, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Bestyrelsesmedlem med solid erfaring med salg og marketing fra engros- og mærkevarevirksomhed søges, KBH - Bestyrelsessøgning

  • 30 Apr 2017
  • 12:00
  • CONNECT Denmark, kl 12:00 til 12:00 ... _, _
  • 21

Registration


Registration is closed


Bestyrelsessøgninger er forbeholdt CONNECT Denmarks medlemmer. 

Log ind for at læse mere og ansøge om posten.

______________________________________________

Virksomheden

Virksomheden er en solid handelsvirksomhed indenfor salg af spiritus, og både omsætning og indtjening har været stigende alle årene.

Omsætning fordeler sig med 50% til engros og 50% til restaurationsbranchen.

Der sælges både egne agenturer og mærker fra andre grossister.

Der er i alt 16 ansatte, heraf 4 sælgere.

Virksomheden ledes af de 2 ejere som hver ejer 50%.

Geografisk placering

København

Bestyrelsen

Bestyrelsen blev etableret i 2016 med en ekstern bestyrelsesformand, foruden de 2 ejere, og er således midt i etableringsfasen.

Virksomheden har oplevet en høj grad af vækst men også at den markedsmæssige situation skærpes kraftigt.

Bestyrelsen ønskes derfor udvidet med yderligere en person, for at styrke positionen i markedet.

Bestyrelsens arbejde

Der ønskes en aktiv bestyrelse som kan benyttes til sparring.

Bestyrelsens opgave bliver at udarbejde den fremtidige strategi, samt sikre implementeringen heraf, for derigennem at fortsætte den positive udvikling virksomheden har haft de senere år, således at såvel de organisatoriske som økonomiske ressourcer udnyttes bedst muligt.

Ligeledes forventes det, at bestyrelsen er i stand til at fastlægge konkrete målsætninger, herunder salgsmål.

Der skal forventes 6 årlige bestyrelsesmøder, plus diverse ad hoc møder, samt et strategimøde.

Det nye bestyrelsesmedlem

Vores nye bestyrelsesmedlem skal have god indsigt i handelsvirksomheder, herunder forholdene i engros og mærkevarer virksomheder, samt solid erfaring med salg og marketing.

Bestyrelsesmedlemmerne skal være aktive sparringspartnere, og du har derfor stor erfaring med drift og ledelse, også på et strategisk niveau.

Honorar

Dette aftales individuelt.


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software