, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Advisory Board-søgning, KBH

  • 19 Aug 2016
  • 12:00
  • CONNECT Denmark, kl 12:00 til 12:00 pa Ryesgade 106A, 3. tv. 2100 København Ø
  • 24

Registration

  • Vær med som observatør og bliv inspireret af vækstvirksomheden og paneldeltagerne.
  • Vær med til at give sparring til vækstvirksomheden, og til at netværke med de andre medlemmer i panelet.

Registration is closed


______________________________________________

Virksomhedsprofil

Der er tale om en kunstvirksomhed som er drevet af en anerkendt kunstner, som primært har fokus på fotokunst. Kunstneren har tidligere haft en karriere som redaktionsleder i et af landet største Broad Cast virksomheder, som marketing og cross media chef i magasinbranchen og helt tilbage som bygningsingeniør hos én af de største rådgivende ingeniørvirksomheder i Danmark. Siden 2009 har kunstneren fokuseret 100% på at udvikle sin kunst og gøre den til sin levevej.

Kunstneren fortæller om sig selv og sin kunst:
”Mine kunstneriske passioner er blandt andet billeder, fortælling om menneskekroppen og bevægelse. – Min kunst stiller skarpt på nogle af de områder, jeg finder væsentlige.  Jeg motiveres, fordi der er nogle ting, jeg gerne vil forstå og spejle igennem min kunst. Derfor ligger der ofte en lang og intens researchfase indlejret i min proces, hvor jeg bruger meget tid på at sætte mig ind i det emne mine værker omhandler. Dette, for i sidste ende at få et kunstnerisk DNA-udtryk i det jeg arbejder med”. 

Kunstneren har, blandt andet, lavet udsmykninger til Det Kongelige Teater, Grundtvigs Kirken og Københavns Universitet. I 2014 modtog kunstneren, i forbindelse med et kunstprojekt på Kunstcentreret Silkeborg Bad, positive anmeldelser og omtale i BBC World, The Guardian, CNN mv.


Udfordringen

Den væsentligste udfordring er virksomhedens manglende evne til at tjene penge. De primære årsager hertil er:
•    Der investeres uforholdsmæssigt meget tid i researchfasen på projekterne, tid som ikke afspejler sig i priserne på kunstnerens værker
•    Der arbejdes ikke tilstrækkeligt med branding af kunstneren
•    Salgsplatformen er for svag (for meget fokus på direkte salg)


Kompetencer der søges

Virksomheden søger 1-2 profiler som kan bidrage til at kommercialisere virksomheden. Der er behov for kompetencer som forstår at tænke forretning ind i en kreativ virksomhed. Der skal fokus på hvordan kunstneren anvender sin tid, hvordan ”rammer” man markedet bedst muligt herunder salg online, via gallerist i DK og/eller internationalt, udsmykninger i virksomheder – der er mange muligheder og meget potentiale, og dette skal Advisory Boardet hjælpe med at realisere.


Perspektiv

I den indledende fase (de første 4-6 måneder) forventes der afholdt 1 månedligt møde, herefter 1-2 møder pr. kvartal.

Der er indledningsvis ikke mulighed for honorar.

Det forventes at Advisory Boardet udvides til flere medlemmer i løbet af de kommende 12 måneder, og herefter er det ambitionen på sigt at etablere en bestyrelse.

Fristen for ansøgning er fredag den 19. august 2016.

Ansøgning til Advisory Board skal inkludere en kort motiveret ansøgning samt CV eller link til LinkedIn profil. Ansøgninger der ikke er motiveret kommer ikke i betragtning.

Ansøgning/materiale sendes til CONNECT Denmark, Niels Egelund på: niels@connectdenmark.com


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software