, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Viden baseret metode til præcis opmåling og 3D-scanning af meget store industrielle emner betjent af 1 person=store besparelser, Horsens - Springboard

  • 25 May 2016
  • 14:00 - 17:45
  • Insero Horsens, kl 14:00 til 17:45 pa Chr M Østergaards Vej 4A, lokale nr 601 på 6. Sal, 8700 Horsens
  • 13

Registration

  • Vær med som observatør og bliv inspireret af vækstvirksomheden og paneldeltagerne.
  • Vær med til at give sparring til vækstvirksomheden, og til at netværke med de andre medlemmer i panelet.

Registration is closed


Punkter til sparring 

Virksomheden ønsker sparring omkring skalering af forretningen i en viden baseret organisation
1.    Hvordan segmenteres markedet, med fokus på vækst i ind- og udland
2.    Skal produktet kunne lejes / leases, eller skal der fokuseres på salg, og hvordan kan væksten finansieres uden eksterne investorer/med eksterne investorer
3.    Hvordan skal organisationen skrues sammen ( hvilke personer er der behov for )
4.    Hvilke brancher skal prioriteres, og er der forretningsområder vi overser
5.    Hvilke forretningsmodeller af flere muligheder skal der satses på


Branche: Maskiner og maskinindustri
Udviklingsstadie: Proof of Scale


Opmåling af store industriemner i f.eks. vindmølleindustrien er i dag (for) tidskrævende og nøjagtigheden ikke inden for det ønskede. 
Virksomheden har fundet et nyt måleudstyr, hvor man kombinerer måledata med viden i forbindelse med scanning og ”reverse engineering”, og derved opnår hurtige og præcise opmålinger.
Udstyret måler på alle ønskede parametre, og i én arbejdsgang. Med det nye måleudstyr, og kombineret med den viden der er i virksomheden, kan der opnås meget store effektiviseringer i procestid hos kunderne. Teknologien kan betjenes af 1 mand.


Kompetencer
Afsætning & Distributionskanaler
B2B
Bestyrelsesarbejde     
Finansiering & Kapitalrejsning
Forretningsmodeller
Organisationsudvikling     
Salg
Virksomhedsdrift & Handlingsplan______________________________________________CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software