, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Bestyrelsesmedlem med erfaring fra detailhandel og byggeri søges, KBH

  • 24 Aug 2016
  • 12:00
  • CONNECT Denmark, kl 12:00 til 12:00 pa Ryesgade 106A, 3. tv. 2100 København Ø
  • 24

Registration

  • Vær med som observatør og bliv inspireret af vækstvirksomheden og paneldeltagerne.
  • Vær med til at give sparring til vækstvirksomheden, og til at netværke med de andre medlemmer i panelet.

Registration is closed


______________________________________________

Virksomheden
Virksomheden er en velkonsolideret og veletableret virksomhed med 25 medarbejdere. Hovedkontoret er beliggende i Glostrup.  

Virksomheden blev grundlagt i 1963 og har gennem de seneste år været gennem et succesfuldt generationsskifte. Den ejes i dag 100 % af den administrerende direktør. 

Virksomhedens forretningsområde er salg af et bredt kvalitetssortiment af fliser, klinker og mosaik samt diverse tilbehørsprodukter, inden for såvel B2C som B2B området. Kunderne er således forbrugere, håndværkere og entreprenører samt virksomheder. Virksomheden har afdelinger i Glostrup, Husum og Aalborg samt en webshop.

Virksomheden har via sin mangeårige eksistens i markedet og sine innovative kompetencer og kvalitetsprodukter gjort sig til en markant udbyder i markedet. Man har eneforhandling på visse produkter.  


Nøgletallene i selskabet er pr. 31.12.2015 opgjort således:

Bruttofortjeneste

DKK

14.666.000

Resultat før skat

DKK

1.398.000

Egenkapital virksomheden

DKK

8.709.000

Egenkapital for Holding ApS

DKK

12.916.000


Bestyrelsen
Bestyrelsen har hidtil bestået af personer fra såvel 1. som 2. generation samt et eksternt medlem, men der er nu truffet beslutning om, at repræsentanterne fra 1. generation skal udtræde, hvorfor bestyrelsen skal suppleres med endnu et eksternt bestyrelsesmedlem, idet fokus skal rettes mod stabilisering af vækst og sikring af et større kunde- og markedsfundament. Bestyrelsen skal således fremadrettet bestå af 3 medlemmer, nemlig ejeren og to eksterne medlemmer. 

En af bestyrelsens første opgaver bliver at udarbejde en strategi for den videre udvikling af virksomheden og at være med til at sikre, at strategien bliver implementeret. I samme forbindelse skal der lægges en strategi for, hvordan de organisatoriske resurser skal udvikles og implementeres.

Det nye bestyrelsesmedlem
Det nye bestyrelsesmedlem skal have en god indsigt i og forståelse for de forhold, der råder i branchen og i beslægtede brancher. Der forventes en dokumenteret viden inden for detailhandel og professionel handel med byggematerialer.

Det er vigtigt, at alle bestyrelsens medlemmer har et stort engagement og den fornødne tid til at arbejde som aktive bestyrelsesmedlemmer og dermed være til stede for virksomhedens ejer og direktør, når konkrete behov for sparring opstår.

Mødefrekvensen er ca. 6 møder pr. år plus eventuelle ad hoc møder samt et årligt heldags/-strategimøde. 

Honorar 
Honorar efter nærmere aftale.

Ansøgning
Fristen for ansøgning er onsdag den 24. august 2016
Ved ansøgning om bestyrelsesposten, skal der vedhæftes en kort motiveret ansøgning samt CV eller link til LinkedIn profil. 

Ansøgninger uden begrundelse og CV/ LinkedIn henvisning vil ikke blive videreformidlet til virksomheden.
Ansøgning/materiale bedes sendt til CONNECT Denmark, André Elm på:  
andre@connectdenmark.com


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software