, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Mentor søges til ung generationsskifter i vækstvirksomhed, Syddanmark - Mentorsøgning

  • 20 Mar 2017
  • 12:00
  • CONNECT Denmark, kl 12:00 til 12:00 ... _, _
  • 23

Registration


Registration is closedSøgninger er forbeholdt CONNECT Denmarks medlemmer.

______________________________________________

Områder hvor der ønskes sparring

Virksomheden omsætter for 5- 10 millioner og salget er hovedsageligt i Danmark. Produktet er B2B, lavteknologisk og produceres på egen fabrik i Litauen - hovedsædet ligger Sydjylland . De primære kunder er inden for bygge og anlægsbranchen. Branchen er forholdsvis lukket med en høj barriere for indtrængning og få spillere.

Virksomheden er påbegyndt en udvikling af nye produkter og markeder, efter påbegyndt generationsskifte. Der er udviklet et nyt letvægts produkt, der kommer på markedet i maj. Der er flere ordre på produktet, hvor det forventes på sigt at blive en af virksomhedens primære produkter. P.t det eneste af sin slags på markedet. Der forventes løbende udvikling på produktet.

I Sverige er der salg direkte til kunden udenom mellemled/til mellemled via webshop. Salget startede som et på forsøgsbasis, men er allerede nu blevet permanent pga. stor succes. Samme salgskanal er under udvikling i Finland.

Virksomheden har en konkurrencefordel på omkostninger og især logistik og transport, fordi fabrikken ligger i Litauen. (Der er desuden en smule canvas til større kunder i disse lande.)

Det forventes at virksomheden inden for få år har fordoblet sin omsætning, og at der er sket en skalering på viden og kompetencer iht. salg på nye markeder gennem web og kontinuerlig produktudvikling.

Virksomheden ønsker på et senere tidspunkt at udfordre/disrupte mellemled i branchen.


Forventninger til mentorsamarbejdet

- Forløbet tænkes at varer 6 - 12 måneder, med 1-2 møder af cirka 2-4 timers varighed.

- Mentorsamarbejdet skal udmunde i en handlings- og strategiplan, samt opfølgning på eksekvering.

- Mentorforløbet forventes som udgangspunkt vederlagsfrit.

- De nærmere detaljer aftales mellem mentee og mentor.


Ønsker til mentors profil

Branchekendskab og/eller interesse heri.

Erfaring med produktion i udlandet og salg i Norden.

Skalering & forretningsudvikling

Strategi

Ledelse & bestyrelsesarbejde.

Finansiering & kapitalrejsning


Ansøgning

Fristen for interessetilkendegivelse er mandag den 20. marts 2017.

Ansøgning/materiale sendes til CONNECT Denmark, att. Stefan Overby Stamm, mail: sos@connectdenmark.com

Ved ansøgning skrives en kort motiveret tekst samt CV eller link til LinkedIn profil.


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software