, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Medicinalvirksomhed søger kompetent bestyrelsesmedlem, Syddanmark - Bestyrelsessøgning

  • 05 Nov 2017
  • 12:00
  • CONNECT Denmark, kl 12:00 til 12:00 i Syddanmark
  • 23

Registration

  • Ansøgningsfristen er søndag d. 5. november 2017

Registration is closed


Bestyrelsessøgninger er forbeholdt CONNECT Denmarks medlemmer. Log ind for at se selve søgningen.

______________________________________________

Det nye bestyrelsesmedlem har indgående erfaring med at tiltrække kapital fra fonde og investorer samt sekundært via sit netværk kan skabe kontakt og være med til at indgå licensaftaler indenfor medicinalindustrien.

Virksomheden er en startup virksomhed, som udvikler patenterbare synteseprocesser til medicinalindustrien.

Vi er et forskningsbaseret medicinalselskab, der arbejder med udvikling inden for området syntetiske heparinprodukter. Fx udvikling af en ny fuld syntese af lægemidlet Fondaparinux. Fondaparinux tilhører gruppen af antikoagulerende lægemidler som er et yderst lukrativt marked med en årlig omsætning på mange milliarder.

På nuværende tidspunkt er der indsendt et patent på en forbedret delproces til Fondaparinuxfremstilling. Vi forventer at have en fuldt forbedret Fondaparinuxproces klar i løbet af 2018. Samtidig arbejder vi med en mere generel proces til fremstilling af syntetiske hepariner, som har stort potentiale som nye lægemidler indenfor flere områder. Vores SEO er internationalt anerkendt og har mere end 10 års erfaring med kemisk syntese af heparinlignende stoffer.

Strategien for virksomheden er, på baggrund af de opnåede patenter, at indgå licensaftaler med eksisterende medicinalvirksomheder.


Geografisk placering: Syddanmark

Branche: Medicinal


Bestyrelsen

Virksomheden er på et stadie, hvor det er planen, at der skal tiltrækkes betydelige midler til virksomheden fra fonde og investorer. Midlerne skal bl.a. bruges til at accelerere det nuværende lovende projekt og dels til at etablere nyt projekt. Der ønskes derfor at udvide bestyrelsen med henblik på at sikre den optimale fortsatte finansiering samt strategi fremadrettet og sikre den rigtige licensaftale med den ideelle aftager.

Virksomheden søger derfor et medlem, der skal være med til at danne en ny bestyrelse sammen med repræsentanter fra begge ejervirksomheder.


Bestyrelsens arbejde

Der ønskes et bestyrelsesmedlem, som kan benyttes til sparring og som kan anvende sit netværk.

Bestyrelsens primære opgave her og nu bliver at sikre den optimale fortsatte finansiering fra fonde, EU projekter og private investorer. Dernæst via sit netværk skabe kontakt og indgå licensaftaler med relevante medicinalvirksomheder. Det vil også være en opgave for bestyrelsen at hjælpe med at finde mulige samarbejdspartnere I forbindelse med EU ansøgninger.

Der skal forventes 4 årlige bestyrelsesmøder, plus ekstra møder I forbindelse med konkrete projekter, møder med potentielle investorer, møder I forbindelse med indgåelse af licensaftaler, osv. Hyppigheden af disse møder aftales individuelt, men foreslås at være 4-6 gange årligt.


Det nye bestyrelsesmedlem

Det nye bestyrelsesmedlem skal have mindst 10 års brancherelevant erfaring og have det samlede overblik over værdikæden fra forskning til kommercialisering. Det er et afgørende kriterium, at det nye bestyrelsesmedlem har indgående erfaring med at tiltrække kapital fra fonde samt erfaring med at tiltrække og forhandle med investorer til virksomhedens forretningsområde. Følgende kriterier er derfor relevante:

- At have indgående erfaring med at tiltrække kapital fra fonde.

- At have det samlede overblik over værdikæden fra forskning til kommercialisering.

- At have erfaring med at tiltrække og forhandle med investorer til virksomhedens forretningsområde.

- At have erfaring med indgåelse af licensaftaler og kan være med til at sikre den rigtige aftale.

- At via sit netværk kunne være med til at sikre en indgang hos en eller flere virksomheder.

- At have markedsførings eller strategiske kompetencer inden for medicinalindustrien.


Honorar

Dette aftales individuelt, men for den rette kandidat kan der være mulighed for at deltage i fremtidige investorrunder og derved opnå medejerskab.


Ansøgning og materiale

Ved ansøgning om bestyrelsesposten, skal der vedhæftes en kort motiveret ansøgning samt CV eller link til LinkedIn-profil. Ansøgninger uden begrundelse og CV/ LinkedIn-profil vil ikke blive videreformidlet til virksomheden.

Ansøgning/materiale sendes til Kim Winther/CONNECT Denmark – mail: kim@connectdenmark.com

Fristen for ansøgning er: søndag den 5. November 2017.

Der forventes at blive afholdt møder medio/ultimo november med henblik på udvælgelse.


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software