, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Unik medicin handelsplatform med globalt vækstpotentiale til digitalisering af B2B markedet - er ude i 22 lande, KBH - Springboard

  • 11 Dec 2017
  • 14:00 - 17:00
  • Biopeople – Denmark’s Life Science Cluster, kl 14:00 til 17:00 pa Mødelokale A Universitetsparken 2, 2100 København Ø
  • 12

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: onsdag den 6. december 2017
  • Sidste tilmeldingsfrist er: onsdag den 6. december 2017

Registration is closed


Punkter til sparring

Der ønskes især sparring omkring opnåelse af kritisk masse, som er afgørende for den videre udvikling.

- Hvordan segmenteres og prioriteres bedst mellem de forskellige kundetyper?

- Markedsføring til B2B kunder skal fungere på flere niveauer og dække flere grupper i kundens virksomhed. Hvordan arbejdes bedst med B2B markedsføringen og hvilke kommunikationskanaler/former vil være hensigtsmæssige at prioritere?

- Hvordan forberedes organisationen til vækst (salgsorganisation, andre kanaler (agenter m.v.), support funktioner osv.)?

- Funding muligheder – der søger pt. funding i størrelsesorden 3-4 mio. DKK

- Etablering af Advisory board - emnerne fra Springboardet forventes at være relevante emner at arbejde videre med i advisory board sammenhæng.


Branche: Software/SaaS, FinTech (finans og forsikring), Digitalisering (af eksisterende virksomheder),

Udviklingsstadie: Proof of Business


Løsningen sigter mod at digitalisere et komplekst marked for handel med medicin og derved sænke handelsomkostninger væsentligt.

Handelsplatformen tillader kunderne at styre en kompleks handel (typisk med hundredvis af leverandører), hvor de både kan finde, forhandle priser og mænger og købe de specifikke produkter, de søger. Disse processer er i dag meget tids- og personalekrævende. Der kan skaleres til andre produkter og lande.

Platformen er lanceret på det europæiske marked, har 57 firmaer som registrerede brugere, som dækker 22 lande. Virksomheden sigter mod at kunne generere en årlig omsætning over 500 millioner DKK.

Teamet består af tre erfarne co-founders, som dækker et bredt spektrum af kompetencer og erfaring.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

Digitalisering

Kommunikation

Marketing & Branding

Online marketing

Organisationsudvikling

Salg

______________________________________________CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software