, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Iværksættervirksomhed inden for rehabilitering og genoptræningsudstyr søger tre stærke og engageret profiler til nyetableret Advisory Board, Vest

  • 29 Jan 2017
  • 12:00
  • CONNECT Denmark, kl 12:00 til 12:00 pa Ryesgade 106A, 3. tv. 2100 København Ø
  • 24

Registration is closed


______________________________________________

Virksomheden

Virksomheden udvikler teknisk genoptræningsudstyr til genoptræning af skadede borgerer med bevægelsesudfordringer. Udstyret kan bruges i kommunerne, hos privatpraktiserende terapeuter eller i borgerens eget hjem. Udstyret er banebrydende inden for området da det er billig at producere, fleksibelt og tilpasser øvelsen 100% til borgerens muskelarbejde og bevægelighed. Under træning dokumenter udstyret automatisk alle vigtige træningsparametre, som kan bruges til opfølgning, analyse og dokumentation.


Virksomheden er etableret i 2013, og består i dag af fire ejere. To foundere med erfaring og uddannelse inden for forretningsudvikling. En offentlig investor og en privatinvestor/ udviklingspartner.


Status

8 måneders casestudie er afsluttet med gode resultater i samarbejde med en af Danmarks støre kommuner. Færdigudviklingen af produktet er igangsat som med forventet lancering midt 2017.


Udfordringer

  1. Virksomheden har manglende salgserfaring og står overfor at skulle sælge til rehabiliteringssektoren, der prima drevet af kommuner med lang beslutningstid. Efter lancering er virksomheden sårbar da produktet er det eneste i porteføljen og der skal hurtigst muligt etableres et Cash flow.

  2. Virksomheden ønsker hurtigst muligt at outsource salg af produktet. Virksomheden ønsker hjælp til at finde den rigtige større dansk eller udenlands spiller, som har eget salgsnetværk i Danmark og udlandet. Der ønskes ligeledes hjælp til udfærdigelse af samarbejdsstrategi, samt hjælp til de indledende forhandlinger.


Der søges personer med kompetencer inden for ét eller flere områder

- strategisk og praktisk erfaring inden for central og decentral salg til det offentlige. 
- strategisk og praktisk erfaring indenfor salg til privatpraktiserende fysioterapeuter.
- kendskab til kommunernes tankegang og struktur.
- stort netværk indenfor kommuner samt privatpraktiserende fysioterapeuter. 
- stort netværk indenfor danske og internationale komplementærvirksomheder 
- strategisk og praktisk erfaring inden for strategisk samarbejde og salgssamarbejde.
- erfaringer med værdiskabelse og forretningudvikling med udgangspunkt i opsamlet sundhedsfaglig data.


Det er et krav at personerne kan arbejde med en iværksættervirksomhed, hvor retningssans ikke altid er en selvfølge. Og det forventes at personerne har en operationel og pragmatisk tilgang til udfordringerne. 


Honorar
Honorering efter aftale baseret på forventet tidsforbrug og opgaver.


Tidshorisont
Virksomheden ønsker at etablere Advisory Board’et i februar 2017 og forventer at tyngden af arbejdet vil ligge i Q1-Q3 2017.


Ansøgning og materiale:

Fristen for interessetilkendegivelse er senest søndag den 29. januar 2017.


Ansøgning til Advisory Board’et skal inkludere en kort motiveret ansøgning samt CV eller

link til LinkedIn profil. Ansøgninger der ikke er motiveret kommer ikke i betragtning.


Ansøgning/materiale sendes til CONNECT Denmark,

Kim Winther på: kim@connectdenmark.com

  


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software