept til børneinstitutioner skal introduceres på det danske og europæiske marked, KBH - Springboard

  • 04 May 2017
  • 14:30 - 17:30
  • Eksport Kredit Fonden, kl 14:30 til 17:30 pa Lautrupsgade 11, 2100 København Ø
  • 9

Registration

  • Vær med som observatør og bliv inspireret af vækstvirksomheden og paneldeltagerne.

    Tilmeldingsfristen er mandag den 24. april 2017.
  • Vær med til at give sparring til vækstvirksomheden, og til at netværke med de andre medlemmer i panelet.

    Tilmeldingsfristen er mandag den 24. april 2017.

Registration is closed


Punkter til sparring

- Hvordan sælges produktet bedst ind til det offentlige?

- Udarbejdelse af en salgs- og marketingsstrategi til det offentlige.

- Input til en strategi for ekspandering til nabolande som eksempelvis Tyskland og Sverige - efter etableringen på det danske marked.

- Hvordan udnyttes samarbejdet bedst muligt med en stor dansk mejeriproducent, som gerne vil hjælpe med at introducere produktet på det danske marked?


Branche:
Andet

Udviklingsstadie: Proof of Concept


Virksomheden, der er nystartet, har baseret sin forretning på et unikt og designbeskyttet byggeklods koncept, der er uden konkurrence fra andre.

Produktet skal/kan erstatte Arla’s mælkekasser, som står i tusindvis af børneinstitutioner. Børnene bruger mælkekasserne til at bygge med. Virksomhedens byggeklodser har langt flere muligheder for at udfordre børnenes kreativt og motorik, da kombinationsmulighederne rækker meget længere end til blot stabling.


Der er ca. 5.400 børnehaver samt SFO’er i Danmark. Virksomheden anslår at 75-85 % af disse institutioner bruger mælkekasser i større eller mindre omfang. Mælkekasserne er ikke godkendt til legetøj. Interviewundersøgelse med børneinstitutionerne har vist, at brugen af Arla’s mælkekasser ikke er økonomisk motiveret, men alene pædagogisk motiveret.

Tyskland har 50.000 Kindergarden,i Sverige er der 9.000 Förskola og i England er Primary School stærkt stigende.

Arla mister ca. 300.000 mælkekasser hvert år, svarende til et tab på ca. 6 mio., da institutionerne ”stjæler/låner” mælkekasserne.

En investor mener at ideen/produktet er så spændende, at der allerede er tilført 2 mio. kr. til produktion af forme og drift.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2G

Design

Forretningsudvikling

Marketing & Branding

Salg

Strategi og vækstplaner

______________________________________________
CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software