, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

13 ambitiøse SMV virksomheder søger sparring på deres Internationaliseringsstrategi. - Pitch-Springboard

  • 11 May 2016
  • 08:30 - 16:00
  • Vilcon Hotel- og Konferencegaard, kl 08:30 til 15:30 pa Lorupvej 44 Bøstrup, 4200 Slagelse
  • 7

Registration

  • Vær med som observatør og bliv inspireret af vækstvirksomheden og paneldeltagerne.
  • Vær med til at give sparring til vækstvirksomheden, og til at netværke med de andre medlemmer i panelet.

Registration is closed


Punkter til sparring 
Internationalisering af modne virksomheder. 

Konkret sparring og syretest af virksomhedernes strategi for vækst via internationalisering.


Brancher: Andet, Cleantech, Miljø, Software, Fødevarer, Industri/produktion, 
Agro, Agroindustri, Maskiner og maskinindustri,

Udviklingsstadie: Proof of Scale


12 virksomheder fra SMV segmentet – 3 CONNECT paneler med hver 4 virksomheder – 1 time pr. Springboard.

Disse etablerede virksomheder har fra 2 – 50 medarbejdere.

De er innovative, har vækstpotentiale og har en plan for internationalisering.

Mange af virksomhederne præsenteres af ejer lederen selv.

Alle virksomhederne  har arbejdet intenst med forretningsmodel og internationalisering.

Virksomhederne skal have syretestet deres forretningsmodel og -plan for internationalisering. De modtager konkret sparring samt perspektivering på deres forretningsmodel og strategiske udfordringer.

Panelerne vil arbejde med 4 virksomheder. Der er ca. en time pr. virksomhed. 


Kompetencer
Afsætning & Distributionskanaler
B2B
Bestyrelsesarbejde
Forretningsmodeller
Forretningsudvikling     
Internationalisering     
Marketing & Branding     
Strategi
Virksomhedsdrift & Handlingsplan


Bemærk venligst at det ikke er muligt at deltage som observatør til dette arrangement______________________________________________

Pitch Springboard tager 1 time pr. virksomhed og er en kort udgave af det rigtige Springboard og afvikles på fuldstændig samme måde.


Virksomhederne er etablerede virksomheder, der er på markedet, og flere af dem har allerede sat gang i eksportsalget. Fælles for alle 12 virksomheder er et erkendt behov at udvikle en stærk internationaliseringsstrategi, med henblik på at kunne løfte deres samlede forretning.


Forventningen til paneldeltagere til denne aktivitet er at de har indgående erfaring med internationalisering og samt erfaring med SMV segmentet.


CONNECT Denmark

Mange medlemmer har efterspurgt flere modne virksomheder. Denne dag vil medlemmerne fra CONNECT Denmark få mulighed for at møde en række gode solide virksomheder som er på vej ud på internationale markeder. I vil få mulighed for at bidrage til at styrke virksomhedernes evne til at planlægge og indtage nye markeder.


Virksomhederne

Pitch Springboard tager én time pr. virksomhed.

Efter 10-12 minutters præsentation og spørgsmål ”låner” panelet virksomheden, og i en faciliteret proces drøfter panelet, hvorledes de med deres erfaring og viden, ville løse de strategiske udfordringer.

Det hele gennemføres i ”3 parallelle spor” hvor hvert panel arbejder med 3-4 virksomheder over en hel dag.

Virksomhedens ejer/ledelse sidder med ”ved bordet” under hele seancen – men vil optimalt set ikke  at blande sig alt for meget i drøftelserne, da dette skaber mest værdi for både virksomheden og panelet.

Materiale til panelets forberedelse forventes at være begrænset til nogle få sider incl. en Business Model Canvas.


Punkter til sparring 

Internationalisering af modne virksomheder. 

Konkret sparring og syretest af virksomhedernes strategi for vækst via internationalisering.


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software