, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Advisory Board-søgning for virksomhed med fokus på bæredygtighed, KBH - Advisory Board søgning

  • 19 Jun 2017
  • 12:00
  • CONNECT Denmark, kl 12:00 til 12:00 ... _, _
  • 20

Registration

  • Kandidat til advisory boardet.

Registration is closed


Søgninger er forbeholdt CONNECT Denmarks medlemmer.

______________________________________________

Virksomhedsprofil

Virksomheden motiverer, inspirerer og deler viden om bæredygtighed og arbejder for at flere tager ansvar for de klima- og miljøudfordringer, verden står over for. Kernen i virksomheden er et netværk af virksomheder på tværs af brancher og fag, der baserer egen forretning på bæredygtige principper. For at komme med i netværket skal virksomhederne leve op til høje bæredygtighedskrav, inden for områderne energi/klima, bæredygtig produktion og/eller social ansvarlighed. Netværket er pt. etableret i København med 130 virksomheder og Helsingør med indtil videre 44 virksomheder. Ambitionen er at gøre netværket landsdækkende, hvilket er realistisk givet flere kommuner har vist positiv interesse, fx Frederiksberg, Fredensborg (Kongernes Nordsjælland) og Roskilde/Lejre, Aalborg.

Virksomhedens vision er et grønt marked, hvor bæredygtighed er en naturlig del af hverdagen. Forbrugerne guides til grønne virksomheder via webportal, sociale medier, fysiske bykort og i nær fremtid en app, der også dækker hele landet.

Samtidig hjælper virksomheden netværksmedlemmerne med at stå stærkt på markedet gennem vidensdeling, inspiration og rådgivning på 4 årlige netværksmøder, hvor udvikling og nye partnerskaber på tværs af brancher, fag og by også er på agendaen. På disse møder opstår der nye idéer og samarbejder på kryds og tværs af brancher og glæden ved at møde andre med samme grønne tilgang er stor – mange føler sig alene i kampen mod ”de store” og den konventionelle indstilling i det hele taget.

Virksomheden er funderet på 4 ben:

- Rådgivning
- Business netværk
- Kommunikationsplatforme
- Events & aktiviteter

Virksomheden er lige nu bygget op som nonprofit organisation/social økonomisk virksomhed med én ejer og driftsperson, der har været med til at bygge konceptet op, sammen med hjælpere (provisionslønnede), virksomhedspraktikanter og frivillige fra den private omgangskreds.

Virksomheden har modtaget en miljøpris i 2016 fra en virksomhed i Odense og har netop fået hædrende omtale i Helsingør Kommune miljøpris for: ”Det store arbejde med at udvikle og synliggøre lokale virksomheder, som lægger vægt på bæredygtige, sociale, økologiske eller miljøvenlige tiltag i deres virksomhed. Virksomheden har samlet en gruppe af lokale virksomheder i et netværk hvor de kan inspirere og støtte hinanden til udviklingen af flere bæredygtige tiltag”

Ambitioner

Virksomheden ønsker at udrulle konceptet i relevante større byer i Danmark. Konceptet kan potentielt lanceres internationalt (det skal testes på et senere tidspunkt).

Udfordringer

1. Kompleksiteten i forretningen er pt. alt for stor givet virksomheden kun drives af én person (ejeren). Der er derfor behov for at virksomheden/ejeren, i samarbejde med Advisory Boardet, prioriterer hvilke forretningsområder der skal bære virksomheden i fremtiden, og hvilke der potentielt skal fravælges.

2. Virksomheden er i dag drevet non-profit og det er derfor nødvendigt at opbygge en forretningsmodel, som sikrer et bæredygtigt indtjeningsgrundlag på længere sigt.

Kompetencer / erfaringer der søges

Det er først-og-fremmest vigtigt at Advisory Boardet evner at hjælpe med at skabe strukturer og prioritere hvilke dele af forretningen der skal fokuseres på fremadrettet. Erfaring med bæredygtige koncepter, udvikling af netværksbaserede virksomheder og en interesse i at være med til at fremme grøn omstilling i Danmark, er ligeledes essentielt.

Perspektiv

Virksomheden søger 1-2 personer til at indgå i Advisory Boardet. Udover de faglige og erfaringsmæssige kompetencer er det vigtigt at personerne ønsker at dedikere tid til at agere aktiv sparringspartner for ejeren.

Der er indledningsvis ikke mulighed for honorar. Muligheden for fremtidigt honorar afhænger af virksomhedens udvikling.

Der forventes afholdt 1-2 månedlige møder de første tre måneder, herefter cirka 1 månedligt møde de efterfølgende 6-9 måneder.

Ansøgning til Advisory Board skal inkludere en kort motiveret ansøgning samt CV eller link til LinkedIn profil. Ansøgninger der ikke er motiveret kommer ikke i betragtning.

Ansøgning/materiale sendes til CONNECT Denmark, Niels Egelund på: niels@connectdenmark.comCONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software