This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

On-demand platform til videotolkning – vil revolutionere tolkebranchen på globalt plan, KBH - Springboard

  • 19 Jun 2017
  • 14:00 - 17:00
  • Væksthus Hovedstaden, kl 14:00 til 17:00 pa Fruebjergvej 3, 2100 København Ø
  • 11

Registration

  • Vær med som observatør og bliv inspireret af vækstvirksomheden og paneldeltagerne.

    Tilmeldingsfristen er mandag d. 12. juni 2017.
  • Vær med til at give sparring til vækstvirksomheden, og til at netværke med de andre medlemmer i panelet.

    Tilmeldingsfristen er mandag d. 12. juni 2017.

Registration is closed


Punkter til sparring

- Go-to-market

- Salg til det offentlige

- Platformskalering

- Kapitalrejsning


Branche: Software

Udviklingsstadie: Proof of Concept


On-demand platform til videotolkning vil disrupte det eksisterende marked. Platformen sætter kunden i direkte kontakt med den professionelle tolk der har de ønskede kvalifikationer. Søg efter erfaring, uddannelse, specialkompetencer og se ratings, svartider, svarprocent direkte på tolkens profil. Booking, videotolkning, betaling og rating foregår direkte på platformen.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsudvikling

Internationalisering

Salg

Strategi


______________________________________________

Startup, on-demand platform til videotolkning, og planlægningsværktøj, målrettet den offentlige sektor. (Airbnb for professionelle tolke) Platformen sætter kunden i direkte kontakt med den professionelle tolk der har de ønskede kvalifikationer. Søg efter erfaring, uddannelse, specialkompetencer og se ratings, svartider, svarprocent direkte på tolkens profil. Booking, videotolkning, betaling og rating foregår direkte på platformen, som også fungerer som planlægningsværktøj med chat, tolkehistorik og ikke mindst favorittolke. Vi har d.d. 150 professionelle tolke på vores platform og mellem 2-5 tolkninger ugentligt.

Kunderne er primært kommuner/regioner som i dag bruger DKK 400+ millioner årligt på traditionelle bureauer. Vi er ikke et bureau men en platform hvor tolke skaber deres egen karriere og kundenetværk. Tolkene bliver af vores konkurrenter aflønnet 1/4 af tolkningens totalpris. Vi aflønner derimod med det dobbelte (399,- pr. time) i gennemsnit og giver dem fuld fleksibilitet. Vi halverer omkostningerne forbundet med tolkning, og tilbyder samtidigt vores tolke bedre arbejdsvilkår og større karrierepotentiale – derved får vi både glade tolke og kunder.

Vores platform erstatter tolkebureauet og ved brug af automatisering håndteres hele processen fra A-Z.

1) Med få ansatte kan vi håndtere tusindvis af tolkninger (dvs. billigere tolkning)

2) Vi kvalitetssikrer gennem monitorering og automatiserer af alle dele af processen. bla. via svarhastigheder ved booking samt rating systemet, hvilket også er synligt for kunden.

3) Tolkene skaber deres eget professionelle netværk via deres profil på vores platform (dvs. vi skærper deres engagement, da de ikke længere er ”gemt væk” bag et bureau).


Forretningsmodel

Vi tillægger et servicegebyr på DKK 300 ved hver transaktion. Tolken aflønnes med DKK 399 pr. time.

Totalpris DKK 699 pr. time. Besparelsen er -50% sammenlignet med den nuværende gennemsnitlige pris.


Marked

Det totale danske marked: DKK 400 million

Det totale nordiske marked: ca. DKK 2 milliarder


Kunder (DK)

Alle statslige institutioner. Herunder SFO, skoler, dagpleje, lægepraksis, hospitaler,

politiet, skole, og jobaktivering samt private firmaer mm.


Vores nuværende kunder

1) 8 institutioner i København medfødt efter et succesfuldt pilotprojekt i den selvejende daginstitution Stærbo med institutionsleder Arne Bo i spidsen.

2) Aabenraa jobcenter

3) Solrød Kommune (Fire udvalgte institutioner + en skole)

Aabenraa kommune har et tolkebudget på 2 millioner DKK årligt (gns. 2,1 millioner DKK pr. kommune). Vi har et samarbejde i Jobcenteret hvor vi pt. køre et testforløb. Hvis dette går som planlagt er der mulighed for at rulle ud i hele Aabenraa kommune. Det vil betyde et samlet dækningsbidrag på DKK 800.000. Dette skal ses i lyset af vores lave omkostningsgrad og kan alene på baggrund Aabenraa drifte og videreudvikle vores platform.


Er i dialog med

Region Syddanmark (mht. Kolding sygehus) og Taarnby kommune (ang. Jobcenter)


Konkurrenter

VORES TÆTESTE KONKURRENTER – PIPE vs. PLATFORM

Vores konkurrenter er alle klassiske tolkebureauer, der administrerer alle led, fra planlægning til fakturering, via telefon og mail. De klassiske bureauers tilgang medfører svingende kvalitet, skiftende tolke (stort problem ved udredningsforløb) besværlig bookingproces, samt høje priser bl.a. grundet høje gebyrer og transport. De ovenstående problemer i markedet er grundlaget for opstart af vores platform, for 14 måneder siden. Nedenfor beskriver vi hvordan en af vores konkurrenter har taget enkelte digitale tiltag i brug.

HVORDAN ADSKILLER VI OS (PLATFORM/NETVÆRK tankegang)

Vi er ikke et bureau, men en platform med et netværk, hvor alt er gennemsigtigt og hvor alt fra booking, tolkning, planlægningsværktøj, favorittolkelister og ratings administreres af brugerne selv. Vi forbedrer tolkekvaliteten, eliminerer udfordringer med skiftende tolke, let booking, billigere. Rent plug´n play, helt uden tilkøb af hardware.

En enkelt af vores konkurrenter, Easy Translate, har valgt at digitalisere ét enkelt led i deres kæde. De har udviklet en app der gør det muligt for deres kunder at videotolke via iPhone. Dette eliminerer transportgebyret og gør deres tolkninger billigere. Det er også muligt at bestille via deres APP, men bestillingen er grundlæggende en mailformular, der stadigt behandles manuelt af deres ansatte. Da det bagvedliggende stadigt er bygget på en klassisk bureaustruktur, er det altså ikke muligt for deres kunder at vælge tolk, eller få indblik i tolkens profil, kompetencer, anmeldelser eller gemme favorit tolke. Dog viser denne udvikling, at de gør sig tanker om digitale forbedringer, der på sigt kan øge konkurrencen.

Timing: Den offentlige sektor har hurtig og pålidelig internetforbindelse, samt tablets med gode kameraer og højttalere.

Procesforbedring: Ved brug af software vil vi facilitere alle processer, hvor den værdi der skabes af tolke og kunder, kan flyde frit, uden ventetid, og være tilgængeligt på alle devices, døgnet rundt.


Status

Vores produktmålsætning er, at have et skalerbart produkt klar til slut august 2017. Vores platform er, i samarbejde med vores pilotkunder, blevet brugt som et proof-of-concept til at afdække behov, indsamle data og teste hver enkel del af platformen. På baggrund af dette er de næste skridt at udvikle en række funktioner, med henblik på at kunne håndtere stor volumen til skalering i Q4.


Team

A: Backend udvikler (Egenhændigt bygget backenden på scout.org).

B: Frontend udvikler (Over 200 hjemmesider under bæltet).

C: Salg & tovholder/projektleder (nøglemedarbejder i opstart succesen GODREAM.com & oplevelsesgaver.dk).


Målsætning

Vi har en målsætning om global udrulning

2017: DK.

2018: DK, SE, DE.

2019: DK, SE, DE, GB, SP, FR


Spørgsmål til panelet

- Hvem er den primære interessent indledningsvis (udbydere eller efterspørgere), og hvordan gearer vi antallet af begge interessenter?

- Hvordan åbner vi op for salget til det offentlige (forståelse af processer, argumenter, leads, mv.)?

- Hvordan sikrer vi en unik position i markedet, herunder en diskussion af prissætning, services og produkter?

- Kapitalrejsning, herunder en diskussion af targets/komponenter i business casen, investorprofiler og valuation?


CONNECT Denmark — Ryesgade 106 A, 3.tv, 2100 København Ø — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software