, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Virksomhed søger bestyrelsesmedlem med international handelserfaring, KBH

  • 14 Jan 2016
  • 12:00
  • CONNECT Denmark, kl 12:00 til 12:00 pa Ryesgade 106A, 3. tv. 2100 København Ø
  • 24

Registration

  • Vær med som observatør og bliv inspireret af vækstvirksomheden og paneldeltagerne.
  • Vær med til at give sparring til vækstvirksomheden, og til at netværke med de andre medlemmer i panelet.

Registration is closed


______________________________________________

Virksomhed søger bestyrelsesmedlem med international handelserfaring.      

Virksomheden er en privatejet international handelsvirksomhed, som henvender sig til elektronik industrien globalt. Virksomheden startede i 2003, og har i dag 24 ansatte fordelt på kontorer i Danmark, Sverige, Norge og Hong Kong.                                      

Bestyrelsens fokus har hidtil været koncentreret om forretnings- og organisationsudvikling og ikke mindst sikring af selskabets indtjening.  

Selskabet er i dag så veldrevet og velkonsolideret, at der skal etableres en stærk international vækst. Der forventes en fordobling af selskabets omsætning inden for de kommende 4-5 år. 

Bestyrelsen består af de to ejerledere og to eksterne bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene eksterne medlem er bestyrelsesformand. 

Bestyrelsen skal styrkes med en stærk kapacitet, som har følgende baggrund:

  • Erfaring med international handel og gerne med baggrund i samhandel med virksomheder i Fjernøsten, idet en stor del af selskabets produkter kommer fra leverandører i Fjernøsten.
  • Hands-on erfaring med at opbygge relevante afsætningskanaler i Europa. 
  • Erfaring inden for elektronikindustrien eller lignende brancher vil være en fordel.
  • En baggrund som CEO, divisionsdirektør eller lignende og gerne i en større international og vækstorienteret virksomhed.

Det forventes, at det nye bestyrelsesmedlem har den fornødne tid til at arbejde som aktivt bestyrelsesmedlem. 

Mødefrekvensen er ca. 5 møder pr. år samt nødvendige ad hoc møder og et årligt heldagsmøde.  

Honorar 
Dette aftales individuelt.

Ansøgning
Fristen for ansøgning er torsdag den 14. januar

Ved ansøgning om bestyrelsesposten, skal der vedhæftes en kort motiveret ansøgning samt CV eller link til LinkedIn profil. Ansøgninger uden begrundelse og CV/ LinkedIn henvisning vil ikke blive videreformidlet til virksomheden.

Ansøgning/materiale sendes til CONNECT Denmark, André Elm på:  andre@connectdenmark.com

  


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software