, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Robot-virksomheder søger sparring på deres investor-pitch, Odense - PITCH-Træning

  • 31 Mar 2016
  • 11:30 - 15:30
  • Invest in Odense, kl 11:30 til 15:30 pa Videnbyen, Cortex Park nr. 26, The Orange Meeting Room, 5230 Odense M
  • 13

Registration

  • Vær med som observatør og bliv inspireret af vækstvirksomheden og paneldeltagerne.
  • Vær med til at give sparring til vækstvirksomheden, og til at netværke med de andre medlemmer i panelet.

Registration is closed


______________________________________________

CONNECT Denmark inviterer til paneldeltagelse på PITCH-Træning hos Invest in Odense og Odense Robotics torsdag den 31. marts 2016, kl. 11.30-15.30.

I samarbejde med andre medlemmer fra CONNECT Denmark vil du have mulighed for at arbejde hands-on med virksomhederne – give dem feedback, viden og sparring og dermed hjælpe dem på vej i deres arbejde med kapitalfremskaffelse.

Program for dagen

Kl. 11.30 Velkomst i Innovationshallen på Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi. Kort præsentation af Odense Robotics

Kl. 12.00 Velkomst, let frokost og kort præsentation af panel og observatører.

Kl. 12.30 – 13.30: 1. runder med virksomheder (5 min pitch + 10 min. feedback pr. virksomhed).

Kl. 13.30 – 13.45: Pause

Kl. 14.00 – 15.00: 2. runder med de samme virksomheder (5 min pitch + 10 min. feedback pr. virksomhed).

Kl. 15.00 – 15.30: Netværk


Odense Robotics: 
Er samlebetegnelsen for det økosystem af robot- og automationsvirksomheder, der findes i Odense og omegn. Odense Robotics StartUp Hub er etableret i samarbejde med Teknologisk Institut, hvor nye tech-startups får bl.a. sparring og testfaciliteter stillet til rådighed i et år.

Invest in Odense:
En del af Odense Kommunes erhvervsstrategi for at tiltrække virksomheder og investorkapital inden for robot- og automationsteknologi. Visionen er at blive europæisk centrum for startups og udvikling af robotteknologi. 

SÅDAN FOREGÅR PITCH-TRÆNING: 
Til PITCH-Træning præsenterer virksomheder deres projekt/virksomhed på 5 min og får efterfølgende 10 min. feedback fra panelet bestående af 4-6 medlemmer fra CONNECT Denmark. På baggrund af feedbacken, justerer og skærper virksomheden deres pitch. Derefter pitcher de anden gang og får en sidste feedback og sparring.

Undervejs vil der være god mulighed for at netværke og sparre med virksomhederne samt de andre paneldeltagere - et netværk du fremadrettet kan anvende i eget regi.

Det primære fokus vil være kapitaltilførsel, og dertil hørende emner som:

• Værdisætning af virksomhed, Exit-strategi
• Kunde- og markedsforhold
• Strategiske samarbejder
• Salg og distribution
• Markedsføring
• Bestyrelsesoprettese/tilpasning


UDBYTTE FOR DIG SOM PANELDELTAGER: 
1. Vær med til at inspirere og udfordre ambitiøse projekter
2. Skab netværk til deltagerne og de andre i panelet
3. Udvikl dine egen kommunikation og gennemslagskraft
4. Bliv inspireret og udfordret af nye brancher, forretningsområder og forretningsmodellerCONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software