, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Ambitiøse modne IT og handelsvirksomheder skal indtage nye markeder!, KBH - Pitch-Springboard

  • 06 Feb 2017
  • 09:00 - 12:00
  • Væksthus Hovedstadsregionen, kl 09:00 til 12:00 pa Søhuset Konferencecenter, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm
  • 2

Registration

  • Vær med som observatør og bliv inspireret af vækstvirksomheden og paneldeltagerne. Tilmeldingsfristen er fredag den 27. januar 2017
  • Vær med til at give sparring til vækstvirksomheden, og til at netværke med de andre medlemmer i panelet. Tilmeldingsfristen er fredag den 27. januar 2017

Registration is closed


Punkter til sparring 

Internationalisering af modne IT-, og handelsvirksomheder.

Konkrete input til virksomhedernes ideer og planer for internationalisering/eksport. Der vil alene være fokus på eksport og internationalisering på disse Springboard.

Sparring på ideer og foreløbige og planer til at indtage nye markeder. Efter Springboard vil virksomhederne arbejde med at konkretisere planerne med bidrag fra jeres input gennem udarbejdelse af eksportplaner.


Udviklingsstadie: Proof of Business
Branche: IT/Internet/Handel

 

Virksomhederne er innovative og har vækstpotentiale, og skal i foråret 2017 fastlægge og udarbejde planer for deres ”Vækst Gennem Internationalisering” som er et program Væksthus Hovedstaden står for.

Virksomhederne er modne IT og handelsvirksomheder, der er forankret på det danske marked. Nogle har ligeledes erfaring med eksport/internationale markeder.

3 virksomheder pr. panel, 3 paneler, 3 timer.

Vi har opdelt virksomhederne i tre grupper med hvert sit panel.

Gruppe 1: Webshop baseret virksomheder.

Gruppe 2: Digitale services.

Gruppe 3: Softwareudviklingsbaseret IT virksomheder.

Markederne omfatter bl.a. Nordiske lande, UK, Tyskland, USA, Mellemøsten, Afrika mv. 


Én times Springboard pr. virksomhed! En kort udgave af det rigtige Springboard.

Panelet arbejder med 2- 3 virksomheder i løbet af formiddagen.

Virksomheder har 5 – 50 medarbejdere og præsenteres af direktør/ejer.

Disse Springboard handler om at give sparring på, hvorledes virksomhederne får udarbejdet solide internationaliserings-, og eksportplaner samt hvad disse skal indeholde. Virksomhederne skal således i månederne efter Springboard arbejde med den endelige planlægning af deres internationaliseringsproces.

Forventningen til paneldeltagere til denne aktivitet er, at de har indgående erfaring med internationalisering, eksport samt erfaring med SMV segmentet samt strategier for IT og handelsvirksomheder i en bred forståelse.


Kompetencer
Afsætning & Distributionskanaler
B2B
Bestyrelsesarbejde     
Forretningsudvikling     
Internationalisering     
Marketing & Branding
Partnerskaber
Salg
Strategi
Virksomhedsdrift & Handlingsplan

______________________________________________

CONNECT Denmarks medlemmer:

Mange medlemmer har efterspurgt flere modne virksomheder på Springboard! Her er så en perlerække af ambitiøse virksomheder på vej ud i verden!

Denne dag vil medlemmerne fra CONNECT Denmark få mulighed for at møde en række gode solide virksomheder, der skal planlægge deres vej ud på internationale markeder.

I vil få mulighed for at bidrage til at styrke virksomhedernes evne og strategi til at planlægge, eksekvere og indtage nye markeder.

 

Proces:

Efter 10-12 minutters præsentation samt spørgsmål ”låner” panelet virksomheden, og i en faciliteret proces drøftes konkrete anbefalinger og planer for virksomhedernes eksport-, og internationaliseringsplaner.

Det hele gennemføres i ”parallelle spor” hvor hvert ekspertpanel arbejder med 2-3 virksomheder over en formiddag.

Virksomhedens ejer/ledelse sidder med ”ved bordet” under hele seancen – men vil optimalt set ikke at blande sig alt for meget i drøftelserne, da dette skaber mest værdi for både virksomheden og panelet.

Materiale til panelets forberedelse forventes at være begrænset til nogle få sider, der beskriver hver enkelt virksomhed, da eksportplanerne skal udarbejdes bl.a. med baggrund i jeres input.

Disse Springboards gennemføres i samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionens initiativ ”Vækst Gennem Internationalisering”


Spørgsmål til panelet

Internationalisering af modne virksomheder.
Sparring og input til eksekverbare handlingsplaner for ”Vækst Gennem internationalisering”


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software