This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

3. gen. familievirksomhed indenfor ernæringsprodukter (Healthy Aging) skal implementere ny vækststrategi og agil forretningsmodel, Aarhus - Springboard

  • 12 Dec 2017
  • 13:30 - 16:30
  • Innova Advokatfirma, kl 13:30 til 16:30 pa Mindet 2, 8000 Aarhus C
  • 0

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Søndag den 3. december 2017
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Søndag den 3. december 2017

Registration is closed


Punkter til sparring

- Vækststrategi - (baseret på produktinnovation) herunder værdikædedrøftelse og internationaliseringsplan

- Organisationsudvikling - moderne familievirksomheds udvikling og kompetencetilførsel

- Ny agil forretningsmodel med fokus på værditilvækst


Branche: Fødevarer, Sundhed, Rehabilitering

Udviklingsstadie: Proof of Scale


Familieejet virksomhed indenfor ernæringsprodukter til sundhedssektoren planlægger at opnå kraftig vækst gennem intern produktinnovation som kan give en unik position ikke blot på hjemmemarkedet, men også på eksportmarkeder og dermed og internationalisering.

Status i dag 12 mio. kr. i omsætning og 10 medarbejdere. Mindre eksport til Sverige, Norge og Australien. Planen er 25 mio. kr. indenfor 3 år og fordobling af antal medarbejdere.


Kompetence

B2B

B2G

Distributionskanaler

Forretningsudvikling

Innovation (forretning, marked, produkt, proces)

Internationalisering

Konceptudvikling

Markedskendskab Skandinavien

Organisationsudvikling

Strategi og vækstplaner

______________________________________________

Virksomheden og idégrundlag – Virksomheden ønsker at være en førende udbyder af ernæringsprodukter til sundhedssektoren og det trendende fænomen ”Healthy aging”

Produkt/ydelse – Virksomheden har en førende position på markedet for ernæringsprodukter til sundhedssektoren i pulverform. Produkterne er neutrale i smagen, hvilket bevirker at de kan indgå som berigelse i form af protein eller kulhydrater i de fleste anretninger. Der er et voldsomt stigende problem med underernæring i sundhedssektoren, som er kommet til overfladen ved, at man er begyndt med at interessere sig for kostens betydning i forhold til sygdom og rekonvalescens.

Forretningsmodel – Virksomheden har egen salgsorganisation, som laver rådgivende salg. Selve distributionen foregår gennem foodservicegrossister, da produkterne indgår i de licitationsaftaler. Virksomheden besøger slutbrugeren, som så bestiller hos grossisten, som igen bestiller hos virksomheden. Hertil kommer noget salg gennem apoteker, hvor det typisk er en diætist (privat/offentlig) som anbefaler slutbrugeren at købe produktet.

Kunder – Kunderne er typisk plejecentre, centralkøkkener, sygehuse, sygehuskøkkener og private hjemmeboende.

Markedet – Markedsstørrelsen for ernæringsprodukter er ca.300mio.kr i Danmark og støt voksende. Der er ikke lavet megen produktinnovation i kategorien, da man holder sig meget til det sikre valg. Markederne i andre lande er meget lig det danske marked, og kører også licitationsbaseret i forhold til offentligt indkøb.

Konkurrenter - Markedet er præget af nogle endog meget store 3-4 aktører, herunder Danone, Nestlé, Fresenius Kabi og Arla. De tre førstnævnte bevæger sig udelukkende i klinisk ernæring, såsom fuldgyldige ernæringsdrikke med tilskud og sondeernæring, mens Arla for nyligt er gået ind i markedet og udfordrer med produktinnovationer mere hen i fødevaresegmentet fremfor medicinsk tilgang.

Vækstpotentiale/mål – Der er et stort vækstpotentielle til stede, da der er uudnyttede huller i markedet, i form af plads til produktinnovation. Målsætningen er at sætte sig på 10% af det voksende marked i Danmark i løbet af kort tid, og samtidig entréer eksportmarkederne omkring Danmark.

Ledelse og team – Ledelsen har 15 års erfaring fra markedet og har bygget virksomheden op til nuværende niveau. Der er udvikling og innovationskompetence til stede i virksomheden, men der er stadig faglige huller i organisationen.

Bestyrelse (behov for bestyrelse, drøftelse af bestyrelse og bestyrelsesopgaver m.v.) – Der er etableret bestyrelse, hvor forskellige kompetencer er repræsenteret. Bestyrelsen er tæt på virksomheden, og skal udstikke retningen for virksomheden strategisk.

Økonomi/finansiering – Virksomheden er selvfinansierende og har også adgang til yderligere midler.

Status på udviklingsstadie (ift. produkt, marked, finansiering mv.) Virksomheden står overfor et potentielt løft, men dette kræver nye produkter og en mere komplet organisation.

Spørgsmål til panelet

Hvordan opstiller man en prioriteret strategi for det fremadrettede forløb velvidende, hvilke handlinger der er påkrævet i forhold til produktudvikling og organisation?

Og hvad vil den korrekte prioriterede strategi være for at opnå vækst, underforstået kan man godt produktudvikle og samtidig internationalisere uden at miste fokus?

Er det realistisk at man kan gennemføre væksten uden at skulle løbe en større økonomisk risiko udover den eksisterende økonomiske finansieringsplatform? Fx gennem tilskudsordninger? Og risikerer man processen er for langsom, hvis ikke der investeres?

Hvordan evaluere man om den korrekte kompetence- og ressourcemæssige organisationssammensætning er tilstede for at kunne understøtte væksten?


CONNECT Denmark — Ryesgade 106 A, 3.tv, 2100 København Ø — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software