, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Innovativ kabinescooter til handicappede og ældre med høj brugervenlighed og stort markeds-potentiale, KBH - Springboard

  • 19 Sep 2017
  • 13:30 - 16:30
  • Krifa, kl 13:30 til 16:30 pa Lyngbyvej 20 2.sal, 2100 København Ø
  • 13

Registration

  • Vær med som observatør og bliv inspireret af vækstvirksomheden og paneldeltagerne.

    Sidste tilmeldingsfrist er mandag den 11. september 2017
  • Vær med til at give sparring til vækstvirksomheden, og til at netværke med de andre medlemmer i panelet.

    Sidste tilmeldingsfrist er mandag den 11. september 2017

Registration is closed


BEMÆRK: Dette er det andet af to af hinanden helt uafhængige Springboards, som afholdes hos Krifa den 19. september. 

Punkter til sparring

Virksomhedens primære udfordring er kapitalrejsning, hvor der bl.a. ønskes sparring på følgende: Hvilke muligheder er der for funding? Hvordan styrker virksomheden sig bedst muligt i forhold til tiltrækning af kapital? Er der alternativer, så virksomheden kan komme videre med sin udvikling på andre måder?

Herudover ønsker virksomheden input og sparring på følgende områder:

- Organisering af virksomheden

- Opbygning af forhandlernetværk

- Marketingstrategi

- Internationalt salg


Branche: Velfærdsteknologi, Health Care, Sundhed, Rehabilitering

Udviklingsstadie: Proof of Concept


Virksomheden vil udvikle en ny innovativ type kabinescooter til handicappede og ældre, som vil give brugeren øget frihed, større livsglæde og bedre selvværd.

Virksomhedens ejer, der er spastiker, fik ideen til produktet på baggrund af et behov, som han selv har. Det unikke ved produktet er, at en kørestolsbruger selv kan køre ind bagfra og direkte op til styret. Kabinescooteren, der har en høj grad af ergonomi og brugervenlighed, er designet, så den ikke ligner et hjælpemiddel. Et eksternt udviklingsselskab, som har stor erfaring med lignende pro-dukter, skal produktudvikle kabinescooteren til produktion.

Målgruppen er dels bevægelseshandicappede fra 16 år og opefter, som ikke kan få bil, men har behov for et transportmiddel og dels ældre, som ikke længere kan få kørekort til bil.

Produktet har et stort markedspotentiale både nationalt og internationalt. Ejeren har fået udarbej-det en samlet eksportplan for Danmark, Sverige, Norge, Tyskland og Storbritannien, som viser, at der mindst kan sælges 140.000 stk. Ejeren har fået ”godkendt” tallene af ambassaderne i Tyskland og Storbritannien samt af virksomhedens udviklingspartner.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Internationalisering

Investor Pitch

Marketing & Branding

Organisationsudvikling

Salg

______________________________________________CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software