, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

4 casevirksomheder fra Erhvervsakademi Dania søger sparring på koncept, skalering og strategi, Randers - Pitch-Springboard

  • 30 Nov 2017
  • 08:30 - 13:00
  • Erhvervsakademi Dania, kl 08:30 til 13:00 pa Vækstværket Jens Otto Kraghs Plads 1, 8900 Randers C
  • 2

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: søndag den 26. november

Registration is closed


Erhvervsakademi Dania og CONNECT Denmark inviterer dig til at deltage som del af panelet ved vores PITCH-Springboard, hvor 4 casevirksomheder fra markedsførings- og handelsøkonomuddannelserne med speciale i entreprenørskab og nye forretningsmodeller søger sparring på deres strategiske udfordringer og/eller deres koncept og skalering.

De studerende arbejder som afslutning af studiet med at etablere egen virksomhed – og det er de fire bedste af disse virksomheder, der skal modtage sparring, med henblik på fremtidig drift.

Du vil til arrangementet have mulighed for at arbejde hands-on med virksomhederne i samarbejde med andre medlemmer fra CONNECT Denmark.


PROGRAM FOR DAGEN:

8.30 - Kaffe og netværk

08.45 - Velkomst og introduktion

9.00 – Præsentation af strategi fra 1. virksomhed og efterfølgende sparring fra panelet

9.45 - Præsentation af strategi fra 2. virksomhed og efterfølgende sparring fra panelet

10.30 Pause

10.45 Præsentation af strategi fra 3. virksomhed og efterfølgende sparring fra panelet

11.30 Præsentation af strategi fra 4. virksomhed og efterfølgende sparring fra panelet

12:15 Opsamling og netværk

Hver præsentation vil være på 8 minutter og den efterfølgende sparring vil pågå i ca. 37 min.


HVAD ER ET PITCH-SPRINGBOARD?

PITCH-Springboard er et CONNECT-event for de virksomheder, som ønsker at træne deres evne til at præsentere og er parat til en mindre form for sparring på konkrete udfordringer/problemstillinger.

PITCH-Springboard er et kombineret arrangement med fokus på både PITCH-træning og forretningssparring.

I forbindelse med et PITCH-Springboard har hver case-virksomhed 8 min. til præsentation af deres strategi og strategiske udfordringer, hvorefter panelet har ca. 40 min. til at drøfte præsentation og strategien indbyrdes – faciliteret af CONNECT.

Paneldeltagerne vil forud for PITCH-Springboardet modtage en one-pager omhandlende hver virksomhed.


______________________________CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software