, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Produktionsvirksomhed søger kommerciel bestyrelsesformand, Syddanmark - Bestyrelsessøgning

  • 13 Mar 2017
  • 12:00
  • CONNECT Denmark, kl 12:00 til 12:00 ... _, _
  • 23

Registration

  • Ansøgningsfristen er 13. marts 2017.

Registration is closedBestyrelsessøgninger er forbeholdt CONNECT Denmarks medlemmer.

______________________________________________

Til niche produktionsvirksomhed søges en bestyrelsesformand.

Det drejer sig om en ældre virksomhed med stolte håndværksmæssige traditioner, meget høj faglighed og kundetilpassede fagligt komplekse produktioner.

Der er pt. en familiebestyrelse, og ejerens ønske er nu at professionalisere bestyrelsesarbejdet og tage to eksterne medlemmer ind i bestyrelsen.

Første medlem skal være en bestyrelsesformand, som sammen med familien/ledelsen kan udvikle en strategi for virksomhedens salg og muligheder på eksportmarkedet.

Når dette potentiale er kortlagt, ønskes dernæst et medlem, som kan fokusere internt på produktivitet og produktionsprocesser.

Bestyrelsesmøder:
Ca. 4 møder per år og arbejde mellem bestyrelsesmøderne.


Der søges:

Bestyrelsesformand, der kan sætte fokus på at finde en klar vision for virksomheden, skabe en strategi og være med til at fremtidssikre en sund virksomhed i en snæver niche. Yderligere fokus på kundesegmenter og eksportmarkeder, herunder udvikling af ny eksportstrategi. Bestyrelsesformanden skal være en aktiv sparringspartner for ejer/direktør.

Faglige kompetencer
Erfaring med bestyrelsesarbejde i en ejerledet virksomhed og meget gerne erfaring som bestyrelsesformand. Der søges en person, som evner at gå foran og sætte dagsordenen for strategiarbejdet og drive dette ud til konkrete handlinger, herunder gode evner til at coache og formidle til alle niveauer i en organisation.

Personlige egenskaber
Der søges en person med stort netværk, gode kommunikations- og formidlingsevner og evnen til at tænke kommercielt strategisk i et større perspektiv. Herudover gode engelsk sprogkundskaber.

Honorar
Aftales individuelt.

Virksomhedsprofil
Virksomheden er markedsledende i DK, og der omsættes årligt for et to cifret millionbeløb med pt. 28 medarbejdere. Der er to ejere med hhv. 44 % og 56 % ejerskab, hvoraf den ene ejer er direktør og den anden ikke deltager i virksomheden drift, men i de årlige bestyrelsesmøder.


Direktion

Der er en flad og uformel organisation bestående af direktør/ejerleder, bogholder og to værkfører.


Bestyrelse:
Den eksisterende bestyrelse er en familiebestyrelse.

Ansøgning:
Der kan ikke opnås yderlige informationer om virksomheden.

Fristen for interessetilkendegivelse er den 12. marts 2017.

Ved ansøgning om bestyrelsesposten skal der vedhæftes en kort motiveret ansøgning samt CV eller link til LinkedIn profil. Ansøgninger uden begrundelse og CV vil ikke blive videreformidlet til virksomheden.

Ansøgning/materiale sendes til CONNECT Denmark, att. Kim Winther, mail: kim@connectdenmark.com

Virksomheden vil efterfølgende føre samtaler med et mindre antal udvalgte ansøgere.


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software