, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Entreprenørvirksomhed i Syddanmark søger kommerciel bestyrelsesformand

  • 23 Sep 2016
  • 12:00
  • CONNECT Denmark, kl 12:00 til 12:00 pa Ryesgade 106A, 3. tv. 2100 København Ø
  • 24

Registration

  • Vær med som observatør og bliv inspireret af vækstvirksomheden og paneldeltagerne.
  • Vær med til at give sparring til vækstvirksomheden, og til at netværke med de andre medlemmer i panelet.

Registration is closed


______________________________________________

Branche: Industri/entreprenør

Resume:
Virksomheden har gennemgået et ”management buy-out” (MBO), hvor virksomheden tidligere har været en del af en større koncern. Virksomheden beskæftiger sig primært med total- og hovedentrepriser med hovedvægten lagt på boliger, erhverv, butikker og offentlige bygninger i Danmark. Grundet MBO’en gennemgår virksomheden en re-branding proces, hvor der b.la. er fokus på navneændring, salgsudvikling m.v.

Virksomheden er en vækstorienteret SMV, der omsætter for et tocifret millionbeløb om året med fokus på kontrolleret vækst og - på sigt – en målsætning om at nå en omsætning på et trecifret millionbeløb.

Bestyrelsesmøder:
Ca. 4-6 møder p.a. Til rådighed på telefon/mail etc. efter nærmere aftale.

Der søges:
En bestyrelsesformand, der har lyst til og mod på at agere sparringspartner med virksomhedens ejere og ledergruppe. Det anses som værende vigtigt at den kommende bestyrelsesformand, evner at kombinere de forretningsmæssige ambitioner med ejerledernes ønske om kontrolleret vækst og fokus på givne indsatsområder. Kandidater, der er bosiddende i Syddanmark, vil alt andet lige blive foretrukket.

Faglige kompetencer
Erfaring med bestyrelsesarbejde i en ejerledet virksomhed gerne som formand, der løbende giver med-/modspil som aktiv sparringspartner, men som samtidig kan medvirke til at sætte den forretningsmæssige dagsorden.

Solidt kendskab til salg- og markedsføring, konceptudvikling, målstyring samt økonomisk forståelse for den forretningsmæssige drift. Det forudsættes ikke at du kommer fra eller har et dybt kendskab til branchen. Formanden, skal i særdeleshed have lyst til at åbne op for sit forretningsmæssige netværk og gerne besidde en bred viden om dansk erhvervsliv gerne på et makroøkonomisk niveau. Endvidere skal kandidaten kunne udfordre ejerlederne og ledelsen på ”den rigtige måde” og skal kunne begå sig i et miljø med en uformel omgangstone og højt humør.

Personlige egenskaber
Godt kendskab til og forståelse for at arbejde med en ejerledet virksomhed
Har mulighed for og lyst til at agere sparringspartner efter behov
Skal arbejde struktureret på et strategisk niveau
Kan udfordre direktion og ledergruppe uden at virke ”belærende”
Erfaring med bestyrelsesarbejde og gerne som formand, vil blive anset som værende et plus

Honorar: 
Aftales individuelt

Direktion
To ejerledere samt ledergruppe

Bestyrelse:
Der er etableret en bestyrelse, men ejerne ønsker at professionalisere denne

Ansøgning:
Der ikke opnås yderlige informationer om virksomheden. Fristen for interessetilkendegivelse er fredag d. 23. september 2016 kl. 12:00. 
Ved ansøgning om bestyrelsesposten skal der vedhæftes en kort motiveret ansøgning samt CV eller link til LinkedIn profil. Ansøgninger uden begrundelse og CV vil ikke blive videreformidlet til virksomheden.

Ansøgning/materiale sendes til CONNECT Denmark, att. Kim Winther, mail: kim@connectdenmark.com

Virksomheden vil efterfølgende føre samtaler med et mindre antal udvalgte ansøgere.


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software