, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Pitch-træning af virksomheder forud for EY Entrepreneur of The Year 2016 - Odense

  • 27 Oct 2016
  • 14:00 - 18:00
  • EY, kl 14:00 til 18:00 pa Englandsgade 25 5000 Odense C
  • 23

Registration


Registration is closed


Ambitiøse iværksættere får i år mulighed for at deltage på regionskåringer i EY Entrepreneur of The Year 2016.

Derfor indbydes til et anderledes arrangement, hvor panelet får til opgave – med udgangspunkt i en traditionel virksomhedspræsentation - at hjælpe virksomhederne med blive klædt på til deres præsentation på den regionale kåring. 


Program:

14.00 – 17.00

  1. Virksomhederne præsenterer, hver især efterfølgende hinanden
  2. Panelet hjælper hver virksomhed med at pege på områder, som skal indgå i 3 min. pitch som skal præsenteres på regionskåringen
  3. Virksomheder præsenterer efterfølgende deres 3 min. pitch og får feedback

Uddybning:


I forbindelse med EY Entrepreneur of The Year 2016, vil der blive sat endnu mere fokus på Start Up virksomheder i Danmark. 


Udover en kåring af den bedste Start Up virksomhed i forbindelse med landskåring i Bella Centeret 24. november, vil der ske regionale kåringer.


På de regionale kåringer, får 3 virksomheder, mulighed for at præsentere deres virksomheden. 


Forud for de regionale kåringer bidrager CONNECT Denmarks medlemmer ved dette arrangement med at gøre iværksætterne helt skarpe på deres pitch samt motivere og give dem mod, præcision, skarphed. 


Der vil ikke materialer, der skal læses eller anden forberedelse for panelet.


Arrangementet holdes fra kl. 14:00 til kl. 17:00 med efterfølgende netværk over lidt mad og et glas vin.

______________________________________________

CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software