, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Bestyrelsesmedlem med erfaring fra maskinindustrien søges.

  • 18 May 2016
  • 12:00
  • CONNECT Denmark, kl 12:00 til 12:00 pa Ryesgade 106A, 3. tv. 2100 København Ø
  • 24

Registration

  • Vær med som observatør og bliv inspireret af vækstvirksomheden og paneldeltagerne.
  • Vær med til at give sparring til vækstvirksomheden, og til at netværke med de andre medlemmer i panelet.

Registration is closed


______________________________________________

Virksomheden der søger, har over 25 års erfaring inden for udvikling af højteknologiske maskiner, er velkonsolideret, har 13 medarbejdere og har gennem de seneste år været gennem et succesfuldt generationsskifte. Den ejes i dag 100 % af den administrerende direktør. Omsætningen var i 2015 var på 11,5 mio. med et resultat før skat på ca. 1 mio. Virksomheden er beliggende ca. 30 km fra Vordingborg.

Virksomhedens forretningsområde er udvikling, konstruktion og fremstilling af tekniske anlæg til proceshåndtering i produktionsvirksomheder. Virksomheden har via sine kompetencer og kvalitetsprodukter gjort sig til en værdifuld samarbejdspartner for nogle af landet største produktionsvirksomheder, herunder Glud & Marstrand, Danæg, Toms Gruppen, Bisca, Lantmännen og Arla Foods. Herudover er flere store aktører i udlandet på virksomhedens kundeliste, hvor samarbejdet dels omfatter konstruktion og produktion af anlæg til direkte levering, og dels underleverandørleverancer. Der er til stadighed nye og interessante ordrer i proces og i produktion.

Der er truffet beslutning om, at bestyrelsen skal suppleres med endnu et eksternt bestyrelsesmedlem, idet fokus nu skal rettes mod stabilisering af vækst og sikring af et større kunde- og markedsfundament. Bestyrelsen skal således fremadrettet bestå af 2 medlemmer, der relaterer sig til ejeren og 2 eksterne medlemmer, hvoraf det ene medlem er formand.

En af bestyrelsens første opgaver bliver at udarbejde en strategi for den videre udvikling af virksomheden og være med til at sikre at strategien bliver implementeret.

Det nye bestyrelsesmedlem skal have en god indsigt i og forståelse for de forhold, der råder i branchen og i beslægtede brancher. Det nye medlem må gerne være – eller have været – aktiv inden for maskinindustrien, evt. som bestyrelsesmedlem, ejer, koncernchef, CEO eller i en lignende position. Det vil endvidere være en fordel, hvis kandidaten har erfaring med handel med store internationale virksomheder.

Det er vigtigt, at bestyrelsens medlemmer har et stort engagement og den fornødne tid til at arbejde som aktive bestyrelsesmedlemmer og dermed være til stede for virksomhedens ejer og direktør, når konkrete behov for sparring opstår.

Mødefrekvensen er 4-6 møder pr. år, diverse ad hoc møder samt et årligt heldags/-strategimøde.

Honorar 
Forhandlingsniveau for honorar er DKK 30.000,00.

Ansøgning
Fristen for ansøgning er onsdag den 18. maj 2016

Ved ansøgning om bestyrelsesposten, skal der vedhæftes en kort motiveret ansøgning samt CV eller link til LinkedIn profil. Ansøgninger uden begrundelse og CV/ LinkedIn henvisning vil ikke blive videreformidlet til virksomheden.

Ansøgning/materiale sendes til CONNECT Denmark, André Elm på:  andre@connectdenmark.com


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software