, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Virksomhed indenfor telekommunikation søger medlem til etablering af Advisory Board, Syddanmark/Trekantområdet - Advisory Board søgning

  • 23 Nov 2017
  • 12:00
  • CONNECT Denmark, kl 12:00 til 12:00 i Syddanmark
  • 24

Registration

  • Ansøgningsfristen er den 10. november 2017

Registration is closed


Advisory Board søgninger er forbeholdt CONNECT Denmarks medlemmer. Log ind for at se selve søgningen.

______________________________________________

Resume

Virksomheden, som er beliggende i Trekantområdet, har siden 2009 specialiseret sig i udvikling, implementering og servicering af telekommunikationsløsninger til udvalgte nichemarkeder og erhvervsvirksomheder i Danmark. Virksomheden skaber forretningsmæssig værdi ved bl.a. at berige standardløsninger (hardware) med branchespecifikke funktionaliteter (software).

Virksomheden er en vækstorienteret SMV, der årligt omsætter for et éncifret millionbeløb og beskæftiger 12 medarbejdere. Virksomhedens vækstpotentiale – indledningsvist nationalt, men potentielt ligeledes i internationalt regi – vurderes til at være betragtelig indenfor softwareudvikling, hvilket forventes at blive forløst ved etableringen af et Advisory Board. På (kort) sigt forventes det at Advisory Board’et ændres til at blive en professionel bestyrelse.


Advisory Board møder

4 møder p.a. Medlemmet må gerne stå til rådighed på telefon efter nærmere aftale. Kandidatens bopæl, er ikke afgørende for at komme i betragtning.


Der søges

Virksomheden er i færd med at etablere et Advisory Board, hvor der til virksomheden har været tilknyttet en ekstern rådgiver, der nu er valgt ind som aktivt medlem. Til supplement hertil, søges der et medlem, som har lyst til og mod på at agere sparringspartner med virksomhedens ejerleder. Der er ikke truffet beslutning om, hvem der skal varetage formandskabet, hvorfor dette ønskes afklaret under etableringen.


Faglige kompetencer

Erfaring med etablering og drift af bestyrelse og/eller advisory board i en ejerledet virksomhed anses som værende en fordel. Forståelse for og kendskab til ét eller flere af nedenstående fagområder, vil være en væsentlig forudsætning for at komme i betragtning:

- Forretningsudvikling og salg med fokus på at omsætte ideer til forretning, udvikling af forretningsmodeller og en høj kommerciel tilgang med fokus på salgs- og markedsudvikling

- Ledelse i form af kendskab til ledelsesværktøjer og styring af en service- og udviklingsorienteret organisation

Erfaring med udvikling af nye forretningsområder anses som værende et plus. Branchekendskab anses ikke som værende en forudsætning, men det anses som værende en fordel at have viden om eller kendskab til lægemiddel- og medicinalindustrien og/eller den offentlige forvaltning.


Personlige egenskaber

- Godt kendskab til og forståelse for at arbejde med en ejerledet virksomhed

- Evner løbende at give konstruktivt med- og modspil som aktiv sparringspartner

- Arbejder struktureret på et strategisk niveau med forretningsudvikling og salgsledelse

- Evner at udfordre ejerlederne uden at virke ”belærende”, hvor kemi spiller en given rolle

- Har et godt netværk som man efter behov har mulighed for at trække på


Honorar

Aftales individuelt med mulighed for kørselsgodtgørelse. Interesserede kandidater opfordres til at angive deres individuelle forventninger til et årligt honorar i ansøgningen.


Direktion

Ejerleder


Bestyrelse

Ingen


Ansøgning:

Der kan ikke opnås yderlige informationer om virksomheden.

Ved ansøgning om Advisory Board-medlem skal der vedhæftes en kort motiveret ansøgning samt CV eller link til LinkedIn profil. Ansøgninger uden begrundelse og CV vil ikke blive videreformidlet til virksomheden.

Denne Advisory Board-søgning udsendt via CONNECT Denmark er forbeholdt medlemmer og partnere i CONNECT Denmark.

Ansøgning/materiale sendes til CONNECT Denmark, att. Kim Winther, mail: kim@connectdenmark.com

Fristen for interessetilkendegivelse er senest fredag d. 23. november 2017.


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software