This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

Unik medicin handelsplatform med globalt vækstpotentiale til digitalisering af B2B markedet - er ude i 22 lande, KBH - Springboard

  • 11 Dec 2017
  • 14:00 - 17:00
  • Biopeople – Denmark’s Life Science Cluster, kl 14:00 til 17:00 pa Mødelokale A Universitetsparken 2, 2100 København Ø
  • 12

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: onsdag den 6. december 2017
  • Sidste tilmeldingsfrist er: onsdag den 6. december 2017

Registration is closed


Punkter til sparring

Der ønskes især sparring omkring opnåelse af kritisk masse, som er afgørende for den videre udvikling.

- Hvordan segmenteres og prioriteres bedst mellem de forskellige kundetyper?

- Markedsføring til B2B kunder skal fungere på flere niveauer og dække flere grupper i kundens virksomhed. Hvordan arbejdes bedst med B2B markedsføringen og hvilke kommunikationskanaler/former vil være hensigtsmæssige at prioritere?

- Hvordan forberedes organisationen til vækst (salgsorganisation, andre kanaler (agenter m.v.), support funktioner osv.)?

- Funding muligheder – der søger pt. funding i størrelsesorden 3-4 mio. DKK

- Etablering af Advisory board - emnerne fra Springboardet forventes at være relevante emner at arbejde videre med i advisory board sammenhæng.


Branche: Software/SaaS, FinTech (finans og forsikring), Digitalisering (af eksisterende virksomheder),

Udviklingsstadie: Proof of Business


Løsningen sigter mod at digitalisere et komplekst marked for handel med medicin og derved sænke handelsomkostninger væsentligt.

Handelsplatformen tillader kunderne at styre en kompleks handel (typisk med hundredvis af leverandører), hvor de både kan finde, forhandle priser og mænger og købe de specifikke produkter, de søger. Disse processer er i dag meget tids- og personalekrævende. Der kan skaleres til andre produkter og lande.

Platformen er lanceret på det europæiske marked, har 57 firmaer som registrerede brugere, som dækker 22 lande. Virksomheden sigter mod at kunne generere en årlig omsætning over 500 millioner DKK.

Teamet består af tre erfarne co-founders, som dækker et bredt spektrum af kompetencer og erfaring.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

Digitalisering

Kommunikation

Marketing & Branding

Online marketing

Organisationsudvikling

Salg

______________________________________________


Virksomheden og idégrundlag

Fundamentet for virksomheden er at kombinere digital teknologi med procesoptimeringsviden for at kunne skabe væsentlige omkostningsbesparelser. Markedet for handel med medicin og andre produkter med høje compliance krav mødes med stigende omkostninger drevet af regulatoriske krav. Regningen for omkostningerne kan ikke sendes videre til kunderne, så fortsat profitabilitet sikres kun ved effektivisering. Da markedet er præget af et lavt niveau af digitalisering med mange manuelle processer og da der netop nu ruller nye regulatoriske krav ud på markedet, så er der netop nu interesse for nye løsninger. Virksomheden er den eneste, der har kombineret en samlet procesløsning i en digital platform. At virksomheden endvidere er neutral (ikke selv agerer i markedet) styrker kundernes tillid.


Produkt/ydelse

Løsningen tillader kunderne at styre en kompleks handel (typisk med hundredvis af leverandører), hvor de både kan finde, forhandle priser og mænger og købe de specifikke produkter, de søger. Disse processer er i dag meget tids- og personalekrævende og kan vanskeligt optimeres, men ved at samle handlen på platformen bliver optimering mulig. Platformen understøtter kundernes behov for transparens (de skal vide, hvem de handler med) og fortrolighed (de kan tilpasse, hvem de vil handle med og hvad der er synligt).


Forretningsmodel

I sin basisform baserer forretningsmodellen sig på månedlige abonnementer for at tilgå platformen. Nye services, som bygges ovenpå eller ved siden af, vil kunne betales via et transaktionsbetinget gebyr. Nye services vil især basere sig på at omsætte data genereret på platformen til nye services for kunderne. Dette vil blandt andet bygge på anvendelse af avancerede og unikke algoritmer og samarbejde med 3de partsleverandører af fintech løsninger.


Kunder

Kunderne er godkendte (med fornødne licenser) importører af medicin og ligeledes godkendte distributører. Parterne handler kun med firmaer, som de kender og har godkendt. De må ikke handle i blinde (uden at vide, hvem de handler med) og de lægger meget vægt på personlige relationer. Virksomheden kender de fleste aktører i markedet og leads til nye kunder er ikke en prioritet i denne fase. Kunderne er som gruppe meget konservative og der er oftest en stejl læringskurve for at få dem først på platformen og derefter i gang med at bruge den.


Markedet

Markedet for parallelhandel med medicin i Europa er ca. 5-6 mia. EUR. Det er dette marked, vi starter med. Der handles dog også med en række andre produktkategorier (for eksempel medical devices og kosmetik). Disse produkter handles ikke kun mellem europæiske lande, så det vil ligeledes være muligt at vokse udenfor Europa.


Konkurrenter

Der er pt et par kendte konkurrenter, som har lavet forskellige former for platforme til dette marked. Alle platformene har basis i Østeuropa og er alle udviklet af aktive traders i markedet. De konkurrerende løsninger har forskellige kvaliteter, men adskiller sig fra denne virksomheds løsning ved at være ikke-neutrale, begrænsede i procesforbedring og/eller begrænsede i markedsdækning.


Vækstpotentiale/mål

Virksomheden sigter mod at kunne generere en årlig omsætning over 500 millioner DKK, når nye markeder (produktkategorier og geografier) er kommet med og når nye services (Fintech løsninger) er blevet tilknyttet. Ambitionen på det europæiske marked et at kunne omsætte 0,1% af de månedlige transaktioner (3,7 mia. DKK) til indtægter svarende til 3,7 millioner DKK om måneden (45 millioner årligt). Dette kræver en væsentlig position på markedet og avancerede services og løsninger til at konvertere transaktioner til indtægter.


Ledelse og team

Teamet består af tre erfarne co-founders, som dækker et bredt spektrum af kompetencer (2 ingeniører og en farmakonom) og hver især med 20+ års erhvervserfaring. Dette gælder også relevant brancheerfaring. Firmaets CTO har udviklet alle forretningslogikker i databaserne, men virksomheden har i øvrigt et samarbejde med en ekstern programmør, som assisterer med at koble databasen til frontend. Alle stiftere arbejder fuld tid på projektet.


Bestyrelse

Virksomheden forventer at etablere en egentlig bestyrelse i forbindelse med at få de første investorer ombord.


Økonomi/finansiering

De tre co-foundere har indtil videre bootstrappet udviklingen og markedsføringen, men er ved at afdække mulighederne for at få investorer med ombord. Virksomheden har modtaget en InnoBooster funding fra Innovationsfonden til udvikling af avancerede algoritmer. Virksomheden er derudover med i Microsofts BizSpark program, hvilket dækker væsentlige udviklings- og driftsomkostninger.


Status på udviklingsstadie (ift. produkt, marked, finansiering mv.)

Løsningen er i drift, har 57 virksomheder fra 22 lande som brugere. Der er stigende interesse fra nogle af de største aktører på markedet (primært i Tyskland). Kan disse aktører bringes til at benytte løsningen aktivt, vil virksomheden være godt på vej mod kritisk masse. På investeringssiden er der dialoger i gang med business angels og andre mulige interesserede, men endnu ingen aftaler.


Spørgsmål til panelet

Der ønskes især sparring omkring opnåelse af kritisk masse, som er afgørende for den videre udvikling.

- Hvordan segmenteres og prioriteres bedst mellem de forskellige kundetyper?

- Markedsføring til B2B kunder skal fungere på flere niveauer og dække flere grupper i kundens virksomhed. Hvordan arbejdes bedst med B2B markedsføringen og hvilke kommunikationskanaler/former vil være hensigtsmæssige at prioritere?

- Hvordan forberedes organisationen til vækst (salgsorganisation, andre kanaler (agenter m.v.), support funktioner osv.)?

- Funding muligheder – der søger pt. funding i størrelsesorden 3-4 mio. DKK med en forventet pre-money valuation på 12 mio. DKK. Der søges primært blandt business angels. Investeringen kan eventuelt knyttes op på relevante milestones.

- Etablering af Advisory board. Virksomheden er interesseret i at danne et advisory board til at støtte ledelsen med sparring i forbindelse med den videre udvikling af firmaet. Emner fra Springboardet forventes at være relevante emner at arbejde videre med i advisory board sammenhæng.


CONNECT Denmark — Ryesgade 106 A, 3.tv, 2100 København Ø — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software