This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Revolutionerende Condition Monitoring-teknologi. Startup virksomhed søger strategisk sparring, Aalborg – Springboard

  • 10 Aug 2017
  • 13:30 - 16:30
  • Jyske Bank, kl 13:30 til 16:30 pa Erhvervscenter Aalborg Toldbod Plads 1, 9000 Aalborg
  • 9

Registration

  • Vær med som observatør og bliv inspireret af vækstvirksomheden og paneldeltagerne.

    Tilmeldingsfristen er tirsdag den 1. august 2017
  • Vær med til at give sparring til vækstvirksomheden, og til at netværke med de andre medlemmer i panelet.

    Tilmeldingsfristen er tirsdag den 1. august 2017

Registration is closed


Punkter til sparring

- Go-to-market strategi for eksport/internationalisering

- Opbygning af en skalerbar forretning

- Pris-/licensmodel

- Finansiering af virksomhedens skalering

- Bestyrelsens kompetence sammensætning


Branche: IKT - informations- og kommunikationsteknologi

Udviklingsstadie: Proof of Scale


Virksomheden har udviklet et unikt condition monitoring system, som er startet på et konkret behov i jernbaneindustrien. Produktet er udviklet så det i dag også kan anvendes til monitorering af broer, tunneler, huse, skråninger, spunsvægge, og i øvrigt alle steder vor der kan opstå sætninger i geologien.

Virksomheden har opnået Proof of Concept, Proof of Business og modtaget interesse tilkende-givelse fra 27 lande, da produktet blev udstillet på InnoTrans Messen i Berlin i efteråret.

Flere investorer har vist deres interesse, og for ejerne drejer det sig nu om at gøre tingene i den rigtige rækkefølge.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

Bestyrelsesarbejde

Exit strategi

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Internationalisering

Konceptudvikling

Licensering

Partnerskaber

Prissætning

Salg

Strategi


______________________________________________

Virksomheden og idégrundlag

Stigende regnmængder, klimatiske og geologiske forhold påvirker jernbaner, broer, tunneler, bygninger mf., fordi geologien hvor disse er placeret lader sig påvirke af disse fænomener. Nationale jernbaneselskaber bruger i dag megen tid på manuelt at sikre og overvåge jernbanedæmninger, enten ved løbende drift, ved renoveringsarbejde eller mistanke om ustabilitet i et givent område. Desuden er der planer om at øge hastigheden på hoved-strækningerne hvilket stiller større krav til sikkerhed samt et ønske om at kunne forudsige vedligeholdelsesopgaver og minimere omkostningerne hertil.

Vi har derfor i samarbejde med A/S Storebælt og Banedanmark udviklet et overvågningssystem som gennem kontinuerlig monitorering og logning af data, sikrer overvågning af jernbane-dæmningers tilstande, så jernbanens trafikale kvalitet forbedres.

Produkt/ydelse

Med vores tilt sensorer er vi i stand til at måle meget små ændringer i et emnes hældning, og kan således registrere ændringer på mindre end 0.1 mm/m. Vi anvender trådløse sensorer med radiosender og batteri til 10-15 års drift. Det betyder at det er hurtigt og enkelt at installere sensorerne (hardwaren).

Sensorerne monteret på en række sveller i et jernbanespor tilvejebringer meget præcise oplysninger om sporets tilstand.

Selskabet har nu udviklet et system som kontinuerligt overvåger tilstanden, og som kan advare i fald der registreres ændringer, ved at sende en alarm når grænseværdien overskrides. Den høje præcision i datagrundlaget gør det muligt at detektere forandringer tidligere end med de nuværende metoder. Et system til overvågning og varsling giver såvel et øjebliksbillede samt mulighed for analyse af historiske data.

Vi er startet med et produkt til jernbaner og har nu udvidet produktprogrammet til også at omfatte broer, tunneler, bygninger samt alle steder hvor der kan opstå sætninger på grund af geologi eller andre naturfænomener.

Kunder

Vi tror at vores kunder skal være de virksomheder der leverer ind til slutkunden, og ikke slutkunden selv. Det er entreprenører, landinspektørfirmaer og andre virksomheder som bla. kan bruge vores produkt som et nyt værktøj i deres nuværende værktøjskasse.

I Danmark er det virksomheder som f.eks. LE34, Lifa, Aarsleff Rail, Cowi mf.

Disse firmaer har afdelinger i en række byer og med den lokale tilstedeværelse har de typisk kendskab til de opgaver hvor udstyret kan anvendes. Vi skal have undersøgt om disse forhold også er gældende i udlandet, så vi kan få valgt kanalstrategi på eksportmarkederne.

Markedet

Verdensmarkedet er meget stort og opgøres i mange milliarder. Når vi taler Denmark er vores vurdering, at der er tale om 500-600MDKK over en 20-årig periode. Der er nok at tage fat i, så vi tror at opgaven bliver at få valgt den rette strategi for markedspenetrering.

Vil gerne have input til hvordan vi bedst tilgår de forskellige markeder, og hvordan vi får indhentet den markedsviden der skal til for at tilgå markeder optimalt.

Konkurrenter

Konkurrenterne er de virksomheder som i dag anvender den nuværende ”State-of-the-art” teknologi og som vi gerne vil disrupte, og som i stedet kan blive vores partnere hvis vi kan partner op med dem i stedet.

Vækstpotentiale/mål

Vi udstillede på InnoTrans Messen i Berlin i efteråret som er ”messen” inden for jernbaneteknik. Her skrev vi 78 besøgsrapporter fordelt på 27 lande, og blev her bekræftet i at der er både stor interesse samt et kæmpe potentiale for vores produkt.

Vi ønsker at få lagt en strategi for hvordan vi kan penetrere disse markeder og udnytte de mange muligheder vi ser.

Forretningsmodel

Forretningsmodellen er at opbygge en service forretning der leverer rettidigt beslutningsdata på licensbasis. Vi er startet med en model hvor vi fakturerer en licens på 20% af hardware-installationens pris. Vi vil gerne udfordres på hvordan licens modellen skal skrues sammen.

Ledelse og team

Teamet består af en CEO, en CTO på deltid, en softwareudvikler på fuld tid samt en praktikant til UX-design. Vi søger en medarbejder til eksportsalg og vil gerne udfordres på hvordan den opgave skal strikkes sammen. Skal CEO f.eks. tage forhandlingerne med støtte fra en Backoffice salgsmedarbejder?

Bestyrelse

Bestyrelsen består af en repræsentant fra 2 af de 3 ejere samt et professionelt bestyrelsesmedlem og hvor den 3. ejer er repræsenteret som CEO uden for bestyrelsen.

Det overvejes pt. om bestyrelsen skal udvides med et professionelt bestyrelsesmedlem mere samt om der skal etableres et egentligt advisery board.

Økonomi/finansiering

Selskabet rejste kapital fra et af de statslige innovationsmiljøer ved selskabets etablering for 2 år siden og er nu i gang med at finde funding til fase 2 som vi kalder scale-up. Sideløbende med det har selskabet både ansøgt og modtaget nationale støtteordninger som InnoBooster mf.

Status

Selskabet har referenceanlæg monteret på Sund og Bælts anlæg (Storebælt) på Nyborg Station. Disse anlæg er godkendt og har været i drift i 1 års tid.

Der arbejdes med en pipeline med ca. 10 tilbud, på monitorering af jernbanespor og tunneler. Der arbejdes pt. på at skaffe funding samt partnerskaber der kan tilføre selskabet markeds-adgang, domæneviden samt kapital til fase 2/Scale-up.

Der arbejdes også på at indsamle viden om nabo markederne Norge, Sverige og Tyskland.

Spørgsmål til panelet

Go-to-market strategi for eksport/internationalisering

- (markedstilgang, geografi/markeder og kanalstrategi)

Opbygning af en skalerbar forretning

- Prioritering af indsats

- Organisationsopbygning

Pris-/licensmodel

Finansiering af virksomhedens skalering

- Strategiske partnerskaber

- Finansiering/kapitalrejsning

Bestyrelsens kompetence sammensætning

- Ledelsesstøtte/bestyrelse/ejerstruktur


CONNECT Denmark — Ryesgade 106 A, 3.tv, 2100 København Ø — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software