, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

PITCH-TRÆNING af DTU forskningsprojekter inden for Life Science

  • 02 Jun 2016
  • 09:00 - 16:30
  • DTU, kl 09:00 til 16:30 pa Anker Engelundsvej Bygning 101, Mødecentret, 2800 Kongens Lyngby
  • 16

Registration

  • Vær med som observatør og bliv inspireret af vækstvirksomheden og paneldeltagerne.
  • Vær med til at give sparring til vækstvirksomheden, og til at netværke med de andre medlemmer i panelet.

Registration is closed


______________________________________________

Arrangementet er udskudt til august-september.


I samarbejde med DTU Veterinær og DTU Biosustain inviterer CONNECT Denmark til pitch træning af forskningsprojekter og ideer inden for Life Science, der er på vej mod yderligere udvikling, kommercialisering eller spin out. Pitch´erne vil være forskere/administratorer fra DTU Veterinær og DTU Biosustain. 

Pitch træningen vil blive afviklet i 2 spor, hvor der i hvert vil være ca. 15 deltagere, der alle vil pitche en gang i løbet af dagen. Formålet er at skærpe pitchet i forhold til eksempelvis yderligere udvikling, patent, investorer eller kunder.    

Ved pitch træningen bliver panelet af CONNECT medlemmer præsenteret for ca. 15 forskningsprojekter inden for Life Science, der hver pitches 5 min., en gang, Panelet giver efterfølgende ca. 10 min. konstruktiv feedback og sparring på indhold, teknik og personlig fremtoning samt hvordan pitchet kan skærpes. 

Pitch træningen indgår som en del af et internt to dages kursus ”Fra patent til forretning” på DTU. 


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software