, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

To bestyrelsesmedlemmer søges til produktions- og salgsvirksomhed, Bornholm

 • 13 Jun 2016
 • 12:00
 • CONNECT Denmark, kl 12:00 til 12:00 pa Ryesgade 106A, 3. tv. 2100 København Ø
 • 24

Registration

 • Vær med som observatør og bliv inspireret af vækstvirksomheden og paneldeltagerne.
 • Vær med til at give sparring til vækstvirksomheden, og til at netværke med de andre medlemmer i panelet.

Registration is closed


______________________________________________

Virksomheden producerer og sælger kropsplejeprodukter målrettet plejesektoren i ind- og udland.

De to områder hvor der ønskes bestyrelsesmedlemmer til sparring:

Salg
Vi forestiller os, at du er sælger til fingerspidserne og har interesse for strategisk arbejde med opbygning af en international salgsorganisation. Vi ønsker en person, som kan bidrage med følgende kompetencer:

 • Kan fastlægge operative mål og medvirke til udarbejdelse af strategi og handlingsplan.
 • Er i stand til at udvide ejerens relationer og netværk nationalt og internationalt.
 • Har tid, interesse og engagement til at arbejde og tænke internationalt.
 • Skaber tillid og troværdighed såvel internt som eksternt.
 • Har erfaring i opbygning af en international salgsorganisation.
 • Kan fremme samarbejdet med Eksport Kredit Fonden (EKF).


Ledelse
Vi forestiller os, at du ser struktur og fokus som vigtige elementer samtidig med, at du er direkte og ærlig i din dialog. Vi har behov for sparring og ledelsesmæssig og strategisk udvikling af virksomheden, især i forhold til en internationalisering. Konkret leder vi efter en person, som kan bidrage med følgende kompetencer:

 • Ser vækstpotentiale, udviklingsmuligheder og trends i udlandet.
 • Fastlægger operative mål, og medvirker til udarbejdelse af international strategi og handlingsplan.
 • Har branchekendskab.
 • Er god til at inspirere til handling og implementering.
 • Er i stand til at udvide ejerens relationer og netværk nationalt og internationalt.
 • Har tid, interesse og engagement til at arbejde og tænke internationalt.

Resume
Formålet er at etablere en bestyrelse, der kan kickstarte og skabe et sundt fundament for vækst og udvikling og validere virksomheden i forhold til nuværende og fremtidige investorer, så virksomheden kan opdyrke det internationale marked. Virksomheden ønsker at sammensætte en professionel bestyrelse der kan være med til at sikre en kontinuerlig styret vækst som peger mod virksomhedens exit strategi. Der vil i starten være brug for støtte til de praktiske tiltag, som fordres for at gå ind på det internationale marked.


Bestyrelsen overordnede strategiske ansvar bliver:

 1. at sikre at det strategiske arbejde tager afsæt i virksomhedens mission og vision
 2. at der skabes et økonomisk fundament, som kan danne grundlag for opbygning af en international markedsstrategi
 3. At strategierne løbende tilpasses virksomhedens exitstrategi, som lægger vægt på maksimal kontrolleret vækst over en periode på 7 år, hvorefter strategien tilpasses med henblik på salg af selskabet.


Virksomhedsbeskrivelse:
Virksomheden blev grundlagt i 1981 og opkøbt af vores virksomhed i 2012. Vi har gennemført en produktudvikling målrettet det muslimske marked, men også for veganere og andre kunder, som ønsker og har behov for ”sunde produkter”. For at følge op på denne udvikling er tiden kommet til at skille virksomheden ud. Virksomheden overgår til selskabsform senest 30. juni 2016.
Udover to nye bestyrelsesmedlemmer indgår ejer og et nuværende bestyrelsesmedlem i bestyrelsen. Formand bliver valgt ved konstituering af bestyrelsen.

Virksomheden er beliggende på Bornholm.


Virksomhedens udviklingsstadie
Virksomheden er klar til relancering.


Den fremtidige bestyrelse
Der skal sættes et stærkt bestyrelseshold der sammen med ejeren kan indfri vækstambitionerne. Det betyder at du skal være et erfarent bestyrelsesmedlem, der både har tid og vil investere den fornødne indsats i virksomheden. Du skal påregne op til 10 bestyrelsesmøder det første år. Hvorefter det er planen at bestyrelsen følger virksomhedens årshjul med 4 møder årligt.

Honorar
Der vil være en gensidig prøveperiode på 3 måneder uden bestyrelses honorar, hvorefter honoraret aftales individuelt og i henhold til kompetencerne.
Størrelsen af honoraret ligger mellem kr. 20.000 – 40.000 årligt.


Ansøgning
Fristen for ansøgning er mandag den 13. juni.

Ved ansøgning om bestyrelsesposten, skal der vedhæftes en kort motiveret ansøgning samt CV eller link til LinkedIn profil. Ansøgninger uden begrundelse og CV/ LinkedIn henvisning vil ikke blive videreformidlet til virksomheden.

Ansøgning/materiale sendes til CONNECT Denmark, André Elm på:  andre@connectdenmark.com


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software