This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Pioner virksomhed inden for genbrug af byggematerialer ønsker kraftig vækst og styrkelse af deres førende markedsposition, KBH - Springboard

  • 27 Apr 2017
  • 14:00 - 17:00
  • Amager Ressourcecenter, kl 14:00 til 17:00 pa Kraftværksvej 31, 2300 København S
  • 6

Registration

  • Vær med som observatør og bliv inspireret af vækstvirksomheden og paneldeltagerne.

    Eftersom Springboardet er fuld booket er der lukket for tilmelding.
  • Vær med til at give sparring til vækstvirksomheden, og til at netværke med de andre medlemmer i panelet.


    Eftersom Springboardet er fuld booket er der lukket for tilmelding.

Registration is closed


Virksomheden ønsker sparring og input til, hvordan de styrker deres førende position yderligere inden for køb og salg af brugte byggematerialer med fokus på følgende områder:

Markedet:

Hvordan styrker vi vores førende position i markedet?

Økonomi:

Hvordan skaber vi en stærkere økonomi – særligt med fokus på vækst i omsætningen, reduktion i omkostningerne og en øget indtjening?

Organisation:

Hvordan skaber vi en klar og effektiv organisation forankret i virksomhedens værdier?

Procedurer:

Hvordan beskriver vi og effektiviserer vi vores procedurer?


Branche:
Handel

Udviklingsstadie: Proof of Scale


Virksomheden er en dansk privatejet virksomhed indenfor byggesektoren, der indkøber brugte byggematerialer og videresælger dem som varer i egen butik og webshop - herunder udvikling og salg af egne designprodukter og senest som byggekomponenter til B2B.

Virksomheden er med 20 års erfaring pioner indenfor genbrug. Virksomheden beskæftiger 20 medarbejdere med kompetencer indenfor indkøb, salg, fremstilling og produktudvikling. Hovedkontor, tegnestuen og butik er beliggende på Amager. Fremstillingen af designprodukter og byggekomponenter sker på virksomhedens værksted i Vordingborg og i det kommende år flyttes fjernlageret fra Frederikssund til Sorø, hvor der er mulighed for åbning af en butik mere.

Virksomhedens vision er at minimere materialespild i byggeriet og sikre en høj genanvendelse af brugte byggematerialer. Gennem faglighed, formidling og designmæssig kvalitet ønsker vi at øge efterspørgslen på brugte materialer og derigennem at bidrage til bevarelsen af vores byggekultur, anvendelsen af materialer af høj kvalitet, håndværket samt et økonomisk, socialt og bæredygtigt byggeri.


Kompetencer

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Ledelse

Organisationsudvikling

Salg

Strategi

Økonomi & Regnskab

______________________________________________

Virksomheden er en dansk privatejet virksomhed indenfor byggesektoren, der indkøber brugte byggematerialer og videresælger dem som varer i egen butik og webshop - herunder udvikling og salg af egne designprodukter og senest som byggekomponenter til B2B.

Virksomheden er med 20 års erfaring pioner indenfor genbrug. Virksomheden beskæftiger 20 medarbejdere med kompetencer indenfor indkøb, salg, fremstilling og produktudvikling. Hovedkontor, tegnestuen og butik er beliggende på Amager. Fremstillingen af designprodukter og byggekomponenter sker på virksomhedens værksted i Vordingborg og i det kommende år flyttes fjernlageret fra Frederikssund til Sorø, hvor der er mulighed for åbning af en butik mere.

Virksomhedens vision er at minimere materialespild i byggeriet og sikre en høj genanvendelse af brugte byggematerialer. Gennem faglighed, formidling og designmæssig kvalitet ønsker vi at øge efterspørgslen på brugte materialer og derigennem at bidrage til bevarelsen af vores byggekultur, anvendelsen af materialer af høj kvalitet, håndværket samt et økonomisk, socialt og bæredygtigt byggeri.

Virksomhedens mål er fortsat at skabe en markedsplads for brugte byggematerialer, der gør det nemmere at vælge brugte end nyt. Gennem øget salg og indtjening og kreative ideer er det vores mission at fremstå som den førende handelsplads for genbrugs byggematerialer i Danmark.

Virksomhedens primære handel sker i det danske marked. Derudover importeres og eksporteres der en mindre varepartier til og fra en række af andre lande.

Virksomhedens målsætning i de kommende år er bland andet at:

- Hæve omsætningen med 75-100 %

- Øge effektiviteten med 25-30 %

- Forøge omsætningshastigheden med 40-60 %

- Styrke organisationen med fokus på ansvarsfordeling, beslutningsprocesser og kompetencer

- Skabe effektive procedurer

Markedet for køb og slag af brugte byggekomponenter er i vækst og under forandring. Virksomhedens mål er derfor at være på forkant og styrke sin førende position i markedet.

Virksomheden har to hovedejere der til sammen ejer 90 % af virksomheden. De sidste 10 % er fordelt på to øvrige medejere. De fire ejere udgør tilsammen virksomhedens bestyrelse.


Spørgsmål til panelet:

Virksomheden ønsker sparring og input til, hvordan de styrker deres førende position yderligere inden for køb og salg af brugte byggematerialer med fokus på følgende områder:

Markedet:

Hvordan styrker vi vores førende position i markedet?

Markedet for køb og slag af brugte byggekomponenter er i vækst og under forandring. Adgangsbarrieren er lav og med stigende interesse for genanvendelse er der stor risiko for nye aktører – evt. større byggemarkeder.

Økonomi:

Hvordan skaber vi en stærkere økonomi – særligt med fokus på vækst i omsætningen, reduktion i omkostningerne og en øget indtjening?

Organisation:

Hvordan skaber vi en klar og effektiv organisation forankret i virksomhedens værdier?

Virksomheden har i mange år været kendetegnet af en størrelse og struktur, hvor ledelsen har taget del i de daglige opgaver. Dette er under forandring og nødvendiggør en optimering af virksomhedens organisation med fokus på ansvarsfordeling, beslutningsprocesser og kompetencer, der muliggør yderligere vækst.

Procedurer:

Hvordan beskriver vi og effektiviserer vi vores procedurer?

Virksomheden har ikke beskrevet arbejdsgangene og værdikæden og ønsker input til hvordan der kan skabes en mere effektiv og målrettet brug af ressourcerne.


CONNECT Denmark — Ryesgade 106 A, 3.tv, 2100 København Ø — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software