, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Drone-virksomheder ønsker sparring på deres forretningsstrategier med henblik på Kapitalfremskaffelse og Forretningsudvikling, Odense Lufthavn - PITCH-Springboard

  • 12 Apr 2016
  • 09:30 - 16:30
  • Invest in Odense, kl 09:30 til 16:30 pa Videnbyen, Cortex Park nr. 26, The Orange Meeting Room, 5230 Odense M
  • 3

Registration

  • Vær med som observatør og bliv inspireret af vækstvirksomheden og paneldeltagerne.
  • Vær med til at give sparring til vækstvirksomheden, og til at netværke med de andre medlemmer i panelet.

Registration is closed


______________________________________________

”Pitch Springboard” er en CONNECT Denmark-arrangement, hvor hver case-virksomhed får 12 min. til præsentation af deres strategi/investor-pitch, hvorefter panelet har 40 min. til at drøfte præsentation og strategien indbyrdes – faciliteret af CONNECT.


Virksomhederne, der præsenterer på dagen er en del af Invest in Odense og UAS Test Center Denmark.


UAS Test Center Denmark – et hotspot for udviklingen af den danske dronebranche med base i HCA Airport nord for Odense.  UAS vil være Europas førende testcenter for droner/UAS.

Deltage i dette Pitch Springboard og hør forud for sparringsaktiviteterne nærmere om testcentrets vision, aktuelle aktiviteter og tilbud til branchen.


Program for dagen:
09.30 
– Velkomst og rundvisning på UAS Test Center Denmark

10.30 - Introduktion til dagens sparringaktiviteter

10.45 - Præsentation af strategi fra virksomheder og efterfølgende sparring fra panelet

12.45 - Frokost

13.15 - "The Momentum Effect" med Jean-Claude Larréché 

16.30 - Opsamling og netværk

  


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software