, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Kommercialisering af patenterbar teknologi til lokationsbaseret video broadcasting over WiFi, Aalborg - Springboard

  • 14 Jun 2017
  • 13:45 - 16:45
  • Borean Innovation, kl 13:45 til 16:45 pa MØDELOKALE A NOVI 6 Alfred Nobelsvej 21, 9200 Aalborg Ø
  • 15

Registration

  • Vær med som observatør og bliv inspireret af vækstvirksomheden og paneldeltagerne.

    Tilmeldingsfristen er tirsdag den 6. juni 2017
  • Vær med til at give sparring til vækstvirksomheden, og til at netværke med de andre medlemmer i panelet.

    Tilmeldingsfristen er tirsdag den 6. juni 2017

Registration is closed


Punkter til sparring

Markedstilgang og partnerskaber

- Identificering og prioritering af markedssegment

- Partnerskaber og distributionskanaler

Finansiel og strategisk styrkelse

- Investeringer hvornår og hvordan.

- Bestyrelsens sammensætning og advisors.


Branche: Telekommunikation

Udviklingsstadie: Proof of Business


Virksomheden har udviklet en patenterbar teknologi og et produkt til lokal live streaming af video over WiFi til mange modtagere, f.eks PC, mobil, TV dongle.

Teknologien kan også anvendes til streaming af audio og distribution af filer.

Produktet og teknologianvendelsen evalueres p.t. af potentielle kunder i real world setups, diskussion med potentielle kunder/partnere i forskellige markeder.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

Bestyrelsesarbejde

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsudvikling

Internationalisering

Konceptudvikling

Licensering

Partnerskaber

Patenter/IPR

Prissætning

Strategi


______________________________________________CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software