, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Ny markedsplads skaber et effektivt og transparent marked for den europæiske transportsektor, KBH - Springboard

  • 31 Mar 2017
  • 09:30 - 12:30
  • Transportens Innovationsnetværk, kl 9:30 til 12:30 pa Amaliegade 33c, 1256 København K
  • 9

Registration

  • Vær med som observatør og bliv inspireret af vækstvirksomheden og paneldeltagerne.

    Tilmeldingsfristen er onsdag d. 15. marts
  • Vær med til at give sparring til vækstvirksomheden, og til at netværke med de andre medlemmer i panelet.

    Tilmeldingsfristen er onsdag d. 15. marts

Registration is closed


Obs: Springboardet fore Amaliegade 33c, mødelokale "Vogndækket" - evt. henvendelse er i receptionen for Danmarks Rederiforening


Punkter til sparring
- Kapitalrejsning
- ForretningsudviklingBranche:
Software
Udviklingsstadie: Proof of ConceptPå det europæiske marked for vejtransport er 43 % af en lastbils kapacitet i gennemsnit ikke udnyttet. Det er et vedvarende problem som har store negative konsekvenser for omkostninger og miljø.

Virksomheden udvikler en markedsplads som skal skabe et likvidt, effektivt og transparent europæisk marked for vejtransport. Den skal sikre et bedre match mellem udbud og efterspørgsel af kapacitet, hvilket opnås gennem simpel handel og planlægning.

Ved anvendelse af algoritmer til ruteoptimering muliggøres en bedre udnyttelse af kapaciteten i lastbilerne på de europæiske veje. Samtidigt får kunderne direkte adgang til transportydelser hvor som helst og når som helst.

Der er tale om at tidligt projekt hvor prototype incl. algoritmer er udviklet, og platformen lanceres på markedet i indeværende år.

Teamet har stor erfaring indenfor ruteoptimering og softwareudvikling. Den faglige ekspertise og viden om markedets behov muliggør en spændende digitalisering af markedet.


Kompetencer

B2B
Finansiering & Kapitalrejsning
Forretningsmodeller
Forretningsudvikling
Innovation
Internationalisering
It & Systemudvikling
Konceptudvikling
Ledelse
Logistik
Organisationsudvikling
Partnerskaber
Prissætning
Salg
Strategi

______________________________________________CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software