, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Distributør søger bestyrelsesformand, Syddanmark - Bestyrelsessøgning

 • 08 Jul 2016
 • 12:00
 • CONNECT Denmark, kl 12:00 til 12:00 pa Ryesgade 106A, 3. tv. 2100 København Ø
 • 24

Registration

 • Vær med som observatør og bliv inspireret af vækstvirksomheden og paneldeltagerne.
 • Vær med til at give sparring til vækstvirksomheden, og til at netværke med de andre medlemmer i panelet.

Registration is closed


______________________________________________

Resume:

Virksomheden, som er danskejet og beliggende i Syddanmark, har siden sin etablering i 1979, beskæftiget sig med distribution af veterinære produkter i Norden. Virksomheden har desuden et bredt sortiment af udstyr, der distribueres både i Danmark samt i store dele af Norden og Europa. Virksomhedens organisation dækker salg, service samt udvikling og registrering af nye veterinære produkter m.v.


Virksomheden befinder sig i et absolut nichemarked og anses som værende en vækstorienteret SMV, der årligt omsætter for et tocifret millionbeløb med et betydeligt vækstpotentiale. Virksomheden beskæftiger ca. 14 medarbejdere og er i færd med at udvide medarbejderstaben med nye ansættelser.


Virksomheden ønsker en fortsat kontrolleret vækst og vil i den forbindelse professionalisere sin bestyrelse, hvorfor der søges en bestyrelsesformand.

Bestyrelsesmøder:
Ca. 4-5 møder per år inkl. en strategidag. Formanden skal stå til rådighed på telefon efter nærmere aftale.

Der søges:
En formand, der har lyst til og mod på at agere sparringspartner med virksomhedens ejerledere. Det anses som værende vigtigt at den kommende formand, evner at kombinere de forretningsmæssige ambitioner med ejerledernes dybe produktviden og virksomhedens generelle regulatoriske forhold.

Kandidater, der er bosiddende i eller omkring Midt- eller Syddanmark samt Fyn, vil alt andet lige blive foretrukket.

Faglige kompetencer
Erfaring som bestyrelsesformand i en ejerledet virksomhed, vil bestemt være en fordel for at få succes. Forståelse for og kendskab til ét eller flere af nedenstående områder, vil være en væsentlig forudsætning for at komme i betragtning:

 • Faglig og branchemæssig erfaring fra den veterinære/lægemiddel industri herunder produkter og teknologi samt kendskab til branche- og konkurrenceforhold
 • Bestyrelseserfaring som formand herunder forståelse for bestyrelsesarbejdet, processer, loyalitet i forhold til bestyrelsesbeslutninger etc.
 • Økonomisk indsigt herunder viden om virksomhedsdrift, erfaring med at træffe økonomiske beslutninger og evne til at forstå og respektere de økonomiske forhold

Gerne erfaring med udvikling af vækstorienterede virksomheder herunder salgs- og organisationsudvikling samt forretningsmæssige strukturer og processer i relation til distribution.

Personlige egenskaber

 • Godt kendskab til og forståelse for at arbejde med en ejerledet virksomhed
 • Evner løbende at give konstruktivt med- og modspil som aktiv sparringspartner
 • Arbejder struktureret på et strategisk niveau
 • Evner at udfordre ejerlederne uden at virke ”belærende”
 • Har et godt netværk som man ønsker at åbne op for

Honorar: 
Aftales individuelt

Direktion
To ejerledere med sideordnede ansvarsområder

Bestyrelse:
Familiebestyrelse, der delvist erstattes af nye eksterne medlemmer

Ansøgning:
Der kan ikke opnås yderlige informationer om virksomheden.
Fristen for interessetilkendegivelse er fredag d. 8. juli 2016 kl.12:00 med forventede dialogsamtaler medio/ultimo august 2016 og indtrædelse i bestyrelsen pr. 1. oktober 2016.
Ved ansøgning om bestyrelsesposten skal der vedhæftes en kort motiveret ansøgning samt CV eller link til LinkedIn profil. Ansøgninger uden begrundelse og CV vil ikke blive videreformidlet til virksomheden.

Ansøgning/materiale sendes til CONNECT Denmark, Kim Winther på: kim@connectdenmark.com

  


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software