, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Ny SaaS løsning eliminerer ikke-synkroniserede varedata i supply chain og sparer dermed industrien for milliarder af kroner, KBH - Springboard

  • 03 Mar 2016
  • 14:00 - 16:30
  • Google Denmark, kl 14:00 til 16:30 pa Sankt Petri Passage 5, 2., 1165 København K
  • 13

Registration

  • Vær med som observatør og bliv inspireret af vækstvirksomheden og paneldeltagerne.
  • Vær med til at give sparring til vækstvirksomheden, og til at netværke med de andre medlemmer i panelet.

Registration is closed

Punkter til sparring

Go-to-market
Prisstrategi
Partnerskaber

Branche: Software

Udviklingsstadie: Proof of Concept

Standard B2B har et grundlæggende problem: varer har en livscyklus!

Varer vil uvægerligt forsvinde fra sælgers portefølje – og måske erstattes af andre (nye) varer.  Denne information kan ikke ”komme ind i” købers forretningssystem – og købstransaktionen indeholder derved forældet information.  Derfor må sælger ”overvåge” alle modtagne transaktioner og indimellem gætte, hvilken vare der er tale om.

Fordi køber ikke ved hvornår sælger gætter, må køber på sin side leve med risikoen for at den modtagne vare er forkert – og have et beredskab til håndtering af fejlene!

”Standard B2B” indeholder derved (en masse) spild-processer – og ”fejlgættene” medfører yderligere omkostninger.

Virksomhedens SaaS løsning sikrer at køber og sælger konstant kan sammenholde vareidentifikation, hvorved køber kan reducere ressourcetrækket i indkøbet, og sælger kan signifikant reducere ressourcetrækket i kundeservice.

Kompetencer
Afsætning & Distributionskanaler
B2B
Forretningsmodeller
Kommunikation
Partnerskaber
Prissætning
Strategi

______________________________________________CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software