, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Bestyrelsesmedlem med erfaring inden for udvikling og skalering af onlinekoncept søges

  • 02 May 2016
  • 12:00
  • CONNECT Denmark, kl 12:00 til 12:00 pa Ryesgade 106A, 3. tv. 2100 København Ø
  • 23

Registration

  • Vær med som observatør og bliv inspireret af vækstvirksomheden og paneldeltagerne.
  • Vær med til at give sparring til vækstvirksomheden, og til at netværke med de andre medlemmer i panelet.

Registration is closed


______________________________________________

Resumé
Vi søger et visionært bestyrelsesmedlem som sammen med vores eksisterende professionelle bestyrelse, kan sparre og forfølge mulighederne for videreudvikling og skalering af allerede fungerende onlineconcept indenfor ejendomsbranchen.

Virksomhedsbeskrivelse:

Virksomheden er en veldreven byggerådgivervirksomhed etableret i 1999. Virksomheden er startet og ejet af samme person og beskæftiger 10 personer, samt en række freelancere.


Virksomheden arbejder med to veldefinerede forretrningsområder, hvor der på bestyrelsesniveau søges bistand til det ene område, der omhandler et fungerende onlinekoncept til ejendomsmarkedet. Der er synergier mellem de 2 forretnigsområder.


Virksomhedens leder er fagligt uddannet og har udover virksomhedsledelse i 17 år, suppleret med leder- og udviklingsforløb. Lederen betegnes som visionær, eksekveringsstærk og vedholdende. Medarbejdergruppen består af fagpersoner, samt salgs- og designpersonale. IT udvikling foretages pt. eksternt.


Virksomheden er veldrevet, med velfungerende strukturer og administration, herunder af HR og økonomi. I 2015 var overskudsgraden 20%.


Onlinekonceptet er unikt og leverer et produkt til flere målgrupper, hvor dele af dem køber produktet for opfyldelse af lovkrav i lejeloven.

I 2016 er konceptet forberedt for skalering til hele DK og på sigt, tænkes det udbredt internationalt.

I 2016 er salgs- og markedsføringsaktiviteterne forøget betragtligt.


Bestyrelsesmedlemmet:

Der søges et professionelt bestyrelsesmedlem der kan indgå i den eksisterende bestyrelse.

Profilen skal være visionær, samt dokumenteret erfaring med skalering og udbredelse af IT/Onlinekoncepter, gerne interenationalt. Samtidig skal medlemmet have god evne til, på en pragmatisk måde, at prioritere hastigheden i skaleringen og sikre fremdriften i udviklingen igennem den daglige leder.


Region:

Hovedstaden


Honorar:
Dette aftales individuelt.


Ansøgning:
Ved ansøgning om bestyrelsesposten, skal der vedhæftes en kort motiveret ansøgning samt CV eller link til LinkedIn profil. Ansøgninger uden begrundelse og CV/ LinkedIn henvisning vil ikke blive videreformidlet til virksomheden.

Ansøgning/materiale sendes til CONNECT Denmark, André Elm på:  andre@connectdenmark.com

Fristen for ansøgning er tirsdag den 2. maj 2016.


Virksomheden vil efterfølgende føre samtaler med et mindre antal udvalgte ansøgere.

Branche: IT  


Kompetencer: 
Afsætning & Distributionskanaler     
Bestyrelsesarbejde
Exit strategi
Forretningsmodeller
Internationalisering
Kommunikation 
Ledelse
Licensering
Partnerskaber
Prissætning     
Salg
Strategi


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software