, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Ingeniørvirksomhed søger medlem til nyopstartet Advisory Board, Syddanmark - Advisory Board søgning

  • 10 Nov 2017
  • 12:00
  • CONNECT Denmark, kl 12:00 til 12:00 i Syddanmark
  • 24

Registration

  • Ansøgningsfristen er den 10. november 2017

Registration is closed


Advisory Board søgninger er forbeholdt CONNECT Denmarks medlemmer. Log ind for at se selve søgningen.

______________________________________________

Resume:

Virksomheden, har siden 2011, etableret sig som rådgivende ingeniør til Offshore, Olie & Gas samt Maskin- og Procesindustrien. Virksomheden har stor erfaring inden for beregning, konstruktion, projektstyring og funktionelle løsninger.

Virksomheden er en vækstorienteret SMV, der årligt omsætter for et tocifret millionbeløb og beskæftiger +10 medarbejdere, der er fordelt på to (2) separate lokationer i Syddanmark. Virksomheden har en klar forventning om fortsat vækst og ønsker også fremadrettet at fremstå som en konkurrencedygtig og attraktiv udbyder af og samarbejdspartner indenfor rådgivningsydelser.


Advisory Board møder:

Ca. 4-5 møder p.a. Medlemmet må gerne stå til rådighed på telefon efter nærmere aftale.


Der søges:

Virksomheden er i færd med at etablere et Advisory Board, hvor der er valgt en formand. Til supplement hertil, søges der et medlem, som har lyst til og mod på at agere sparringspartner med virksomhedens ejerledere. Det forventes ikke at kandidaten kommer fra Syddanmark.


Faglige kompetencer

Erfaring med etablering og drift af bestyrelse og/eller Advisory Board i en ejerledet virksomhed anses som værende en fordel. Forståelse for og kendskab til ét eller flere fagområder, vil være en væsentlig forudsætning for at komme i betragtning:

- Forretningsudvikling og salg med fokus på at omsætte ideer til forretning, udvikling af forretningsmodeller og en høj kommerciel tilgang med fokus på salgs- og markedsudvikling.

- Driftsøkonomisk indsigt i form af at kunne træffe økonomiske beslutninger baseret på nøgletal og økonomiske forhold.

- Ledelse i form af kendskab til ledelsesværktøjer og styring af en vidensbaseret organisation.

Gerne erfaring med udvikling af vækstorienterede virksomheder med fokus på den kommercielle side af forretningen. Branchekendskab anses som værende en fordel, men ikke en forudsætning.


Personlige egenskaber

- Godt kendskab til og forståelse for at arbejde med en ejerledet virksomhed

- Evner løbende at give konstruktivt med- og modspil som aktiv sparringspartner

- Arbejder struktureret på et strategisk niveau med forretningsudvikling, salgsledelse og driftsøkonomi

- Evner at udfordre ejerlederne uden at virke ”belærende”, hvor kemi spiller en afgørende rolle

- Har et godt netværk som man ønsker at åbne op for


Honorar:

Aftales individuelt med mulighed for kørselsgodtgørelse


Direktion

Ejereledere med sideordnede ansvarsområder


Bestyrelse:

Ingen


Ansøgning:

Der kan ikke opnås yderlige informationer om virksomheden.

Ved ansøgning om Advisory Board-medlem skal der vedhæftes en kort motiveret ansøgning samt CV eller link til LinkedIn profil. Ansøgninger uden begrundelse og CV vil ikke blive videreformidlet til virksomheden.

Denne Advisory Board-søgning udsendt via CONNECT Denmark er forbeholdt medlemmer og partnere i CONNECT Denmark.

Ansøgning/materiale sendes til CONNECT Denmark, att. Kim Winther, mail: kim@connectdenmark.com

Fristen for interessetilkendegivelse er: fredag d. 10. november 2017


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software