, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Skandinavisk leverandør med flere kendte brands til detailmarkedet (B2B). Fordobling af omsætning frem til 2020. Nye medlemmer til bestyrelsen, KBH – Springboard

  • 22 Aug 2016
  • 14:00 - 17:00
  • Vækstfonden Hellerup, kl 14:00 til 17:00 pa Strandvejen 104A, 2900 Hellerup
  • 12

Registration

  • Vær med som observatør og bliv inspireret af vækstvirksomheden og paneldeltagerne.
  • Vær med til at give sparring til vækstvirksomheden, og til at netværke med de andre medlemmer i panelet.

Registration is closed


Skandinavisk ekspansion fra 40 til 80 mio. kr.

Samtidig skal planlægning af exit-strategi sættes i værk således, at virksomheden er klar til et evt. fremtidigt salg eller hvis ny hovedaktionær kommer ind, og at man gøres uafhængig af nuværende ejere.

Input til om salgskanaler ændres på eksportmarkeder.

Drøftelse af logistik og produktionsforhold samt ændret sammensætning af bestyrelse.

Branche: Handel
Udviklingsstadie: Proof of Scale

Virksomheden har brugt enorme ressourcer på at få et B2B-plug and play koncept op at stå med salgsklare løsninger, POS, gennemgående designlinie, branding m.v. Endvidere har der i 5-6 år været fokus på dels den produktmæssige produktudvikling ift. eksportmarkeder dels den interne modning ift. en internationalisering. Eksporten er igangsat og står netop overfor ”gennembruddet”.

Drøftelse af hvordan salgsprocesserne, logistik, forecast, indkøb m.v. styres og tilpasses alt imens en exitstrategi klargøres.

Det ekspertpanel der søges til dette Springboard, skal have indgående viden og erfaring indenfor SMV segmentet samt de faglige udfordringer der ønskes sparring på.


Kompetencer
Afsætning & Distributionskanaler
B2B
Bestyrelsesarbejde
Exit strategi
Forretningsmodeller
Internationalisering
Investor Pitch 
Ledelse 
Logistik
Marketing & Branding
Organisationsudvikling
Salg
Strategi


______________________________________________CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software