, ,
This gadget loads the event details dynamically via code in global javascript. Do not remove.

FinTech start-up med intelligente værktøjer til bekæmpelse af hvidvask og Anti-Fraud, samt disruptiv markedstilgang til kreditvurderinger, Aarhus - Springboard

  • 24 Jan 2018
  • 13:30 - 16:30
  • Jyske Bank, kl 13:30 til 16:30 pa Østergade 4, 8000 Aarhus
  • 8

Registration

  • Sidste tilmeldingsfrist er: Tirsdag den 16. januar 2018
  • Sidste tilmeldingsfrist er: Tirsdag den 16. januar 2018

Registration is closed


Punkter til sparring

Go-to-Market strategi herunder:

- Salgs- og eksponeringsstrategi

- Positionering i markedet og hos kunderne

- Prisfastsætning

- Segmentering og kernekunder

- Strategiske partnerskaber

Disruptionstrategi på kreditvurderingsmarkedet

Kapitalfremskaffelse; hvem, hvornår, hvordan


Branche: Software/SaaS, IKT - informations- og kommunikationsteknologi, Finansielle

Udviklingsstadie: Proof of Conecpt


Virksomheden er et nyt Fin- og Reg- (regulatory) Tech startup.

Teamet bag har efterforskningsmæssig erfaring med finansiel svindel og hvidvask.

Der er to fokusområder i løsningen:

1. En simplificeret kreditvurderingsplatform til SMV-segmentet.

2. Avancerede løsninger indenfor hvidvask, KYC (know-you-customer) og Anti-Fraud til større virksomheder og den finansielle sektor.


Kompetencer

B2B

B2G

Finansiering & Kapitalrejsning

Forretningsmodeller

Juridiske forhold

Markedsanalyse

Marketing & Branding

Partnerskaber

Prissætning

Salg

Virksomhedsdrift & Handlingsplan

______________________________________________


CONNECT Denmark — Bryghuspladsen 8, 3. sal, 1473 København K — Telefon: +45 24 27 07 07 — E-mail: connect@connectdenmark.com — Sociale platforme:
Powered by Wild Apricot Membership Software