, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Bestyrelsesmedlem med solid handelserfaring inden for maskinindustrien søges til maskinfabrik, Sjælland - Bestyrelsessøgning

  • 10 Mar 2017
  • CONNECT Denmark, kl 12:00 til 12:00 ... _, _
  • 23

Registration


Registration is closed


Bestyrelsessøgninger er forbeholdt CONNECT Denmarks medlemmer. Log ind for at læse mere.

______________________________________________

Virksomheden er en velkonsolideret virksomhed med ca. 45 medarbejdere. Hovedkontoret er beliggende i Vestsjælland.

Nøgletallene i selskabet er følgende:

13/14

14/15

15/16

Bruttofortjeneste

MDKK

29.961

45.253

35.612

Resultat før skat

MDKK

10.267

19.924

12.265

Nettoresultat

MDKK

7.745

15.081

9.6872

Egenkapital

MDKK

30.132

39.128

40.799


Virksomheden har mere end 50 år på bagen og ledes i dag af den administrerende direktør, som er 3. generation og samtidig hovedaktionær i virksomheden.

Virksomhedens forretningsområde er udvikling og produktion af specielt designede maskinanlæg til industrien Danmark og i udlandet. Kundekredsen tæller store og velrenommerede industrivirk-somheder, og virksomheden har via sin mangeårige eksistens, sine innovative kompetencer og kvalitetsprodukter gjort sig til en markant udbyder i markedet.

Visionen er at være en af landets bedste udviklere og fremstillere af specialmaskiner. Virksomhe-den skal være kendt for at anvende de mest simple løsninger og levere specialmaskiner af meget høj kvalitet.

Bestyrelsen har hidtil bestået af personer fra 2. og 3. generation, men er for nylig blevet udvidet med et eksternt medlem, som samtidig er blevet formand. Der er truffet beslutning om, at besty-relsen skal suppleres med endnu et eksternt bestyrelsesmedlem, idet fokus skal rettes mod stabi-lisering af vækst og sikring af et større kunde- og markedsfundament. Bestyrelsen skal således fremadrettet bestå af 5 medlemmer, nemlig ejerfamilien og to eksterne medlemmer.

En af bestyrelsens første opgaver bliver at udarbejde en strategi for den videre udvikling af virk-somheden og herefter være med til at sikre, at strategien bliver implementeret.


Vores nye bestyrelsesmedlem

Vores nye bestyrelsesmedlem skal have en god indsigt i og forståelse for de forhold, der råder i branchen og i beslægtede brancher.

Der forventes herudover en veldokumenteret viden inden for salg i maskinindustrien og hands-on erfaring, idet vores nye bestyrelsesmedlem skal medvirke til at udarbejde effektive salgs- og im-plementeringsplaner.

Det er vigtigt, at alle bestyrelsens medlemmer har et stort engagement og den fornødne tid til at arbejde som aktive bestyrelsesmedlemmer og dermed være til stede for virksomhedens ejer og direktør, når konkrete behov for sparring opstår.

Mødefrekvensen er ca. 6 møder pr. år plus eventuelle ad hoc møder samt et årligt heldags/-strategimøde.


Honorar

Dette aftales individuelt.


Ansøgning

Fristen for ansøgning er fredag den 10. marts.

Ved ansøgning om bestyrelsesposten, skal der vedhæftes en kort motiveret ansøgning samt CV eller link til LinkedIn profil. Ansøgninger uden begrundelse og CV/ LinkedIn henvisning vil ikke blive videreformidlet til virksomheden.

Ansøgning/materiale sendes til CONNECT Denmark, André Elm på: andre@connectdenmark.comCONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software