, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Innovativ tech/medico-virksomhed søger investorer samt strategisk sparring indenfor international ekspansion, partnerskaber, finansiering og bestyrelse, Aalborg - Springboard

  • 23 Mar 2017
  • 14:00 - 16:45
  • Borean Innovation, kl 14:00 til 16:45 pa Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø
  • 11

Registration

  • Vær med som observatør og bliv inspireret af vækstvirksomheden og paneldeltagerne.

    Tilmeldingsfristen er mandag den 13. marts 2017.
  • Vær med til at give sparring til vækstvirksomheden, og til at netværke med de andre medlemmer i panelet.

    Tilmeldingsfristen er mandag den 13. marts 2017.

Registration is closedPunkter til sparring

- Ekspansions- og finansieringsstrategi

- Strategiske muligheder og samarbejdspartnere

- Optimal investor/finansieringspartner

- Optimale sammensætning af evt. bestyrelse /advisory board


Branche: MedTech

Udviklingsstadie: Proof of Scale


Virksomheden er førende indenfor strålingsreducerende produkter, der løser de store udfordringer, vi som mennesker står overfor i fremtiden ift. bivirkningerne opstået pga. vores ukritiske brug af moderne trådløs teknologi. Med både Proof-of-Concept samt Proof-of-Sales i primært Danmark og Norge, ønsker virksomheden, at ekspandere internationalt og har fået flere forespørgsler fra interesserede distributører.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

Bestyrelsesarbejde

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsudvikling

Internationalisering

Investor Pitch

Konceptudvikling

Marketing & Branding

Partnerskaber

Strategi


______________________________________________

Virksomheden og idégrundlag

Ideen til produktkonceptet og virksomheden opstod ud fra en pain oplevet af virksomhedens stifter. Bivirkninger i form af hovedpine, smerter i øret samt svulster på mit øvre venstre lår med et areal på størrelse med en mobiltelefon under ”favorit-mobillommen”. Disse viste sig ved nærmere undersøgelse at være et forstadie til kræftsvulster. Dette gav ideen til at udvikle og markedsføre specielle anti-strålingsprodukter, der gør det muligt at reducere strålingen i retning af krop/hoved fra 55-99,9% afhængigt af produkttypen.

Stifteren søgte inden starten efter produkter med samme beskyttende funktion, men fandt ikke noget han havde tillid til, og som kunne bestå såvel hans laboratorietest og fysiske test på sig selv. Ved et tilfælde faldt han over en teknologi i en anden branche, som havde en evne til at modstå og stoppe mobilstråling. Dette blev starten på udviklingen af en anti-strålings produktserie.


Produkt/ydelse

Nyere anerkendt forskning og studier påviser en markant øget risiko for at pådrage sig alvorlige bivirkninger som fx hjernetumor, kræft, nedsat fertilitet, adfærdsvanskeligheder hos børn, søvnproblemer og hovedpine/migræne. Om end såvel WHO, Sundhedsstyrelsen og mange andre forsknings- og sundhedsorganisation appellerer efter stadig mere forskning på området, er de samtidigt bekymrede for konsekvenserne og alvorlige bivirkninger. De har således udarbejdet advarsler og anbefalinger til at reducere den elektromagnetiske stråling (red. mobilstråling) som de fleste mennesker eksponeres for i stadigt hastigt voksende mængder dagligt.

Virksomhedens mission er ”At skabe sikkerhed og tryghed omkring brugen af trådløse apparater”. Dette sker i praksis via en gennemtestede anti-strålingsteknologi - en membran - der har bevist sit værd i mange år indenfor rumfart, industri og sygehusvæsenet. Denne teknologi er i dag indbygget i virksomhedens mobil- og tablet covers, poser til mobiltelefoner og babyalarmer, tæpper til bærbare PC´ere etc. og kan - afhængigt af produkttypen - reducere 55-97% af den stråling, der ellers vil ramme krop/hoved ved brug.


Kunder

Virksomheden har solgt anti-strålingsprodukter til primært private forbrugere i Danmark siden 2014 (90%) og i Norge siden 2015 (10%). Salget har fra starten været både via egen webshop (udgør 40% af nuværende omsætning) og i over 200 detailbutikker/kæder fx NEYE, Matas, BabySam, Bog & Idé, MyTrendyPhone, Helsam, Coolshop, Med24.dk m.f. Salg i detail sker via distributør. Virksomheden har netop lanceret en .com international webshop, og åbnet op for internationalt salg.

Slutkunderne har fra starten været både first movers indenfor sundhed, helse, økologi – som, almindelige forbrugere og familier, der søger et produkt, der kan beskytte deres mobil-eller tablet, og samtidigt give dem tryghed og sikkerhed mod bivirkninger fra mobilstråler. Alderen er typisk +30 – 60 år og flere kvinder end mænd. Dertil CSR orienterede erhvervsvirksomheder der tilbyder som del af sundhedsordning eller CSR profil (nyt koncept).


Markedet

Markedet et i Norden er differentieret delvist monopolistisk, hvor virksomheden er den ”Store” og dertil en håndfuld mindre online enkeltmandsvirksomhed. Konkurrencen er derfor lav – tenderende til ikke eksisterende – da ingen andre udbyder mobil-/tablet covers med indbygget anti-strålingsteknologi. Markedet er i ekspansiv vækst, i takt med at sundhedsbølgen fra USA også ruller ind over Danmark og resten af Europa, og der er et generelt øget fokus på udfordringerne med mobilstråling.


Konkurrenter

Nærmeste konkurrenter i DK udbyder low-power magnetarmbånd og mobilposer, og henvender sig primært til helsesegmentet. Udenfor Norden har vi til dato kun spottet to mindre virksomheder med – én i UK og én i Benelux, der sælger udelukkende online.


Vækstpotentiale/mål

Qua vi er first movers i Norden og har fået godt fat i markedet i Danmark og Norge, mener vi der er gode vækstmuligheder i såvel – videreudvikling af DK og NO samt, at ekspandere til flere markeder – herunder Sverige, Tyskland og USA. Målet er, at x10 af 2015/16 omsætningen på kr. 2. Mio. og nå kr. 20 mio. i 2018/19. Dette skal ske både via salg online, detail og nye markeder.


Forretningsmodel

På trods af at produktkonceptet er innovativt, har vi valgt en traditionel forretningsmodel, med en kombination af afsætning via online og detail. Dette ud fra et ønske om at skabe høj volumen i antal solgte styk, og dermed gøre det muligt at holde prisen på et konkurrencedygtig punkt ift. konventionelle covers. Vi har dertil fra starten haft som mål, at have en smal organisation og dermed lave faste omkostninger,. Dertil har vi fundet kompetente partnere til at forestå salg til detail, mens vi selv står for salg via online og til detail.

Til dato har vi reinvesteret størstedelen af indtægterne i produktudvikling, test, markedsføring og varelager, mhbp. på at skabe kendskab og stimulere efterspørgslen samt opbygge vores brand. Dette for at kunne vækste hurtigt, mens vi har markedet for os selv.

Vi har til dato ikke optaget patenter, men overvejer dette til fremtidige produkter. Strategien har hidtil været at investere i at opbygge et brand, fremfor en patentplatform.


Ledelse og team

Kort efter etableringen af virksomheden, besluttede stifteren, der er uddannet indenfor og har 15 års praktisk erfaring med marketing, strategi og ledelse, at indgå partnerskab og udvide direktionen med en kompetent og erfaren tekniker med en uddannelse som svagstrømsingeniør og mange års erfaring fra mobiltelefonbranchen. Ejerskabet er i dag fordelt 90/10. Stifteren arbejde i dag 100% på virksomheden, og partneren kun 5-10% efter behov – typisk udviklings og testopgaver.

Teamet består dertil af en deltids kundeservicemedarbejder, der ligeledes forestår diverse praktiske opgaver med prislister, webshop trimning m.m. Endeligt er der løbende tilknyttet praktikanter indenfor grafik, kommunikation og E-konceptudvikling. Lager og logistikfunktion er outsourcet til ekstern partner.

Eksternt er der en tæt relation til den danske og norske distributør, og lager/logistik partner, som stifteren kender fra tidligere jobs.


Bestyrelse

Der er p.t. ikke etableret bestyrelse eller Advisory board, men det er planen at dette skal ske i løbet af 1. halvår 2017 – evt. i forbindelse med indgåelse af investoraftale.


Økonomi/finansiering

Virksomheden er i dag 100% egenfinansieret via egen formue, salgsindtægter og driftskredit i banken. Udviklingen er således sket via bootstrapping, risiko af egen formue samt en bankrelation som tror på og bakker op om virksomheden.

Målet har været at gøre virksomheden klar til tilføring af investorkapital i 3. leveår når omsætningen runder kr. 2,5 mio.


Omsætning og budget

År / Omsætning / Resultat

2014/15 kr. 609.000 / kr. 25.000

2015/16 kr. 2.126.000 / kr. 5.700

2016/17 kr. 2.500.000 (budget) / kr. 50.000 (budget)

2017/18 kr. 5.000.000 / kr. 250.000

2018/19 kr. 10.000.000 / kr. 1.500.000


Status

Status er, at virksomheden har ”proof-of-concept” samt ”Proof-of-business”, men er begrænset i sin fortsatte vækst og udvikling af såvel likviditetsbegrænsningerne, samt ressourcer til at eksekvere på ekspansionsstrategien samt løse den stigende mængde af daglig drift. Det er således nødvendigt at tilføre ressourcer og eksterne midler for sikre forudsætningerne for den videre ekspansion.

Eksterne midler og ressourcer skal primært anvendes på:

- Markedsføring og kommunikation på nye vækstmarkeder

- Ansættelse/tilknytning af 1-2 kerneressourcer

- Finansiering af varelager og debitortid

- Produktudvikling og test

Virksomheden er p.t. i en fase med søgning efter såvel investorer som matcher virksomheden, samt emner til en slagkraftig og dynamisk bestyrelse/advisory board


Spørgsmål til panelet

Hvilke strategiske emner/temaer er det panelet skal drøfte på Springboardet (3-5 emner/spørgsmål)

Angiv emner eller konkrete spørgsmål.

- Er panelet enige i virksomhedens ekspansions- og finansieringsstrategi?

Hvordan kunne den alternativt se ud?

- Hvilke oplagte strategiske muligheder og partnerskaber/samarbejder har vi måske ikke set endnu?

- Hvad vil være den oplagte investorprofil og evt. investoremner

- Hvad vil være den optimale sammensætning af bestyrelse/Advisory board for virksomheden

Herunder hvilket mix tænker panelet vil være optimalt mht. baggrund/kompetence for at afdække virksomhedens fronter.

Hvordan skal vi indkredse og engagere disse personer


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software