, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Nyt teknologisk system til måling af patient-aktivitet i både behandling og forebyggelse, København - Springboard

 • 18 Aug 2016
 • 14:30 - 17:00
 • Zacco, kl 14:30 til 17:00 pa Arne Jacobsens Allé 15, 2300 København S
 • 12

Registration

 • Vær med som observatør og bliv inspireret af vækstvirksomheden og paneldeltagerne.
 • Vær med til at give sparring til vækstvirksomheden, og til at netværke med de andre medlemmer i panelet.

Registration is closed


 • Vi ønsker input til vores ’go to market’ strategi – herunder hvordan vi bedst sælger vores system til:
  • Kommunal rehabilitering (HVR og rehabilitering)
  • Plejecentrer (demens og svage)
  • Hospitalerne (geriatri og hjerte)
 • Hvilke specifikke udfordringer møder vi, hvis vi vil ind på de nævnte markeder?
 • Hvordan skal en forretningsmodel skrues bedst sammen ift. de offentlige kundegrupper?
 • Kapitalfremskaffelse/herunder muligheder ift. at få en investeringsparat partner ind.
 • IPR - er det relevant og i givet fald, hvordan skal strategien være?


Branche: MedTech
Udviklingsstadie: Proof of Concept


Virksomheden blev etableret i 2014 på visionen om at revolutionere måden vi i sundhedsvæsenet tænker fysisk aktivitet i både behandling og forebyggelse.

Vores produkt skaber et online link mellem det sundhedsfaglige personale og borgeren eller patienten, gennem den objektivt målte aktivitetsprofil. Profilen er skabt sammen med ledende danske forskere og læger, der fra starten har været en integreret del udviklingsprocessen.

Det sundhedsfaglige personale kan spare mange ressourcer ved gennem systemets intelligente brug af aktivitetsprofilen at kunne fokusere på de borgere og patienter der virkelig har brug for hjælp. Produktet kan med den objektivt målte aktivitetsprofil motivere og fokusere indsatsen på dem der virkelig har brug for hjælp.

Kunderne til produktet skal findes både i kommunernes rehabilitering, på plejecentrene og på hospitalerne. Basalt set alle steder hvor fysisk aktivitet er en vigtig parameter.

Vi er i dag 7 personer i teamet, heraf 3 fuldtidsansatte (inkl. de to stiftere) og 4 på deltid. Produktet er på prototype stadiet og der er planlagt pilot forsøg med udvalgte kommuner i løbet af efteråret 2016.


Kompetencer
Afsætning & Distributionskanaler     
Bestyrelsesarbejde
Finansiering & Kapitalrejsning
Forretningsmodeller
Forretningsudvikling
Patenter/IPR
Prissætning
Salg
Strategi


______________________________________________


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software