, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

MedTech-virksomhed søger to medlemmer ifm. nyetablering af bestyrelsen, som kan hjælpe med udarbejdelse af den fremtidige strategi og indgåelse af større aftaler, Sønderborg - Bestyrelsessøgning

  • 25 Jun 2017
  • 12:00
  • CONNECT Denmark, kl 12:00 til 12:00 ... _, _
  • 24

Registration


Registration is closed


Søgninger er forbeholdt CONNECT Denmarks medlemmer.

______________________________________________

Virksomheden er en start-up virksomhed, som udvikler medicinsk udstyr til niche markeder.

Virksomhedens primære fokus er et koncept til diabetiske fodsår, som kan ”overvåge” såret og give alarm ved tilfælde af infektion.

På nuværende tidspunkt er der en prototype, som forventes at sendes i klinisk afprøvning i juli/august, med afslutning i december 2017. Strategien for virksomheden er et salg af konceptet til en eksisterede virksomhed inden for sårbehandlings.

Der er pt. én fuldtidsansat (medejer og direktør) og én bachelorstuderende, der skriver afhandling tilknyttet virksomheden.

Virksomheden ejes af to selvskaber, hvoraf det ene selskab, som også er stifter, ejer 51 % og det andet selskab, som er investorer, ejer 49 %.

Geografisk placering: Sønderborg

Branche: MedTech

Bestyrelsen

Virksomheden er på et stadie, hvor der ønskes at etablere en bestyrelse med henblik på at sikre den optimale strategi fremadrettet og sikre den rigtige aftale med den ideelle aftager.

Virksomheden søger derfor medlemmer, der skal være med til at danne en bestyrelse sammen med repræsentanter fra begge ejer-virksomheder.

Bestyrelsens arbejde

Der ønskes en bestyrelse, som kan benyttes til sparring og der kan anvende sit netværk.

Bestyrelsens opgave bliver at udarbejde den fremtidige strategi og sikre den korrekte indgang til en aftager af produkt eller virksomhed. Ligeledes skal bestyrelse være med til at sikre, at der laves en optimal aftale med en aftager.

Der skal forventes 4 årlige bestyrelsesmøder, plus individuel sparring og møder mellem ét bestyrelsesmedlem og direktør. Hyppigheden af disse møder aftales individuelt men foreslås at være 4-6 gange årlig og vil foregå hos bestyrelsesmedlemmet.

Det nye bestyrelsesmedlem

Der søges to profiler til bestyrelsen:

Profil 1

Tidligere ansat hos en af de større medico virksomheder (fx Coloplast, Mölnlycke eller en grossist som Abena og Mediq). Kan via sit netværk være med til at sikre en indgang hos en eller flere virksomheder.

Har markedsførings eller strategiske kompetencer inden for medico.

Profil 2

Har stor erfaring med strategisk salg og kan være med til at sikre den rigtige aftale.

Honorar

Dette aftales individuelt.


Ansøgning og materiale

Ved ansøgning om bestyrelsesposten, skal der vedhæftes en kort motiveret ansøgning samt CV eller link til LinkedIn-profil. Ansøgninger uden begrundelse og CV/ LinkedIn-profil vil ikke blive videreformidlet til virksomheden.

Ansøgning/materiale sendes til CONNECT Denmark, att. Kim Winther, mail: kim@connectdenmark.com

Fristen for ansøgning er: søndag den 25. juni 2017.

Der forventes at blive afholdt møder ultimo juni eller primo juli med henblik på udvælgelse.


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software