, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

“Gratis patenter til verdens opfindere” - start-up vil demokratisere patent-industrien i samarbejde med etablerede aktører – sparring på forretningsudvikling, KBH - Springboard

  • 13 Dec 2017
  • 14:00 - 17:00
  • Singularity University, kl 14:00 til 17:00 pa Titangade 11, 2200 Copenhagen
  • 15

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 4. december 2017
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Mandag den 4. december 2017

Registration is closed


Punkter til sparring

- Go-to-market

- Forretningsmodel

- Partnerskaber


Branche: FinTech (finans og forsikring)

Udviklingsstadie: Proof of Concept


Virksomheden lancerer primo 2018 en SaaS løsning som sigter mod at reducere patenthaveres omkostninger til fastholdelse og fornyelse af patenter.

Virksomheden er etableret for få måneder siden og er allerede finansieret således at der er midler til produktudvikling og lancering. Fokus for Springboardet er at få diskuteret en prismodel og ikke mindst en partnerskabsmodel, som sikrer at virksomheden kan gå i markedet i samarbejde med etablerede aktører således at de opfattes som et value-add i markedet, snarere end en trussel.


Kompetencer

Afsætning & Distributionskanaler

B2B

Forretningsmodeller

Forretningsudvikling

Partnerskaber

Prissætning

Strategi og vækstplaner

______________________________________________CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 27 28 17 86 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software