, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Bestyrelsesmedlemmer/medinvestorer søges til erfaren opstartsvirksomhed inden for organisations- & ledelsesudvikling, Sjælland - Bestyrelsessøgning

  • 21 Mar 2017
  • 12:00
  • CONNECT Denmark, kl 12:00 til 12:00 ... _, _
  • 24

Registration


Registration is closed
Bestyrelsessøgninger er forbeholdt CONNECT Denmarks medlemmer.

______________________________________________

Virksomheden beskæftiger sig med undersøgelse, diagnostik og ændring/udvikling af den faktiske udøvede ledelsesadfærd inde i dynamiske ledelsessystemer hos organisationer og virksomheder med mere end 31 ansatte.

Formålet er, ved at kombinere brugen af moderne teknologi, at implementere bedre ledelse/styring af mennesker i deres arbejdsliv – og derigennem skabe bedre resultater og merværdi i organisationen/virksomheden.

Konceptet/produktet, som virksomheden selv beskriver som en ægte innovation og ”verdensnyhed”, planlægges lanceret om få måneder i Danmark og siden hen i engelsksprogede lande.

Der er tale om en meget erfaren opstartsvirksomhed, hvor stifteren i en menneskealder har været akkrediteret som Certified Management Consultant, CMCér. Han har været involveret i omkring 180 større udviklingsprojekter i ind- og udland. Alle inden for organisationsudvikling, strategi-/forretningsudvikling samt ikke mindst inden for ledelsesudvikling. Han har været udøvende linje- og stabsleder i sammenlagt 17 år. Herudover er han både foredragsholder og forfatter inden for området.

Udviklingsteamet har hidtil bestået af selskabets stifter og ejer som F&U direktør samt af tre professorer fra to danske universiteter. Det hidtidige omfattende og langvarige idé- og konceptudviklende arbejde har været privatfinansieret af ejer/stifter

Efter 3 års forsknings- & udviklingsarbejde ønskes den nuværende bestyrelse udvidet med 2-3 forretningsorienterede bestyrelsesmedlemmer/medinvestorer, der kan medvirke til en kommercialisering og skalering af konceptet. Markedsføring, finansiering, digitalisering, bemanding og branding af en professionel vidensvirksomhed vil være fokusområder i bestyrelsens arbejde. I forhold til investeringen fra det enkelte bestyrelsesmedlem, er der tale om et mindre beløb mod ejerandele i selskabet.

Den aktuelle, nødvendige finansiering af henholdsvis IT systemudviklingen, websiteopbygningen, markedsføringen samt bemanding af organisationens to drift job skal finansieres bl.a. via ejerens salg af ejerandele i selskabet.

Vækstpotentialet vurderes til at være meget stort - også i et internationalt perspektiv.


Bestyrelsesmøder/opgaver:

Dette aftales nærmere.


Der søges:

2-3 forretningsorienterede bestyrelsesmedlemmer/medinvestorer, der kan medvirke til en kommercialisering og skalering af konceptet. De kompetencer og den erfaring der efterspørges, er inden for forretningsudvikling, markedsføring, finansiering, digitalisering, bemanding og branding af en professionel vidensvirksomhed.

I forhold til en eventuel investering fra det enkelte bestyrelsesmedlem, er der tale om et mindre beløb mod ejerandele i selskabet.

Det er ikke et krav, at der er erfaring med bestyrelsesarbejde. Det er langt vigtigere, at man kan se perspektivet i at løfte kvaliteten af de livgivende relationer mellem ledere og deres respektive medarbejdere.

Honorar:

Der betales ikke honorar grundet virksomhedens nuværende stadie og at søgningen primært er rettet mod bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at investere i ejerandele af selskabet. Alternativt bestyrelsesmedlemmer som udelukkende kan bidrage til at skabe kommercialisering og skalering af konceptet.Ansøgning og materiale

Fristen for ansøgning er tirsdag den 21. marts.

Ved ansøgning om bestyrelsesposten, skal der vedhæftes en kort motiveret ansøgning samt CV eller link til LinkedIn profil. Ansøgninger uden begrundelse og CV/ LinkedIn henvisning vil ikke blive videreformidlet til virksomheden.

Ansøgning/materiale sendes til CONNECT Denmark, André Elm på: andre@connectdenmark.com


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software