, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

CleanTech Pitch-Springboard: Omdannelse af spildvarme til strøm hos SMV & Stort, bæredygtig termisk energi potentiale i havvand. Sønderborg

  • 29 Apr 2016
  • 10:30 - 14:30
  • Sønderborg Iværksætter Service, kl 10:30 til 14:30 pa Ellegaardvej 36, 6400 Sønderborg
  • 4

Registration

  • Vær med som observatør og bliv inspireret af vækstvirksomheden og paneldeltagerne.
  • Vær med til at give sparring til vækstvirksomheden, og til at netværke med de andre medlemmer i panelet.

Registration is closed


Punkter til sparring

  • Go-to-market strategi: fra koncept è pilot-projekt è markedet
  • Organisationsudvikling
  • Strategiske samarbejdspartnere; herunder outsourcing vs. insourcing for start-ups
  • Finansiering & Kapitalfremskaffelse, herunder valuation


Branche; Clean Tech
Udviklingsstadie: Proof of Concept


Projekt 1: ”Plug and Play” løsning til genudvinding af spildvarme, der reducerer energiforbruget hos SMV- energiintensive produktioner. Konceptet er en rentabel pakkeløsning, som nemt installeres, med fuld service, og som giver mærkbare og gennemskuelige energibesparelser for kunden.

Projekt 2: Udnytter det enorme potentiale via termiske energi, der er lagret i havvand. Den udvundne energi, som er bæredygtig og potentielt 100% CO2 neutral, flyttes fra havvandet over i et system, som både kan producere køling og opvarmning til store bygninger eller klynger af bygninger.


Kompetencer
Afsætning & Distributionskanaler
B2B
Bestyrelsesarbejde
Finansiering & Kapitalrejsning
Forretningsmodeller 
In- og Outsourcing 
Internationalisering
Investor Pitch
Partnerskaber
Patenter/IPR     
Salg


______________________________________________

Projekt 1:

Omkostning for elektricitet i Europa vokser årligt, hvilket rammer energiintensive virksomheder, og gør det svært for dem at beholde deres værdiskabende processer i Europa. Sammen med skærpede krav om CO2 udledning, skaber dette et behov for højere energieffektivitet; men hvor vi er blevet gode til at genbruge skrald og materialer, er vi stadig langt fra dygtige nok til at genbruge vores energi.

Projektet er baseret på konceptet om at omdanne energi fra spildvarme ved lav temperatur til strøm, for at øge effektiviteten af energiintensive processer. For virksomheder med højt kølebehov (1MWth eller mere) kan det give en gennemsnitlig besparelse på omkring 50.000 DKK om året, og en tilbagebetaling for kunden på ca. 15 måneder.

Produkt er en kompakt ’Organic Rankine Cycle’, som løser hvad der før var større ingeniørprojekter for genudvinding af spildvarme, med en plug-and-play løsning, der installeres på timer. Målet er at tilbyde løsningen til SMV’er.

På sigt er det målet at finde mere effektive måder at få produktet ud på markedet. Dette gøres ved at indgå aftale med en finansiel partner for at finansiere vores produktionsomkostning. På denne måde kan produktet installeres gratis hos kunden, hvorefter vi deler besparelserne baseret på energileverandørens prismodel.

Projektet bliver drevet af to civilingeniørstuderende ved Syddansk Universitet i Sønderborg, som har baggrund i aluminium produktion, salg og kundeservice og e-handel start-up. Projektet får hjælp fra lokale ressourcer som Sønderborg Iværksætter Service som IDEA Entrepreneurship Centre, samt med bidrag fra Fonden for Entreprenørskab.

Projektet arbejder i øjeblikket på at muliggøre et pilot-projekt, og får derfor brug for at rejse kapital og finde samarbejdspartnere, som kan bidrage til en testinstallation for at validere forudsætningerne og samle data omkring egentlig effektivitet og kapacitet.


Projekt 2:

Projektet/virksomheden leverer et produkt, som potentielt er 100% fossilt brændstofsfrit. Tilknyttes der i forvejen bæredygtige teknologier, vil energiproduktionen have nul CO2 udledning. Skalerbarheden af teknologien er kun begrænset af mængden af vand tilgængeligt, hvilket betyder at bruges der havvand er mulighederne nærmest uudtømmelige.

Selve teknologien er ikke ny, men måden virksomheden kombinerer, innoverer og har videreudviklet løsningen på, gør at systemet leverer både køling og opvarmning i samme produkt.

Teknologien tilbyde en bæredygtig og lokal energiproduktion som potentielt frigør DHC (district heating/cooling) forsyning fra fossile brændstoffer. ”Råstof-skalerbarheden” på systemet er stort, da teknologien udnytter havvand. Teknologien kan også oprettes som decentrale DHC anlæg, hvilke giver mulighed for at nå områder uden for det konventionelle fjernvarme netværk.

Eksempler (sammenlignet med konventionel energi):

Sønderborg Multikulturhus (nybyggeri): 5.200 m2, ROI 9 år, Hotel Alsik (Nybyggeri): 30.000 m2, ROI 7 år, Alsion (Retrofit): 16.000 m2, ROI 13 år.

I forbindelse med udviklingen af teknologien, har projektet identificeret flere potentielle kundegrupper, som allerede er i gang med en grøn omstilling og leder aktivt efter nye bæredygtige og innovative løsninger. Disse består af kommuner, forsyningsselskaber og offentlige institutioner. Men også nybyggerier af en vis størrelse som feks. Kommercielle ejendomme eller beboelses ejendomme, industrielle ejendomme, hoteller, ferie parker, fiskeavl på land, væksthuse m.m. kunne være potentielle kunder.

På nuværende tidspunkt er deciderede konkurrenter ikke blevet identificeret, men store rådgivende ingeniørhuse som COWI og Rambøll kunne være eksempler.

Det er planen at indenfor en 5 årig periode at virksomheden eksporterer teknologien til udlandet. Specielt Europa og USA/Canada.

Forretningsmodel er projektbaserede salg, hvor virksomheden håndterer projektplanlægning, design, skalering, udførelse og service scenarie.

Ledelse består af de 2 grundlæggere af forskningsprojektet. En står for forretningsudvikling (CEO) og den anden for den teknologiske udvikling (CTO).

Derudover skal der ansættes færdigheder indenfor termodynamik og teknologi, samt outsource software udvikling og bogføring (i første omgang).

Virksomheden vil have brug for investorer på et tidspunkt, men da teknologien ikke er blevet værdisat endnu er en ”evaluation” ikke blevet fastsat. Virksomheden leder nødvendigvis ikke kun efter midler men også en kombination af midler og ekspertise (intelligente penge).

Det forventes at der indenfor ½ til 1 år skal etableres en virksomhed baseret på denne teknologi. Opbakningen fra lokalområdet og de involverede industrielle partnere har givet blod på tanden og potentialet for en given virksomhed ser ud til at være særdeles gunstig. De grønne politiske strømninger og den evige jagt på bæredygtig teknologi har kun skubbet yderligere til denne motivation.


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software