This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Digitalt undervisningssystem til nichesegment udfordrer branchen, har skaleringspotentiale - og skal introduceres i Norden/EU, Kolding - Springboard

  • 17 Aug 2017
  • 13:30 - 16:30
  • Jyske Bank, kl 13:30 til 16:30 ... Jernbanegade 5, 6000 Kolding
  • 9

Registration

  • Vær med som observatør og bliv inspireret af vækstvirksomheden og paneldeltagerne.

    Sidste tilmeldingsfrist er den 10. august 2017.
  • Vær med til at give sparring til vækstvirksomheden, og til at netværke med de andre medlemmer i panelet.

    Sidste tilmeldingsfrist er den 9. august 2017.

Registration is closed


Punkter til sparring

- Go-to-market og skalering med fokus på:

Produktopdeling

Prissætning/prismodel

Markedsføring og branding

Nye målgrupper

Juridiske forhold

- Internationalisering

- Investorer & Bestyrelsesudvidelse


Branche: EdTech/Uddannelse, Software/SaaS

Udviklingsstadie: Proof of Scale


Digital undervisningsplatform med fodfæste i Danmarks største forening inden for branchen (kommerciel forening). Kundeantallet er voksende, da flere og flere medlemmer skifter til den nye platform.

Yderligere kundetilgang åbnes snarligt, for ikke medlemmer af denne brancheforening. Udvidelsen medfører øget salg til branchen generelt, samt salg til øvrige undervisningssektorer og udlandet, især de nordiske lande.


Kompetencer

Internationalisering

Investor Pitch

Juridiske forhold

Konceptudvikling

Markedsanalyse

Marketing & Branding

Online marketing

Organisationsudvikling

Prissætning

Salg

Strategi og vækstplaner

______________________________________________

- Virksomheden og idégrundlag

Virksomheden er grundlagt på en specifik kundegruppes behov, for modernisering af et tidligere undervisningssystem.

Det unikke ved den nye løsning er, at undervisningsplatformen kan ”tømmes” for fagligt indhold og tilføres andet fagligt indhold fra andre ”brancher” og på det grundlag udvide virksomheden.

Platformen er særdeles velegnet til en europæisk udvidelse, da det opgave platformen løser p.t., kan umiddelbart løse samme funktion, i alle EU lande.


- Produkt/ydelse

Produktet er en branche tilpasselig, online undervisningsplatform med prøve/eksamensmodul.

Platformen er især velegnet til undervisning, hvor i brugeren/eleven skal certificeres og i forbindelse med dette, skal have online adgang til prøver.

Platformen tilbyder en unik mulighed for, at ”eleven” kan undervises fra egen lokation og ikke nødvendigvis fra et underviser lokale.


- Kunder

Certificering til Jagt, Dykning, Båd, Fly, Befordring og andre, hvor billede, tekst og video er grundlaget for undervisning.

Tænkt scenario:


Danfoss.

En ventilmontør udstationeret i Dubai, undervises af Danfoss i Danmark og certificeres via en prøve.


Køreskole og AMU center.

Undervisning og prøver i forbindelse med kørekort.


Navigation.

Uddannelse i søfart eller fly.


- Markedet

Nationalt såvel som internationalt.


- Konkurrenter

Få seriøse konkurrenter, med tanke på køreskoler. Her dog stort potentiale i EU generelt, måske endda uden for EU.


- Vækstpotentiale/mål

Båd, Fly, Jagt og Dykning og andre områder er relativt uopdyrket.

Her er der stor mulighed for vækst.


- Ledelse og team

Virksomheden har 3 ejere. Ejer et med kendskab til nuværende branche. Ejer to med ekspertise i udvikling af platform. Ejer 3 koordinator og idé udvikler, med kundekontakt og support.


- Bestyrelse

Virksomheden ønsker at udvide bestyrelsen. Gerne med aktive sparringspartnere.


- Økonomi/finansiering

Virksomheden er i drift med en mindre omsætning, som er voksende i takt med kundetilgang.

Skal virksomheden udvide og dække andre brancher eller tilbydes i EU, er investorer/partnere ønskeligt.


Spørgsmål til panelet

Markedsføring.

Hvordan udskiller vi os fra konkurrenterne, i forbindelse med markedsføringen.

Skal det kun foregå ”digitalt” via Facebook og AdWords.


Andre målgrupper.

Hvordan analyserer man andre målgrupper, hvis disse ikke i nu er digitaliseret.


Internationalisering.

Hvordan skaber man kontakt til udenlandske brancher, uden at drukne i mængden.

Hvordan og i hvilken rækkefølge skal virksomheden gå ind de forskellige markeder.


Investorer.

Hvordan bliver virksomheden interessant for aktivt deltagende investorer.


Branding.

Hvordan Brander virksomheden produktet over for målgruppen på de forskellige markeder.


Juridiske forhold.

Da virksomhedens ydelse både henvender sig til B2B og B2C i de enkelte markeder ønsker vi sparring om de juridiske forhold.

Der er taget forbehold for den nye dataforordning.


CONNECT Denmark — Ryesgade 106 A, 3.tv, 2100 København Ø — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software