This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Veletableret bæredygtigt brand indenfor skønhedsindustrien ønsker global vækststrategi og kapitaltilførsel, KBH - Springboard

  • 23 Mar 2017
  • 14:00 - 17:00
  • Københavns Erhvervshus, kl 14:00 til 17:00 pa Nyropsgade 1, 1602 København V
  • 9

Registration

  • Vær med som observatør og bliv inspireret af vækstvirksomheden og paneldeltagerne.

    Tilmeldingsfristen er mandag d. 13. marts 2017.
  • Vær med til at give sparring til vækstvirksomheden, og til at netværke med de andre medlemmer i panelet.

    Tilmeldingsfristen er mandag d. 13. marts 2017.

Registration is closedPunkter til sparring

- Branding, PR og marketing (unikke selling points)

- Go to market-strategi (valg af målgrupper og salgskanaler i DK, Norden og globalt)

- Exit strategi (forretningen har to ben der supplerer hinanden, men er det en barriere for en exit?)

- Kapitalrejsning (med fokus på risiko og exit strategi)


Branche: Healthcare

Udviklingsstadie: Proof of Scale


Virksomheden har været first mover indenfor bæredygtighed i skønhedsindustrien og er et kendt brand i Norden.

Virksomheden er i vækst, er overskudsgivende og har et positivt cashflow.

Virksomhenden har egen udviklet produktportefølje og salonkoncept og henvender sig både til btb og btc markedet.

Virksomheden har lagt fundamentet for at kunne scalere sin forretning med bl.a. partner-, franchise-, distributør,- og forhandler koncepter og ønsker nu at sætte turbo på væksten.

I løbet af de sidste år er der etableret en række distributører og enkelte conceptsaloner udenfor Danmark og der kommer løbende henvendelser fra distributører og forhandlere fra hele verden.

For at realisere virksomhedens 5 års plan, søger vi dels erfarne kompetencer på de områder, hvor ledelsen i dag er svagest, dels kapital til at sikre udrulning og opbygning af en kompetent organisation, således at den nuværende ledelse kan fokusere på udvikling og eksekvering af strategien.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

B2C

Bestyrelsesarbejde

Exit strategi

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsudvikling

In- og Outsourcing

Internationalisering

Konceptudvikling

Marketing & Branding

Organisationsudvikling

Partnerskaber

Patenter/IPR

Salg

Strategi


______________________________________________

Virksomheden og idégrundlag

Vi passer ikke på os selv, vores børn og planeten.

Virksomhedens vision er at gøre verden til et bedre sted at leve.

Virksomhedens mission er at reducere påvirkningen af vores indre og ydre miljø når vi bruger skønhedsprodukter

Virksomheden har skabt et unikt brand og siden 2011 etableret sit eget salonkoncept og produktserie og i løbet af 2015/2016 bevist at en mindre dansk virksomhed kan skabe opmærksomhed fra store globale brands ved at opfylde den stigende globale efterspørgsel efter bæredygtige produkter i skønhedsindustrien


Hvad er unikt?

Virksomheden har et sammenhængende bæredygtigheds koncept bestående af saloner med behandlinger og salg af virksomhedens produkter gennem distributører og forhandlere.

Brandpromise er professionelle funkionelle produkter af høj kvalitet med fravalg af hormonforstyrende og allergifremkaldende indholdstoffer.

Baseret på den nyeste viden fra forskere over hele verden omkring skadelige indholdstoffer kombineret med professionelle frisørs krav til funktionalitet og kvalitet udvikles løbende nye produkter, der svanemærkes og allergi mærkes. Produkterne baseres desuden på naturlige og i stort omfang på økologisk certificerede indholdsstoffer.

Virksomheden har opbygget stor viden omkring bæredygtighed og indholsstoffer og er transparent samt deler gerne sin viden gennem undervisning og events for frisører og forbrugere.


Produkt/ydelse

Virksomhedens ydelser og produkter er dels frisør- og skønheds behandlinger, dels salg af produkter til personlig pleje.

For begge gælder det at virksomhedens ydelser og produkter substituterer de tilsvarende traditionelle, men giver kunden et bæredygtigt, naturligt og sundere valg.


Forretningsmodel

Virksomhedens behandlinger sælges gennem egne saloner samt partner/franchise saloner.

Partner og franchise saloner benytter udelukkende virksomhedens navn, behandlinger og produkter og fremstår som virksomhedens egne saloner. De betaler dels royalty fee, dels fee for udvalgte ydelser.

Salonerne er en væsentlig udviklings, - test og salgskanal for virksomhedens produkter.

Virksomhednes produkter sælges dels i ovenstående saloner, dels gennem internationale distributører og forhandlere.

De nuværende salgskanaler omfatter frisør og skønhedssaloner, exclusive forhandlere og webbutikker og bloggere.


Kunder

Salonkunderne kommer fra alle segmenter af kvinder og mænd, i alle aldersgrupper, samt børn. Det er en udvikling der har taget fart over de sidste 2-3 år. Før var de primære kunder kvinder på 35+ samt gravide eller folk med allergi eller kræft.

Produktkunderne omfatter dels segmentet med fokus på bæredygtighed og indholdsstoffer (Svane-mærkning, allergimærkning og Grøn salonmærkning), dels trendy og modebevidste i alle aldre.


Markedet

Markedet for virksomhedens ydelser og produkter er både på nordisk og globalt plan enormt og stigende.

” The global market for personal care products is expected to increase between 3.5 and 4.5 percent over the next five years, with a total market value of US$500 billion by 2020” (KPMG juli 2016)

Virksomhedens ydelser efterspørges uanset kultur, alder, køn og konjunkturer, og med det stigende fokus på skønhed og sundhed, er virksomheden med sin unikke globale position og koncepter klar til at tage en væsentlig andel af den generelle vækst og den vækst, der kommer i efterspørgslen efter mere bæredygtige og forebyggende produkter.

Strukturen i branchen, herunder forretningsmodeller, priser, omkostninger og lønninger er forskellig fra region til region og fra land til land.


Konkurrenter

Virksomhedens konkurrenter består dels af de traditionelle saloner og brands, dels af saloner og brands der har brandpromises, der ligger tæt op af virksomhedens. I Norden er der mere end 200 brands der konkurrer direkte eller indirekte med virksomheden.

Gennem de sidste 2 år er der kommet en række nye brands der tager en del af markedet, men da efterspørgslen samtidig har været stigende, har det ikke direkte påvirket virksomhedens markedsposition.

Bland konkurrenterne til produktserien findes både mindre lokale samt store globale brands. For hovedparten gælder det at ved nærmere gennemsyn af INCI lister, at de indeholder stoffer som af myndighederne, læger og forskere vurderes som skadelige. Ord som grønne, økologiske narturlige, uden skadelige kemi mv. benyttes i flæng og der er begrænset eller ingen transparens.

Det forventes at der over de kommende 5 år vil ske en ”professionalisering” med større sammenhæng mellem kommunikeret og reel brandpromise. Konkurrencen vil derfor blive øget betydeligt.


Vækstpotentiale/mål

Virksomheden har som målsætning at etablere 50 partner saloner i Danmark og 200-300 konceptsaloner udenfor Danmark over de kommende 5 år.

Virksomheden har i dag 13 saloner/konceptsaloner i og udenfor Danmark.

Virksomheden har som mål at være repræsenteret af distributører og forhandlere i 30-40 lande indenfor samme 5 års periode.

Virksomheden har i dag omkring 400 forhandlere i 12 lande.

Virksomheden forventer en omsætningsvækst fra 21 mio. kr. i 2016 til 400 mio. kr. i 2021 og en vækst i Ebitda fra 3 mio kr. til 40 mio. kr. svarende til en gennemsnitlig vækst på 100%


Ledelse og team

Virksomhedens ledelse og ejerer som er gift, består af grundlæggeren samt en erfaren direktør/virksomhedskonsulent som købte 50% af virksomheden i 2010 og som fra 2012 og frem har deltaget aktivt i virksomhedens daglige drift

Ledelsen har stærke kompetencer og erfaringer fra denne og andre brancher og et betydeligt netværk, der løbende er bragt i spil.

Bestyrelse (behov for bestyrelse, drøftelse af bestyrelse og bestyrelsesopgaver m.v.)

Virksomheden ønsker at etablere en profesionel bestyrelse og efterspørger kompetencer inden for etablering og eksekvering af go to market strategier, salgskanaler, partnerskaber, kædeetablering samt marketing/branding


Økonomi/finansiering

Virksomheden har efter nogle vanskelige år før 2013, fået etableret et godt fundament og har overskud og positivt cashflow. Omsætningen er steget med i gennemsnit 15% om året og eksporten udgør ca. 10-12% af koncernens omsætning.

Virksomhedens konsoliderede ebitda er steget fra 3% til 15% over de sidste 4 år og det er målsætningen at realisere 25% i løbet af 2018.

Som følge af væksten er virksomhedens lagerværdi steget fra mio. kr. 2.0 til mio. kr. 5.0 ligesom der er investeret i etablering af nye saloner.

Udover egenkapital er virksomheden fiansieret via banklån på mio. kr. 5.5. Virksomheden har haft den samme bank siden sin etablering i 1999.


Status

Virksomheden har nu en god stabil drift og et godt fundament. Virksomhedends ydelser,produkter og koncepter er veldokumenterede.

Virksomhedens core values og brand promise er autentisk og matcher den trend og efterspørgsel der er indenfor skønhed og sundhed med fokus på bæredygtighed og reduktion af hormonforstyrende og allergifremkalden stoffer.

Virksomheden er i fokus hos større globale brands, der har været på besøg for at høre om konceptet.


Spørgsmål til panelet

- Hvordan får vi skabt et fælles fundament for en global go to market strategi når markederne og segmenterne har forskellige strukturer fra land til land?

- Hvordan håndteres globalt branding og PR når en del af produktets unikke sellingpoints udenfor Norden ikke opfattes af forbrugerne på samme måde som i Norden, hvor Svanemærket og reduktion af skadelige indholdstoffer er i fokus hos forbrugere og Sundhedsstyrelsen?

- Er de to overliggende forretninger ”saloner” og ”produktsalg” ikke forenelige på sigt i forhold til en exitstrategi og kræver det en tilpasning af den nuværende virksomhedsstruktur og fremadrettede opbygning af organistion og koncepter?

- Hvordan får vi skabt den optimale organisering omkring samtidig opbyning af en salon-kæde og globalt distributør- og forhandlernet af et skønhedsprodukt?

- Hvad er de væsentligste barrierer og faldgrupper for etablering af kædevirksomhed og hvad er de mest kritiske faktorer for at holde moment og skabe en agil og slagkraftig organisation?


CONNECT Denmark — Ryesgade 106 A, 3.tv, 2100 København Ø — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software